1 Mos 1:1 I begynnelsen (7225 Reshiyth) skapade (1254 Bara) Gud himmel och jord.

H7225 ֵראִשׁית rē’šiyṯ: A noun meaning the beginning, the first, the chief, the best, the firstfruits. Occurring fifty-one times in the Old Testament, this term holds the honor of being the first word written in the entire Bible (Gen_1:1). Often, the term denotes the point in time or space at which something started, except when it specifies the point when time and space themselves were started (Isa_46:10). It conveys the beginning of strife (Pro_17:14); of a ruler’s reign (Jer_26:1, Jer_27:1; Jer_28:1; Jer_49:34); of a sin (Mic_1:13); of a kingdom (Gen_10:10); or of wisdom and knowledge (Psa_111:10; Pro_1:7). On other occasions, the term signifies the highest of anything, i.e., the best or most excellent, such as the choicest parts of offerings (1Sa_2:29); the best of the spoil (1Sa_15:21); or the finest in oils (Amo_6:6). Elsewhere, the word designates the earliest or first products or results of something. It refers many times to the first products of a harvest (Lev_23:10; Deu_18:4; Neh_12:44); and sometimes to the first product, i.e., the firstborn of a father (Gen_49:3; Deu_21:17). Both this term and the noun rō’š (H7218) are derived from the same unused verbal root.

Orden börjar i det här fallet med BE + Reshiyth (7225 Reshiyth) Och NT skall bekräfta vad GT säger och vi får även svaret på 1 Mos 1:3 Gud sade: Varde ljus!

En teolog beskrev helt rätt 1 Mos1:3 med att när Gud säger något har han en plan bakom. Och plan och rådslut är Dabar eller Logos >> & >> Det är en person nämligen Jesus och hans egendom som älskar honom.

  • Jesus är Guds Dabar/Logos >>
  • Jesus är Guds vilja och hans rådslut
  • Jesus är den som kommer först (Herren på grekiska)(Huvudet)(Chefen)
  • Jesus är den bäste
  • Jesus är också förstlingen (1 Kor 15:20)

1 Mos 1:1 Beskriver att Gud skapar himmel och jord i och igenom Jesus Kristus. 1 Mos 1:3 Beskriver egentligen samma sak: Ordet och Ljuset (Planen segrar)

Men vad har då hänt i vers 2?

1 Mos 1:2 Jorden var (Heb: Blev öde genom en katastrof) öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

Du får förklaringen i Johannes 1 lägg märke till ordningen Begynnelsen + Liv och Ljus + Segern över mörkret.

Joh 1:1 I begynnelsen (G 746 Arché) var Ordet (G 3056 Logos) och Ordet (G 3056 Logos)var hos Gud, och Ordet (G 3056 Logos) var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Vers 1 I Begynnelsen G 746 Arché beskriver samma sak som 7725 Reshiyth och översätts precis så i Septuagintan. Men lägger till ytterligare ett ord: Att Jesus också är The corner = Hörnstenen

Vers 3 I honom är Liv och Ljus. Och mörkret (Satan – Ormen) har ej övervunnit den planen.

Här får vi förklaringen på vad 1 Mos 1:2 är för mörker som förstör världen genom en katastrof. Gud har en plan i Jesus Kristus 1 Mos 1:1 Den planen är att samla allt in under ett huvud (7725 Reshiyth) som finns i himlen och på jorden. Se >> & >>

1 Mos 1:1-3 Beskriver alltså Guds plan och rådslut med himmelen (Änglarna) och jord (Människorna)

Helt klart började planen med himlen och att samla ihop alla änglarna in under ett huvud. Men Satan och hans följeslagare föll av ut ur ljuset in i mörkret. Där är domen redan färdig Satan är redan utkastad från himlen som en blixt. På nått sätt prövade Gud himmelens änglar för att se om de ville lyda Planen.

Nu är det jordens tur och människornas tur och det finns ingen annan plan än denna. Den planen (3056 Logos) är att samla allt in under ett huvud (7725 Reshiyth) som finns i himlen och på jorden. Se >> & >>

Och det är precis vad Paulus försöker att säga i 2 kor 4 att det spelar ingen roll vad vi säger eller vad vi har för titel. Lyder vi inte planen (3056 Logos) missar vi frälsningen. För frälsningen är Planen!

