Ord 6:23 Ty budet (4687 Mitzvah) är en lykta och undervisningen (8451 Torah) ett ljus och tillrättavisningar till tukt (4148 Musar) är en livets väg.

Eftersom Mt 7 talar om att det är en smal väg som leder till livet så måste ordet musar syfta till en korrigering för att kunna hålla sig inom vägens gränser och det är Guds rättfärdighet.

King James

Pro 6:23  ForH3588 the commandmentH4687 is a lamp;H5216 and the lawH8451 is light;H216 and reproofsH8433 of instructionH4148 are the wayH1870 of life:H2416

H4687

ִמְצָוה
miṣwāh: A feminine noun meaning a commandment. It can apply to the edicts issued by a human being, most likely the king (1Ki_2:43; Est_3:3; Pro_6:20; Isa_36:21; Jer_35:18). It can also relate to a general corpus of human precepts (Isa_29:13); or a body of teachings (Pro_2:1; Pro_3:1). On the other hand, this expression can reference God’s commands. In the Pentateuch, this is its only usage. It does not refer to human commandments. In the singular, it may distinguish a certain commandment (1Ki_13:21); yet it appears most frequently in the plural to designate the entire corpus of divine law and instruction (Gen_26:5; Exo_16:28; Deu_6:2; 1Ki_2:3). It is also important to note that, in the plural, this word often appears in synonymous parallelism with such words as ḥuqqîm (H2706); mišpāṭîm (H4941); ‛ēḏōṯ (H5715); tôrôṯ (H8451).

Det handlar alltså om sammanlagda summan av Guds ord och den sammanlagda summan är sanningen. Guds korrigering skall leda oss in i hela sanningen .

Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning och alla din rättfärdighets rätter vara evinnerligen.

Det hebreiska verbet 4148 Musar hänvisar till faderlig korrigering som skall föra med sig moralisk disciplin och karaktär hos ett barn.’

Ord 3:11 Min son (Ben = Uppbyggare) förkasta inte HERRENS tuktan, och förargas inte, när du agas (4148 musar) av honom. 12 Ty den HERREN älskar, den agar han, likasom en fader sin son, som han har kär. (Heb 12:5-6)

Han beskär oss alltså så att vi skall bära mer frukt.

Precis som en jordisk fader ger ljus och insikt för barnet för framtiden så ger vår himmelske fader andligt gott genom uppenbarelse in i våra liv han ger sina lagar och bud och visar oss tydligt vart gränserna går för livets väg.

Herren visar oss vad som finns I oss genom att pröva oss. Och han kommer vår svaghet till hjälp när vi ser att vi inte rår på synden själva utan ber honom om hjälp. Det är att vara fattig i anden och det är alltid Guds väg.

5 Mos 8:2 Och du skall komma ihåg allt vad som har skett på den väg HERREN, din Gud, nu i fyrtio åt har låtit dig vandra i öknen, för att tukta dig och pröva dig, så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta: om du ville hålla hans bud eller inte. 3 Ja, han tuktade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta en mat som du förut inte visste av, och som inte heller dina fäder visste av på det att han skulle lära dig förstå att människan lever inte allenast av bröd, utan att hon lever av allt det som utgår av HERRENS mun.

Det som utgår ur Guds mun är det andliga som Paulus säger att den själsliga människan inte kan ta emot för att det är för henne en dårskap. 1 kor 2:14

Ökenvandringen måste innebära att själen skall dö i öknen för att man skall kunna gå in i löfteslandet och kunna ta emot det anden vill ge. Herrens tuktan (Musar) skall föra oss in i löfteslandet.

Man drog faktiskt in i öknen under staven och in i löfteslandet genom att följa arken. Satans prövningar på Jesus handlade om att han skulle agera utanför Den Heliga Ande utanför vad Guds mun uppenbarar för dig.

Den själslige kommer här på skam i provet för han har förkastat andlig kunskap och det är oljan som de visa jungfrurna får del av. De andra 5 är ovisa och själsliga och tar inte emot korrigeringen. 4148 Musar är därför en korrigering som skall föra dig in i löfteslandet och få dig att vandra Andens kraft och i förutberedda gärningar.

H4148

מוָּסר
mûsār: A masculine noun meaning instruction, discipline. It occurs almost exclusively in the poetic and prophetic literature. In Proverbs, instruction and discipline come primarily through the father (or a father figure such as a teacher) and usually are conveyed orally but may come via the rod (Pro_1:8; Pro_13:1, Pro_13:24). Those who are wise receive instruction, but fools reject it (Pro_1:7; Pro_8:33; Pro_13:1; Pro_15:5). The reception of instruction brings life, wisdom, and the favor of the Lord (Pro_4:13; Pro_8:33); however, rejection brings death, poverty, and shame (Pro_5:23; Pro_13:18). Apart from Proverbs, this noun is always associated with God-with two exceptions (Job_20:3; Jer_10:8). When God’s instruction is rejected, it results in punishments of various kinds (Job_36:10; Jer_7:28; Jer_17:23; Jer_32:33; Zep_3:2). The discipline of the Lord is not to be despised, for it is a demonstration of His love for His children (Job_5:17; Pro_3:11; cf. Heb_12:5-6). The supreme demonstration of God’s love came when Jesus Christ bore the ”chastisement of our peace” (Isa_53:5).