Psa 5:6 De övermodiga (1984 Halal) består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän. (205 Avon)

1984 Halal = Berömma sig och skina och lysa av sig själva. 205 Aven härstammar från 5753 Avah och betyder att förvirida någonting.

Och det som kommer att förvridas är Guds ord. Bibeln säger att Paulus skrifter kommer att förvridas av de laglösa i ändens tid till deras eget fördärv. (2 Petr 3:14-18) Det grekiska ordet 458 Anomia På Hebreiska är det alltså 205 Avon.

Lägg märke till att hans ögon är som eldar i uppenbarelseboken när domen kommer mot Guds hus. Laodicea där skryter och skrävlar och riskerar att förlora sin frälsning. Även de 5 ovisa jungfrurna lyser då av sin egen visdom och kraft. Och kommer att finna en stängd dörr. Men en öppen dörr finner istället Filadelfia församlingen.