Innan vi läser 2 kor 4 ska vi ta och understryka några saker. Nämligen att det är redan bestämt innan jordens grund är lagd vem du är i kristus (Lerkärlet) och vilka gåvor och vilken kraft (Skatten) du skall ha. (EF 1)(EF 2)

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord (3056 Logos) utan lägger öppet fram sanningen (Planen) och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud (Ormen) har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften (Ljuset) skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. 10 Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp. 11 Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. 12 Så verkar döden i oss, och livet i er. 13 Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. 14 Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus skall uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. 15 Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del skall få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. 16 Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. 17 Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. 18 Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt

Förstår du vad vi menar? Guds plan (3056 Logos) skall nu genom evangeliet om Jesus Kristus som Herren (7225 Reshiyt) (Arche i NT) Gå ut över hela jorden för att nu få ett folk på jorden in under ett enda huvud Se >> & >>

Vad Paulus menar med de här verserna är att: Det är ingenting värt att smyga och övertäcka något för egen vinning i denna världen. Vad du skall bli och vad du skall ha för kraft är ändå redan bestämt och utmätt. Det kan bara bli vårt genom att vi underordnar oss och lyder konungen (Se Apg 5 >> )

Evangeliet är egentligen bibelns första vers förklarat i Jesus Kristus. Från Adam till Jesu tillkommelse sträcker sig Planen på jorden. Att bli ett format lerkärl med en skatt i. Men vid tidens slut kommer samma sak att ske som skedde i himlen. 1 Mos 1:1-3 är en spegelbild på vad som ska ske vid tidens slut på jorden. Man gjorde uppror i himlen och avföll från planen i himlen.

Och precis samma sak skall ske på Jorden innan Guds Ord (3056 Logos kommer tillbaka) Upp 10:5-7 Och Planen kommer att uppfyllas vid den sista basunens ljud. (Upp 19) De som är ETT i himlen kommer nu tillbaka och hämtar de som är ETT på jorden. (Planens fullbordan)

Bibeln säger faktiskt att början skall beskriva slutet och den bilden stämmer ju exakt. Upproret mot planen i himlen kommer också att komma på jorden. Nu när vi vet att när Gud har sagt! Och det blev Ljus! 1 Mos 1:1-3 innebär att den nya människans och alla hennes gärningar fullbordades.

Jes 46:9 Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. 10 Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. 11 Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. 12 Hör på mig, ni självsäkra, ni som är fjärran från rättfärdighet: 13 Se, jag låter min rättfärdighet komma nära, den är inte långt borta, min frälsning dröjer inte. Jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel.

V 10 King James ger oss bättre ljus. Och visar att han redan bestämt allt han gör i begynnelsen det är redan förutberett. Men början är också mönstret på hur slutet på tiden kommer att bli.

Jes 46:10 Declaring (5046 Nagad – Visar och förutsäger) the end (319 Ashariyth – Slutet eller den Siste) from the beginning (7725 Reshiyt) and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel (Planen) shall stand (Fullbordas) and I will do all my pleasure:

Upp 10:5-7 Visar när planen är fullbordad Guds Logos kommer (Upp 19) så har upproret skett på jorden mot planen precis som det gjorde i himlen mot precis samma plan. (Logos)

Det var därför Paulus kunde säga att ett Uppror/Avfall måste komma först mot planen precis på samma sätt som det gjorde i himlen. De avfallna gör sig till ett med Ormen och samlar med honom. De som är i Planen samlar med honom. Därför kommer vi att få se 2 samlanden. (Jerry Potter >>)

Gud har allting klart i ljuset: Han har sagt! (Planen är redan klar) Satan: Skulle då Gud ha sagt??? De 2 Träden representerar dessa 2 saker. TRO och OTRO >> (Heb 11)

Mönstret är Gud har sagt: Allt är redan fullbordat och klart = Lerkärlet + Skatten. Ormen: Skulle då Gud ha sagt?

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet (upproret) komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. 16 Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.

Tror på Sanningen = Se 2 Kor 4:2 = Planen = Allt är fullbordat! se V 14 Härligheten är Ljuset = Skatten och Lerkärlet. Ser du att Planen på Jorden beskrivs här och ett avskiljande av dem som vägrar underordna sig planen?

