Rom 7:1 Eller vet ni inte, bröder – jag talar till sådana som känner lagen – att lagen råder över människan så länge hon lever? 2 Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. 3 Därför kallas hon äktenskapsbryterska, om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska, om hon blir en annan mans hustru. 4 Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud.

När Israels man Messias dog var man nu fria från förbundets band i GT och kunde nu istället ta emot Messias på ett helt annat sätt i NT än man gjort förut. Samme man som dog han uppstod också för dem.

Han klev upp frivilligt på korset blev bokstavligen Israel den säd singularis som alla löftena var ställda till i förundet.

Han skulle dö för sin kära hustru för att sedan leva med henne igen på ett mycket intimare sätt.

Isa 54:4 Frukta inte, ty du skall inte komma på skam, blygs inte, ty du skall inte bli förödmjukad. Nej, du skall glömma din ungdoms skam, och ditt änkestånds förakt skall du inte mer komma ihåg. Isa 54:5 Ty den som har skapat dig är din man, HERREN Sebaot är hans namn. Israels Helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. Isa 54:6 Ty som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av HERREN, och som en förskjuten ungdomshustru, säger din Gud. Isa 54:7 Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Isa 54:8 Då min vrede vällde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger HERREN, din återlösare.

Han dog istället för oss där på korset och tog Guds vrede på sig för att nu kunna förbarma sig och samla ihop sin brud i honom.

Jer 3:14 Vänden om, I avfälliga barn, säger HERREN, ty jag är er rätte herre (MAN) så vill jag hämta er, en från var stad och två från var släkt, och föra er till Sion.

Paulus skriver:

1Co 7:39 En hustru är bunden så länge hennes man lever; men när hennes man är avsomnad, står det henne fritt att gifta sig med vem hon vill, blott det sker i Herren.