Jag har jämt trott att det som står i Rom 1 om att byta ut härligheten från Gud mot bilder av människor handlar om att vi tillber någon sten eller staty eller så. Ja så var kanske bilden i GT men bakom allt finns det en andemakt så i NT handlar det om vårt hjärta och våra tankar.

Bibeln säger att vi skall vara aktiva och samarbeta med Gud och om vi gör det så beskyddar han våra tankar i honom genom sin frid. Hans frid är som en osynlig mur som håller våra tankar fixerade på Jesus.

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bönmed tacksägelse. 7 skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Åkallan handlar om någon du tänker på eller hur? Det handlar om tillbedjan och det gör vi ju i Ande och sanning eller hur? Sedan kommer bön med tacksägelse! Gud svarar igenom ett rent samvete med att ge dig en övernaturlig frid som övergår ditt förstånd (Se Samvetet – genom den dörren kommer Herren till dig >> )

Rom 1:21 Fastän de kände (1097 Ginosko) till Gud, prisade (1392 Doxazo) de honom inte som Gud ellertackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Ordet 1097 Ginosko betyder att de har en gång haft gemenslap med Gud och fått del av hans välsignelser. Men försoffningen verkar ha kommit och därmed också en oaktivitet.

Här har vi motsatsen till vad som står i Filipperbrevet 4 här har man trots välsignelserna från honom på nått sätt ingen respons Ingen lovprisning eller tacksamhet! Inte heller prisade man honom och gav honom äran!

Samarbetet med Gud i Fil 4 gav beskydd för tankelivet genom frid. Förblindelsen här på Grekiska betyder att det sker på grund av passivitet. Friden är en mur som bevarar vårt tankeliv men om vi bryter ner muren genom oaktivitet kommer ormen att bita oss och världen intar vårt tankeliv. (Pred 10:8)

1 Oaktivitetet gör alltså att våra hjärtans tankar föblindas.

2 Mörkret sänker sig ner

Fil 4:6-7 Friden bevarar alltså tankarna i Jesus Kristus (Herren)(I ljuset)

Men avsaknaden av friden gör att muren bryts ner och mörkret sänker sig över hjärtat. Vad tror du det är en bild på ? Vem råder i mörkret? Den som är Herre över dina tankar är herren över ditt liv.

EF 6:12 Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Hans mörker (Rike) sänker sig ner över det hjärtat som ej ständigt åkallar Gud och ber i Anden.

Ef 6:18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

När nu mörkret har sänkt sig ner över hjärtat så kommer Herrens härlighets bild där att ”bytas ut” och resultatet blir att vi inte längre kan vandra i tro. Utan nu kommer människors bilder och tankar att ta över (Visioner)