Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: ”Se på fikonträdet (Israel) och alla andra träd. (Hedningarna) 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. (Domen)

Fikonträdet betyder förbundsfolket Israel men även de som är inympade i Israels förbund.

EF 2:11 Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. 12 Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. 13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. 14 Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren.

Alla andra träd står alltså för hedningarnas nationer som är utanför förbundet. (Lk 21:29)
Det står i Ps 2:1 att hedningarna skall upptändas i vrede som en lynchmob.
Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar?

E – Sword – Barnes
Why do the heathen rage  “Why do nations make a noise?” Prof. Alexander. The word “heathen” here – גוים gôyim – means properly “nations,” with out respect, so far as the word is concerned, to the character of the nations. It was applied by the Hebrews to the surrounding nations, or to all other people than their own; and as those nations were in fact pagans, or idolators, the word came to have this signification. Neh_5:8; Jer_31:10; Eze_23:30; Eze_30:11; compare אדם ’âdâm, Jer_32:20. The word Gentile among the Hebrews (Greek, ἔθνος ethnos expressed the same thing. Mat_4:15; Mat_6:32; Mat_10:5, Mat_10:18; Mat_12:21, et soepe. The word rendered “rage” – רגשׁ râgash – means to make a noise or tumult, and would be expressive of violent commotion or agitation. It occurs in the Hebrew Scriptures only in this place, though the corresponding Chaldee word – רגשׁ regash is found in Dan_6:6, Dan_6:11, Dan_6:15 – rendered in Dan_6:6, “assembled together,” in the margin “came tumultuously,” – and in Dan_6:11, Dan_6:15, rendered “assembled.” The psalmist here sees the nations in violent agitation or commotion, as if under high excitement, engaged in accomplishing some purpose – rushing on to secure something, or to prevent something. The image of a mob, or of a tumultuous unregulated assemblage, would probably convey the idea of the psalmist. The word itself does not enable us to determine how extensive this agitation would be, but it is evidently implied that it would be a somewhat general movement; a movement in which more than one nation or people would participate. The matter in hand was something that affected the nations generally, and which would produce violent agitation among them.

I en dröm jag hade så såg jag just en sådan ilsken Mob samlas som går upp mot en kyrka här i Göteborg. De såg ut som nazister och gapade och skrek och slog sönder fönster och bilar. Jag fick se att i kyrkan var Herrens härlighet och jag kunde urskilja massa fattigt folk därinne.

Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter. 16 Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud 17 och sade: Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung.18 Folken vredgades (alltså de andra träden) och din vredes dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden.19 Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel. (Jesu Tillkommelse)

7 ängeln blåser i sin basun (V 15)
And there were great voices (GK: Great Sound) in heaven, saying (V15)
Det står exakt som Mt 24:31 här på grekiska

Mat 24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

parousia6
Janne Ohlin/Göteborg