Nu skall vi ta och titta på någonting väldigt intressant här som framkommer genom den grekiska grundtexten. V 6 här talar om för oss hur ett hus på klippan ser ut.

Heb 3:6 Men Kristus är betrodd som Son (Heb: Ben = Uppbyggare) att råda över Guds hus, och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. 7 Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, 8 så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen.

Vi lägger in den Engelska King James här tillsammans med strongs nummer så skall vi se.

Heb 3:6 But Christ as a son (Heb: Ben = Uppbyggare) over his own house whose house are we, if we hold fast the confidence (3954 Parrhesia) and the rejoicing (2745 Kauchema) of the hope (1680 Elpis) firm (949 Bebaios) unto the end. 7 Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice, 8 Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:

   Om vi vänder på V 6 och börjar med orden på grekiska så ser vi huset på klippan

   • En fast grund (949 Bebaios) = Det man bygger tron på (Klippan Kristus)(Ljusets källa)
   • Hopp (1680 Elpis) = Gudomlig övertygelse baserat på ett löfte
   • Berömma sig (2745 Kauchema) = Heb: ”To Shine” Att skina av eller lysa av
   • Frimodighet (3954 Parrhesia) = Manifestera det ljuset i en frihet och i en överbevisning som är utan ”Täckelse” (Dolda motiv)(Rent)

   Det här uttalandet av Paulus är väldigt talande i det här sammanhanget.

Gal 6:14 Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma (2744 Kauchaomai) mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.

Här förklarar Paulus att han står och lyser enbart därför att han inte har lagt till något annat eller dolt Guds evangelium bakom dolda motiv och agendor (Täckelse) Klippan Kristus (Fasta Grunden) som korsfäst strålade in en levande gudomlig övertygelse i hans hjärta (Hoppet)

Vad händer om vi inte längre hör hans röst? Hur talar egentligen Gud? Heb 3:6 och mönstret där tillsammans med Mt 7 och Husbygget på klippan avslöjar vad Gud talar. Han talar/vittnar (LJUS) alltid om grunden och ger oss en Gudomlig övertygelse baserat på ett löfte. (Hoppet)

Psa 138:3 När jag ropade svarade du mig (6030 Anah) du gav mig frimodighet (Styrkte) min själ fick kraft. (Heb 5797 OZE – Frimodighet – Säkerhet – Kraft) (Se Martyr)

Ordet 6030 Anah betyder förutom svarade också: Började tala!Började vittna! (LJUS) Så det handlar alltså om att HÖRA och att GÖRA? = Bygga ett hus på klippan!

Guds ljus är alltså vittnesbördet om Guds Son i våra hjärtan (2 Kor 4:2-6) och om vi tar emot det vittnesbördet i våra hjärtan. Så börjar ett husbygge i oss ! Heb 6:3.

Psalm 138:3 är ju precis vad lärjungarna gjorde i Jerusalem innan Pingstdagen som Jesus sade.

Vi ser samtidigt att Andens kraft alltid är förknippat med vittnesbördet om Jesus Kristus och hans seger över åklagaren djävulen.

Luk 24:49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.

Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er skall ni få kraft och bli mina vittnen (Gk: 3144 Martus) i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Ordet Martyr är viktigt för det betyder inte bara att ge sitt liv för tron. Utan även att kunna lägga fram solklara bevis i en rättegång som leder till en frikännande dom.

Det är precis det som Paulus uttrycker med orden.

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Eller Johannes

1Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd (3149 Marturia) så skall vi veta att Guds vittnesbörd (3149 Marturia) är förmer eftersom detta är Guds vittnesbörd: (3149 Marturia) att han har vittnat (3149 Marturia) om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet(3149 Marturia) inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom haninte tror vittnesbördet (3149 Marturia) som Gud har givit om sin Son.11 Och detta ärvittnesbördet: (3149 Marturia) Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son.12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta (1492 EIDO) att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. 14 Och detta är den tillit (3954 PARRHESIA) vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss.15 Och när vi vet (1492 EIDO) att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi (1492 EIDO)också att vi redan har det som vi bett honom om.

Den som inte tror och tar emot vittnesbördet (Ljuset)(3149 Marturia) om Gud Son. Han har inte det vittnesbördet (3149 Marturia)(Ljuset) inom sig heller. Han är således inget Guds Vittne (I Ljuset) (3149 Martyr) han kan inte lägga fram solklara bevis i en rättegång som leder till ett frikännande. Och det är precis ordet som också används för rättfärdighet också. Ett frikännande från dom.

Det handlar alltså om ett vittnesbörd om ett frikännade (Rättfärdighet) som långt övergår människans. Människans rättfärdighet baserar sig alltid på en teoretisk kunskap. Men den här rättfärdigheten skall övergå fariseernas.

Mat 5:20 Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.

Från vers 12-15 finner du det Grekiska ordet EIDO som också finns i ordet för samvete på grekiska. Man kan säga att det kort och gott kan betyda att SE men också att en Teori blir till en verklighet. (Liv)

V 14 Kommer ordet för Frimodighet PARRHESIA igen. Men i Heb 3:6 när vi förklarade ordet i början så handlar det om att kunna utan täckelse (Dolda Motiv) manifestera det ljus vi får (Vittnesbörd)

   • Herren vill alltså öppna våra hjärtas ögon så att teorin blir en verklighet (Ljus)
   • Satan vill förblinda ögonen så att verkligheten bara blir en teori.
   • 9 av 10 själavårdsfall handlar om fördömelse (Teoretisk rättfärdighet) (Rom 8:1)