Helt plötsligt kan vi se Fader vår ur ett rätt perspektiv nämligen att planen redan är verkställd i himlen och skall nu verkställas på Jorden.

Mat 6:9 I ska alltså be så här: ’Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn 10 tillkomme ditt rike ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden

När Jesus säger att han är världens ljus Joh 8 så är det översatt till Hebreiska en direkt hänvisning till 1 Mos 1:1-3. Ytterligare förstärkst det senare i samma kapitel 8 när han säger: Att han var före Abraham….

Joh 8:12 Åter talade Jesus till dem och sade: ”Jag är (Ego Eimi) världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall ha livets ljus.”

1 Mos 1:1 i Reshiyth – I Chefen eller den som är först eller förstlingen eller Huvudet (Guds Son)

1 Mos 1:3 Varde ljus = Heb: Haya Or = En direkt anspelning på ordet JHWH (Ego Eimi)

1 Mos 1:2 Här är Satans fall och mörkret beskrivet.

Jesus säger sig alltså vara både Reshiyth och Ljuset och det är bäst att följa Herren i hans ljus. Den som vandrar i hans ljus vandrar i : Gud har sagt! Och vad Gud redan har gjort! (Livets Träd = Agape)

Den som vandrar i mörkret: Han vandrar i: Skulle då Gud ha sagt! (Kunskapens träd = Laglöshet)

När du nu läser Mt 7 så får du svaret vad Jesus menar med laglöshet. Du får även svaret på vad de falska profeterna i Mt 7 har för lära. De kommer att lära folk och profetera över folk att de kan bli allt möjligt och ha vilken kraft och vilka gåvor som helst. (Skulle då Gud ha sagt??)

Hur är det idag vad är det för läror som undervisas? Det finns bara 2 att välja på.

Antingen korset = Gud har sagt = 1 Mos 1:1-3

Eller Laglöshet = Skulle då Gud ha sagt 1 Mos 1:2 + 1 Mos 3:1

När det moderna nytänkandet ”företagstänkandet” drog in i församlingarna med cellgruppsbyggen och ett starkt ledarskap varnade Herren oss starkt för att det kom från en fel källa. Hur kunde något som var i Jesu namn vara från fel källa?

2 kor 11:3 Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. 4 Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl. 5 Jag menar nu att jag icke i något stycke står tillbaka för dessa så övermåttan höga ”apostlar”.

Detta var Apostlar som tagit på sig ämbetet utan att vara kallade till detta: (Skulle då Gud ha sagt?)

Mat 24:4 Då svarade Jesus och sade till dem: ”Sen till, att ingen förvillar er. 5 Ty många ska komma under mitt namn och säga: ’Jag är Messias’ och ska förvilla många.

Här har du dem: Skulle då Gud ha sagt?? = Nej – Du kan bli precis vad du vill Apostel profet eller Ledare mmDetta leder fram till vaddå?

Mat 24:11 Och många falska profeter ska uppstå och ska förvilla många. 12 Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. 13 Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

Återigen bekräftas deras budskap: Skulle då Gud ha sagt??

Profetiskt vad som sker just nu genom hela kristenheten

Förstår du nu varför vi brukar varna så kraftigt mot dessa nya ”Företagsmetoder” ? Bedöm själv deras budskap och vad de predikar: DET ÄR ATT DU OCH FÖRSAMLINGEN KAN BLI VAD LEDARNA VILL ATT DU ELLER FÖRSAMLINGEN VILL ATT DET SKALL BLI.

David Wilkerssons varningar bekräftar att vi är redan där nu >> & >> Herren har visat att det här pågår just nu rakt igenom våra samfund och våra församlingar.

Profetisk dröm!

Om inte Herren själv hade visat oss det här skulle vi aldrig sett detta. Men ca 1 – 2 år innan vi slutade vår tjänst i Bohuslänsmissionen talade Herren i en dröm om vad som höll på att ske i kyrkan. (Helt kort sammanfattat)

Ormen födde massor ormungar i en stor vingård. Att föda fram något är en bild av att inspireras av något .Samma bild som äta har. Ormarna såg ofarliga ut och hade ett konstigt sken men plötsligt attackerade de oss. Nu öppnades en väg och en lampa kom ner från himlen och lyste upp vägen.

