Ordet handlar om vad som finns i mörkret eller i vår synd. 4164 Motzak – Mycket trångt, Men det har intressant nog innebörden av att vatten fryser till is. Ordet indikerar att det är något som orsakar en skada hos en person på det fysiska eller psykiska området. Den här skadan gör att människan kommer in i ett tvångsbeteende som även drabbar din nästa. Man skulle kunna jämföra det här med att bli alkoholist och fastna i ett alkoholberoende. Den bilden tar faktiskt ord 23

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest (4164 Motzak) nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. 2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

Det folket som nu vandrade i mörkret skulle nu få se (Uppleva) ett stort ljus. Det var just här i Galileen Jesus kom och såg folket så slagna och sönderrivna som får utan herde. Han gav dem bröd och de åt och blev mätta!

Det var alltså skillnad på Jesu mat (Lära) och de Judiska ledarnas mat. (Lära)
Jesu lära tinade upp hjärtat.
Fariseernas lära frös hjärtat och orsakade tvångsmässigt beteende.

Exakt samma ord används i Jobs bok
FOLKBIBELN
Job 36:15 Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra. 16 Han vill också föra dig ut ur nödens gap till en rymlig plats utan betryck och duka ditt bord med utsökta rätter.
KING JAMES
Job 36:15 He delivereth the poor (Den Ödmjuke) in his affliction, and openeth their ears in oppression. 16 Even so would he have removed thee out of the strait into a broad place, where there is no straitness; (4164 Motzak) and that which should be set on thy table should be full of fatness.

Vilken skillnad va? Den ödmjuke hur är en sådan? Jo en som ser upp till Gud för sin hjälp.
Psa 121:1 En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? 2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.

Jo 4164 Motzak befrielse från mörkrets makter som vill frysa mitt hjärta och lägga på mig ett tvångsbeteende. Alltså göra mig svag så att jag inte längre har någon kontroll över mina begärelser.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

1 Pet 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

Lägg märke till att vara ödmjuk är att se upp till Gud för hjälp.
Abel var en bild på det.
Lärjungarna hade inget bröd att mätta med
Lärjungarna höll på att gå under i stormen
Rom 7 Vi har ingen chans mot synden
Bön handlar om hjälplöshet

Så fort vi inte inser att vi måste vara ödmjuka och låta allt bero på Kristus. Riskerar vi att öppna oss för mörkret och för ett tvångsbeteende. Det börjar med en frestelse och slutar med ett tvång! Men som tur är kan det också vara precis tvärtom. När Israels barn inte längre ville göra slavtjänst under farao, blev det yttre tvånget värre än någonsin!

Men man gick in i sina hus och åt av det slaktade lammet. Man hade blodet på dörrarna och mörkrets furste fick inte tillåtelse att röra dem. Ser du att de förlitade sig på samma offer som Abel?

Men in i Kain gick mörkret
Men in i Faraos hus gick mörkret
Vreden blev ett tvång! De förföljde utan orsak !

1 Mos 4:5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. 6 Och HERREN sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.” 8 Kain talade med sin bror Abel, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom.

Hans frukt han offrade till Gud visade att han inte var hjälplös. Hans namn symboliserar vad synden och mörkret gör med en andlig ledare som upphöjer sig själv. Det började med en frestelse om jag nu gör så här med min församling kommer jag att få den att växa och få ära och berömmelse. Detta är exakt vad som ligger i roten i namnet Kain. Frestelsen övergår sedan till 4164 Motzak mitt hjärta kyls till is och jag tvingas nu att uppfylla mina egna mål.

Därför är det så exakt skrivet i Judas brevet.
Judas 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

Ett annat sätt att förklara ordet 4164 Motzak är att man blivit alkoholist. I bibeln står det mycket om de druckna och deras handlingssätt. En Alkoholist är fångad i ett tvångsbeteende och om man ser det i vårt sammanhang vad betyder då det? Jo han är i mörkret och är högmodig och drivs tvångsmässigt av sin synd.

Ta gärna och läs sammanhanget i ordspråksboken 23 Lägg märke till att det handlar om två olika sorters visdom.
1/Den ena leder till frihet
2/ Den andra handlar om en sköka som vill komma in med sitt vin och berusa

Resultatet blir V 29-35 alltså ett tvångsbeteende som orsakar stridigheter och sår utan orsak. Lägg märke till den sista versen – de vill ha mer och mer vin!

Eftersom ordet innebär att frysa till is och står som negativt kan man ju inte låta bli att tänka på Jesu ord:
Mat 24:11 Många falska profeter (DRUCKNA) skall träda fram och bedra många. (TVINGA ANDRA ATT DRICKA) 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Källa Spiro Zodhiathes – Hebrew Study

H4164
מוָּצק
mûṣāq, מוַּצק
muṣaq: A masculine noun meaning constraint, restriction; frozen (water). It indicates that which hems a person in a physical or emotional way, creating compulsion or forced behavior (Job_36:16), exactly what the Lord does not place on His people. It is used to indicate the solidification of water into ice, caused metaphorically by the breath of God (Job_37:10). It has the sense of hemmed in and hence in anguish or distress (Isa_9:1 [8:23]).

pm-1

Janne Ohlin/ Göteborg