Det här ordet kommer från 6191 Aram som betyder ”Avtäcka” ”Göra naken” ”Manifestera” och vi finner ordet i stycket om Ormen Nachash i Eden. Intressant är att ormen kommer från en rot som betyder ”Att lysa” eller ”Att viska

1 Mos 3:1 Men ormen (5175 Nachash) var listigare (6175 Arowm) än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort och han sade till kvinnan: ”Skulle då Gud ha sagt: I ska inte äta av något träd i lustgården’?”

Ormen symbolierar denna tidsålders gud och hans namn och beskrivning ger oss kunskap om vad han vill med oss troende.

(1) Han vill avtäcka oss den klädnad vi har fått av Gud. (Ta vår rättfärdighet)

(2) Han vill göra oss nakna. (Han vill stjäla de gåvor vi fått av Gud)

(3) Han vill att vi skall manifestera hans natur istället. (Han vill vi skall göra hans vilja)

Det uttrycks i Ef 6

EF 6:11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. (I andevärlden)

Låt oss ta de 2 viktigaste sakerna Trons sköld = Heb 11:1 = Grundar sig på något fullbordat. Vad Gud sagt och vad Gud gjort >> Andens svärd = Guds Rhema = Det Gud säger nu >>

EF 6:16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. (Rhema)

På grekiska säger bibeln att Satan arbetar efter en metodisk plan för att bedra. Om han skall kunna röra oss måste vi komma ur rättfärdigheten. Och vår rättfärdighet är grundad på TRO som är grundad på någonting som redan är gjort >> Så det är därför han kommer med: Skulle då Gud ha sagt!