Att gömma, Att övertäcka , Att gömma under ett täckelse , att dra sig undan. Intressant är att ordets rot är knutet till ordet ansikte – i 37 fall av 80 möjliga så är ordet relaterat till att övertäcka och gömma ansiktet.

Första gången Satar är nämnt är då Kain dödar sin broder Abel

1 mos 4:14 Se, du driver mig nu bort ifrån åkerjorden, och jag måste gömma mig undan (5641 SATAR) för ditt ansikte. Ostadig och flyktig skall jag bli på jorden (OFRID) och så skall ske att vemhelst som möter mig, han dräper mig.”(Ej beskydd)

Heb har här: Jag kommer att vara dold för ditt ansikte!

När Gud gömmer och övertäcker sitt ansikte för en person så tar han också bort sin närvaro sitt ansikte. När Guds närvaro är borta eller är övertäckt för en människa så leder det till DOM och till att den människan blir exponerad för mörkrets krafter.

Så i 2 Tess 2 så ser vi vad som drar dit herrens närvaro (sanningen) men också vad som gör att han drar sig bort och gömmer sitt ansikte (man förkastar sanningen) Ordet för sanning är i detta sammanhang viktigt – Aletheia = Betyder avtäckande! Och i relation till ordet Satar så gör sanningen i en människas liv att Herrens närvaro kommer till henne. Och förkastandet av samma sanning gör att Gud gömmer sig och sin närvaro och mörkrets makter tar över.

Låt oss gå till 5 Mos 31:17

5 Mos 31:17 Min vrede skall den dagen upptändas mot dem, och jag skall överge dem och dölja mitt ansikte för dem (5641 SATAR) så att de förgås. Olyckor och lidande i mängd skall drabba dem. Då skall de säga: Är det inte därför att vår Gud inte är med oss som dessa olyckor har drabbat oss 18 Den dagen skall jag helt dölja mitt ansikte (SATAR) (SATAR) på grund av allt det onda som de har gjort genom att vända sig till andra gudar.

Övertäckandet av Guds ansikte och borttagandet av hans närvaro och beskydd är alltid relaterat till synd. Synden bryter relationen med Gud.

Jes 59:1 Se, HERRENS hand är inte för kort, så att han ej kan frälsa, hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra.2 Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era synder döljer hans ansikte för er (5641 Satar) så att han inte hör er.

Jes 64:6 Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.7 Det finns ingen som åkallar ditt namn, ingen som vaknar upp för att hålla sig till dig. Ty du har dolt ditt ansikte för oss, (5641 Satar) du låter oss gå under genom vår missgärning. Avon (Laglöshet)

Ordet för laglöshet här är Avon och kan faktiskt betyda att ”förvrida” skriften för egna intressen (Guldkalven) Därför kan du se de ”laglösa” här i 2 Petrus 3

2Pe 3:16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

Sammanhanget i 2 Petrus så handlar det om ”denna Jorden” och en ”Falsk”Jesu tillkommelse (Latter Rain – Kingdom Now) För ett tag sedan var det en pastor jag känner som sa om vissa villolärare att de kommer nog att bli frälsta ändå! Han har uppenbarligen helt fel för titta i Mt 7

Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. (1097 Ginosko) Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Ginosko = Lära känna genom erfarenhet och beröring. Detta länkar ihop Mt 7:22 med Jes 64:6 En person som ”förvrider” skrifterna för sin egen vinnings skull hans handlande gör att Gud ”Satar” = Gömmer sitt ansikte och sin närvaro och sitt beskydd för den personen. Då förstår vi vad Paulus egentligen vill ha fram i korintierbrevet med ”täckelsen”

2 Kor2:17 Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. (Laglöshet) Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.

2 Kor 3:16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är (Sanningen) där är frihet.18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. (Förklaring det sker igenom att sanningens ande uppenbarar Kristus för oss och vi lyder honom)

Ser du ”Omvändelsen” gör att SATAR försvinner och Guds närvaro och frid och beskydd kommer nära den människan. Den härlighet som Paulus talar om är Guds närvaro genom DHA in i en människas liv genom omvändelse och lydnad.

4 Mos 6:24 HERREN välsigne dig och bevare dig. 25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Ordet Satar används också när det gäller Guds beskydd av våra liv.

Psa 17:8 Bevara mig som en ögonsten, beskydda (SATAR) mig under dina vingars skugga 9 för de ogudaktiga som vill förgöra mig, för mina dödsfiender som omringar mig.

Ordet ögonsten här handlar om ett speciellt beskydd och en extra omvårdnad

Psa 27:5 Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar (SATAR) mig i sin boning, han för mig upp på klippan.

Ordet SATAR handlar också om att GUD gömmer hemligheter.

5 Mos 29:29 Det fördolda (SATAR) hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade (AVTÄCKTA) gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.

En uppenbarelse (sanning) finns alltså i GUD och bara DHA kan avtäcka GUD och visa honom för oss genom hans son Jesus Kristus 100 % Mska 100 % Gud. Du kan inte ens ha en frälsande tro utan den måste komma till dig från Gud genom nåd.

Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,

Gud gömmer sig och uppmanar oss att söka honom och gör vi det uppriktigt så manifesterar han sig för oss.

Ord 25:2 Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”

Aldrig någonsin kommer sanningens ande att uppenbara saker för dig som inte stämmer överens med Kristi lära.

Word study:

H5641

ָסַתר
sāṯar: A verb meaning to hide, conceal. It has the sense of preventing someone to know or see something, to keep something from public notice or from certain persons. It has the sense of to guard and protect oneself from perceived danger (Pro_22:3); and of trying to escape God’s eyes, His presence (Gen_4:14; Jer_16:17). It is used of persons being hidden from each other, absent from each other’s presence (Gen_31:49). It is used in the sense of shielding and protecting a person or something from perceived danger (Exo_3:6). It means to do something secretly, hidden, such as adultery (Num_5:13); or to try to hide oneself physically from danger and other persons (Deu_7:20; 1Sa_20:5, 1Sa_20:24; 1Ki_17:3). It is used as a noun referring to secret things known only to God (Deu_29:29 [28]). Persons are sometimes aware of hidden problems or errors in their own lives (Psa_19:12 [13]). It is used of God’s not hiding His face, that is, removing His presence from a person (Psa_22:24 [25]; Mic_3:4). God will, however, hide His people from His wrath (Zep_2:3).

BDB

H5641
סתר
sâthar
BDB Definition:
1) to hide, conceal
1a) (Niphal)
1a1) to hide oneself
1a2) to be hidden, be concealed
1b) (Piel) to hide carefully
1c) (Pual) to be hidden carefully, be concealed
1d) (Hiphil) to conceal, hide
1e) (Hithpael) to hide oneself carefully
Part of Speech: verb
A Related Word by BDB/Strong’s Number: a primitive root
Same Word by TWOT Number: 1551