6960 Qavah: Att Vänta – Det betyder att binda sig tillsammans med någon eller tvinna sig ihop med någon. Följande verser i Jes 40 kastar lite ljus över situationen.

Jes 40:26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir. 27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt”? 28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Vers 26 – Gud är allsmäktig han har skapat hela stjärnsystemet som faktiskt gör hans vilja – helt automatiskt.

Vers 27 Handlar om oss bräckliga tjänare som vi är – Hur lätt tvivlar inte vi på att Gud skall leda oss så fort något negativt sker i våra liv.

Vers 28 Har du inte läst skriften och fått kunskap om vem han egentligen är?

Vers 29 Vem får del av hans väldiga kraft?

  • Jo den som inte har någon kraft i sig själv!
  • Han förökar kraften i den som inte har någon i sig själv.

Vers 30 Handlar om en mognads process – ynglingar och unga män de har fullt med själslig kraft och sjunker ner.

Jes 40:30 Even the youths5288 shall faint3286 and be weary 3021 and the young men970 shall utterly fall:3782, 3782

Ungdomar och unga män är här en symbol för själslig kraft och den kommer att komma på skam. Vers 31 Men de som hoppas (6960 Qavah) på Herren får ny kraft (Heb – genom att byta ut kraft) (Det handlar om korset)

Men de som (6960 Qavah) på Herren = Handlar om andlig mognad.

De lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

När vi VÄNTAR (6960 Qavah) på Herren så kan vi vara säkra på att vi agerar på och i enlighet med hans ord. Han TVINNER samman våra omständigheter och binder dem till hans egen vilja. Om du läser om GUDS PLAN i EF 1: 9-12

Så skall vi se att Guds kraft och energi verkar bara i enlighet med hans rådslut och hans egen vilja.

Eph 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus (inom sig själv) – se LOGOS 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

På Grekiska står det: Att samla ihop till ett under ett huvud (Herre) allting i himlen o på jorden.

EF 1:11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut,

King James.

Eph 1:11 In1722 whom3739 also2532 we have obtained an inheritance,2820 being predestinated4309 according2596 to the purpose4286 of him who worketh1754 (GUDS ENERGI) all things3956 after2596 the3588 counsel1012 of his own848 will:2307

Eph 1:12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.

Han för oss med omständigheterna alltså till att bli ETT med HANS VILJA

Och få del av hans väldiga kraft – det är när vi är unga i Herren som vi inte förstår det här och ger nästan upp vid motgångar.  De som väntar på Herren tillåter omständigheter folk och platser att placeras i linje med hans väg och hans timing och plan. Så länge vi vilar i honom och låter honom regera i frid så kommer han att leda och arrangera omständigheterna så att de kommer att passa hans plan och tid. Att vänta gör att vi får hans kraft inom oss och vi kommer att agera med Anden istället för att agera med vår egen själsliga kraft.

Stress och tvång kommer aldrig att ge varaktig frukt bara en förfalskning – En så kallad Ismael. Så nästa gång som du upplever att Gud har satt dig i ett väntrum kom ihåg att det är en bra plats att vara på för det är då Herren tvinnar ihop alla saker som är nödvändiga för att ditt liv skall kunna vara i en exakt linje med hans vilja för ditt liv.

Här är några bibelställen där ordet QAVAH finns.

1 Mos 49:18 HERRE, jag väntar på din frälsning!

 Psa 25:3 Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer de som utan orsak handlar svekfullt.

Psa 27:14 Hoppas på HERREN, var stark och frimodig i ditt hjärta, ja, vänta på HERREN!

Ibland kommer den Hebreiska texten bort helt och hållet i våra översättningar Ps 27:14 uttrycker samma som Jes 40 angående Herrens Kraft

Psa 27:14 Wait6960 on413 the LORD:3068 be of good courage,2388 and he shall strengthen553 thine heart:3820 wait,6960 I say, on413 the LORD.3068

 QAVAH på Herren och var frimodig

Resultatet av att du gör det = Och han skall ge ditt innersta KRAFT. Så om vi inte vill vänta på Herren och gå i hans kraft så får vi gå i vår egen kraft – men det kommer att vara våra goda gärningar vi kommer att göra då och inte hans rättfärdiga gärningar. I Jesaja 30 så kan du se att folket hellre ville dra fram på snabba springare istället för att lyssna på Herren.

Jes 30:15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte.16 Ni säger: ”Nej, på hästar tänker vi fly.” Därför skall ni också fly. ”På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba. 17 Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle.18 Därför väntar HERREN på att få visa er nåd (GUDS KRAFT) därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom.

De här verserna har Elvor fått I ett tilltal från Herren – När Herren visade att det här är precis vad som sker nu I kristenheten I Sverige.

Wordstudy:

H6960

ָקָוה
qāwāh: A verb meaning to wait for, to look for, to hope for. The root meaning is that of twisting or winding a strand of cord or rope, but it is uncertain how that root meaning relates to the idea of hope. The word is used to signify depending on and ordering activities around a future event (Job_7:2; Mic_5:7 [6]). The hopes of someone can remain unfulfilled, especially when a person or a nation is sinning (Job_3:9; Psa_69:20 [21]; Isa_5:2, Isa_5:4, Isa_5:7). Hoping, however, for what God has promised will not ultimately be disappointed, although it may not appear to succeed in the short run (Job_30:26; Isa_59:11; cf. Isa_59:15-21). The Lord will give strength to those who hope in Him (Psa_27:14 [2x]; Isa_40:31). Because He is all-powerful (Jer_14:22), He will eventually bring His promises to pass (Lam_3:25). These promises include the establishing of His kingdom on earth (Psa_37:9, Psa_37:34; Isa_25:9 [2x]). The word also means to be gathered and refers to the gathering of waters (Gen_1:9) and of people (Jer_3:17).

BDB

H6960
קוה
qâvâh
BDB Definition:
1) to wait, look for, hope, expect
1a) (Qal) waiting (participle)
1b) (Piel)
1b1) to wait or look eagerly for
1b2) to lie in wait for
1b3) to wait for, linger for
2) to collect, bind together
2a) (Niphal) to be collected