Rom 13:8 Stå inte i skuld till någon utom i kärlek (26 Agape) till varandra. Ty den som älskar (26 Agape) sin nästa har uppfyllt (4138 Pleroma) lagen. (3551 Nomos) 9 Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska (26 Agape) din nästa som dig själv. 10 Kärleken (26 Agape) gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken (26 Agape) lagens (3551 Nomos) uppfyllelse. (4138 Pleroma) 11 Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. 12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. 13 Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. 14 Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.

 • 26 Agape Att underordna sig och lyda en konungs ord.
 • Konungens ord kommer till ditt hjärta som ordet om riket (Se såningsmannen Mt 13)
 • Bara den som lyder kallas för lärjunge och bär frukt.
 • Att bära frukt är (Agape) att föra med sig konungens lära och liv in i andra människor. (Göra lärjungar)

3551 Nomos Mat och instruktion och lära, Väg och Undervisning.

Så en som bär frukt och är en Herrens lärjunge (Agape) hans hjärta är uppfyllt av Nomos/Torah. Han har böjt sig inför konungen (Agape) och får nu ta emot Nomos/Torah (Bröd – Mat) i sitt hjärta.

Vad skall han nu göra med allt han har i hjärtat? Jo han skall föra detta vidare till andra människor. Och det är att älska(Agape) din nästa som dig själv.

Kort och gott så handlar det om att underordna oss konungen ta emot det överbevisande ljuset. Föra detta vidare till andra människor och få dem att böja sig för konungen. (Du kan se detta i Paulus undervisning 2 Kor Kap 3 – 4)

Och då tar vi nästa grekiska ord i sammanhanget 4138 Pleroma – Uppfyllelse av ett mått (Ex – Korg) eller det kan vara det mått Gud kräver.

 • V 10 King James och Grekiskan här är en fenomenal uppenbarelse.
 • Rom 13:10 Love (Agape) worketh no ill to his neighbour: therefore love (Agape) is the fulfilling (Pleroma) of the law. (Nomos) (Mat – Bröd – Lära)

Det står här att Agape är att uppfylla ett mått (Korg) med lag (Nomos/Torah – Mat – Bröd – Lära)

 • (1) Du skall alltså ta emot Nomos/Torah (Mat – Bröd – Lära) i ditt innersta (Du skall Älska Herren din Gud)
 • (2) Du skall föra samma Nomos/Torah (Mat – Bröd – Lära) vidare till din nästa (Älska din nästa)(Lärjungar)

Brödundret är därför en fantastiskt bild av Agape

Vi börjar med att visa att berättelsen handlar om hur många fulla korgar de tog upp med bröd. (Rom 13:10)

Mar 8:19 när jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar fulla med brödstycken fick ni då?” De svarade: ”Tolv.” 20 ”Och när jag bröt de sju bröden åt de fyra tusen, hur många korgar fyllde ni då med brödstycken?” De svarade: ”Sju.” 21 Han sade till dem: ”Förstår (4920 Suniemi) ni fortfarande ingenting?”

Ordet förstå här (4920 Suniemi) betyder att lägga samman bitar tilkl en enhet för att kunna förstå. Ja frågan är om vi förstår? Vad är det som är så oerhört viktigt att vi förstår? Jo vad Agape är! Och vad rättfärdighet är!

Bilden är så här!

 • (1) Folket är trötta och i behov av mat (Nomos/Torah)
 • (2) Maten är en fri gåva (Nåd)
 • (3) Brödet bröts (Jesu död på Korset)
 • (4) Lärjungarna fick nu komma inför Herrens konungens ansikte och hämta (Nomos/Torah)
 • (5) Lärjungarna gick nu med (Nomos/Torah) till folket.
 • (6) Lärjungarna plockar nu upp 7 + 12 Korgar fulla. (Agape fyller Guds mått på rättfärdighet)
 • Bilden är att först böjer man sig inför konungen (Agape – Herren din Gud)
 • Sedan ger man det goda man fått till folket (Agape – Din nästa som dig själv)
 • Och detta ger förbundets fulla välsignelse (All den himmelska världens andliga välsignelse Ef 1)

Och så fortsätter vi till Rom 13:8-14

Rom13:11 Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. 12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bortmörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. 13 Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. 14 Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.

Klä oss i Ljusets vapenrustning och Ikläda oss Herren Jesus Kristus är exakt samma sak. Det är att böja sig korset! Det är att göra sig till ett med Jesu konungavälde Jesu lära och Jesu liv. 1 Kor 10:2 Det är att sprida riket till din nästa.

 • Älska konungen med hela vårt hjärta kraft och förstånd = 2 Kor 3:16-17
 • Älska din nästa som dig själv = 2 Kor 4:4-11