Ingen orm kom åt oss på den här vägen. Men plötsligt efter ett tag kom en röst från himlen: Jag skall visa er varifrån dessa ormar kommer. Nu kom en jättelampa ner från himlen med ett starkt sken!! Rösten från himlen sa: Titta nu får ni se!!! Ormarna tålde inte det ljuset utan drevs bort därifrån in i mörkret i vingården.

Vi tror att det ljuset handlar om precis de här 2 vägarna som vi beskrivit: Gud har sagt eller Skulle då Gud ha sagt?

Detta är domen!! (Avskiljningen)

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. 17 Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom. 18 Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn. Joh 3:19 Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda, 20 Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade. 21 Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bliva uppenbart att hans gärningar äro gjorda i Gud.”

Ser du att domen handlar om fullbordade gärningar skapade i honom i ljuset : Gud har sagt! Domen är då givetvis: Skulle då Gud ha sagt!! Detta är frukten av 2 träd: Livets eller Kunskapens träd

Det behöver inte alls vara någon nackdel just nu att stå utanför en församling: Det beror helt och hållet på vad som inspirerar den församlingen: VILKEN AV DESSA 2 FRUKTER DEN DRIVS AV.

Andebedömningens gåva fungerar tillsammans med Guds ord

Exempel: En gång kom det en självutnämnd Apostel till Göteborg! Han dök upp under en bönesamling och berättade att han minsann kom som en Apostel till Göteborg och skulle nu i Jesu namn plantera en församling i Göteborg.

Precis då ger Herren en stark syn: Jag fick se en synagoga med en orm på hängande över! En Satans synagoga med andra ord! Den här uppenbarelsen är ju lätt att förstå med den undervisning vi nyss har fått!

Han hade tagit sig titeln Apostel och levde i mörkret. Men det hindrar alltså inte att många människor följer honom. Hans budskap kommer ju att vara precis som han själv tror: Skulle då Gud ha sagt??

På det sättet sprids alltså laglösheten i hela landet! Om du tillhör en församling som slagit in på den här vägen och du förstår budskapet så visa Pastorn detta. Lyssnar han eller församlingsledningen inte så fly ut därifrån snabbt!!!

Det är du som skall se till att ingen bedrar dig säger bibeln.

Formas efter denna tidsålder eller förvandlas av Gud

Här är ännu en aspekt på de här 2 träden som gäller församlingen och människorna i den.

Formas enliget denna tidsålder = Skulle då Gud ha sagt?

Förvandlas av Gud = Gud har redan sagt!

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Guds vilja är vad han redan har sagt. Det är Gott och det är Perfekt! Det är alltså gärningar redan skapade i Ljuset i Kristus Jesus.

Äterigen tänker Paulus på 1 Mos 1:3 här och vi skall akta oss för mörkret i 1 Mos 1:2 = Höga Tankar (Mörker) . Han menar att det mått av TRO vi fått är det vi vet att vi skall bli! (Skatten i Lerkärlet = Guds vilja med våra liv)

Här får vi ytterliggare belägg för att våra gärningar och vad vi skall bli redan är klart innan världens grund var lagd. För Guds Vilja och Gott och Fullkomligt = Ljuset

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: ”Varde (haya) ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.

I ordet Haya på Hebreiska som är en bild på JHWH ligger även betydelsen – Perfekt och Fullbordat och Fullkomligt! och i V 4 så är det ljuset Gott.

Så återigen finner vi att det som är Gott är redan Perfekta och Fullbordade gärningar: Gud har sagt! Och det är TRONS väg >>

Laglöshetens hemlighet uppenbaras redan hos Abraham

Abraham bygger ett hus (familj) i sin egen kraft med Hagar från Egypten = Ismael. Gud ville bygga med någonting som redan var fullbordat! = Isak.

Det Abraham gjorde nu var: Skulle då Gud ha sagt??? Lägg nu märke till hur Gud kommer i 1 Mos 17:1

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: ”Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig (Heb: Ansikte) och var fullkomlig.

Guds Ansikte vem är det? Jo Ljuset i 1 Mos 1:1-4. Om du läser 2 Kor 4 i det här ljuset ser du vad han menar.

Du kan inte bli någon annan än det Gud redan har bestämt (Lerkärlet) Och du får för den tjänsten den utrustning och kraft du behöver (Skatten)