Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Ordet berömma sig är hebreiska ordet 1984 Halal som betyder ”To shine” ”att skina” att skryta och i NT så betyder just ordet högmod att skina över.

Intressant är att det hebreiska ordet för ormen nachash kommer av en rot som kan betyda just ”att skina” ormens natur och synden om den inte får renas kommer att skina och berömma sig av sig själv. Just det här använder Paulus ofta som en grund i korintierbrevet.

2Co 10:17 Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. 18 Det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar.

Eph 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund avgärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Så det är alltså precis som vi har skrivit i bibelkommentaren till Hes 8 den som gör egna verk och byggen kommer att berömma sig och skina av dem. Se drömmen om ormarna i dom över Guds hus