Det här är ett av de mest missförstådda orden i den Hebreiska bibeln (GT)

Vanligtvis tolkar man det här ordet som LAG som är satt av ett högre styre och vars konsekvenser vid olydnad blir straff. Men ordet TORAH (LAG) betyder helt enkelt UNDERVISNING –

En lära satt av en lärare eller förälder för att fostra upp till mognad – denna lära uppehålls med disciplin och uppmuntran. Så Rabbi (Lärare) Jesus (Yeshua) är vår store lärare hans ord är en LAG för oss. Agape kärlek är att följa hans lära.

Joh 14:21 Den som har mina bud (TORAH) och håller (5053 TEREO = Vakta från skada eller förlust) dem, han är den som älskar (26 AGAPE) mig och den som älskar mig (26 AGAPE) han skall bli älskad av min Fader och jag skall älska honom och jag skall uppenbara (1718 EMPHANIZO) mig för honom.

1718 EMPHANIZO = Avtäcka (MESSIAS) genom ord. Ordet SANNING i bibeln = 225 ALETHEIA = Avtäckande realitet (MESSIAS) (Joh 14:6)

Joh 14:22 Judas inte han som kallades Iskariot sa då till honom: ”Herre, varav kommer det att du tänker uppenbara (1718 EMPHANIZO) dig för oss, men inte för världen?” (2889 KOSMOS)

Världen står för 212 ALAZONEIA <<  En tom förtröstan på sin egen kraft och sina egna möjligheter. (OTRO)

Det är precis det som gör att täckelsen kvarstår och man kan inte se. Man får inget ljus utan förblir i mörkret (Skotia = Syndens konsekvens) Det är därför Jesus (YESHUA) undervisar så här om sin lära (TORAH)

Joh 7:16 Jesus svarade: Min lära (TORAH) är inte min, utan hans som har sänt mig. 17 Om någon vill göra hans vilja skall han förstå (1097 Ginosko) om min lära (TORAH) är från Gud eller om jag talar av mig själv.

1097 Ginosko = Relation – Kvinna – Man. Men det är en Levande kunskap en Levande erfarenhet – En levande beröring. Paulus försöker sätta ord på det här.

2 Co 3:16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort.17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Tro nu inte för ett enda ögonblick att Jesus är den helige Ande! Nej Jesus är i Kroppslig form fortfarande (Både Gud + Människa) 2 Johannes brev v 7 Men Paulus skriver så här därför att Anden och Jesus är ETT. (Echad )

Anden kallas för Sanningens Ande.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens (225 ALETHEIA) Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. (225 ALETHEIA) Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Wordstudy:

H8451

תּוָֹרה
tôrāh, ֹתָּרה
tōrāh: A feminine noun meaning instruction, direction, law, Torah, the whole Law. This noun comes from the verb yārāh (H3384), which has, as one of its major meanings, to teach, to instruct. The noun means instruction in a general way from God; for example, Eliphaz uttered truth when he encouraged Job and his readers to be willing to receive instruction from God, the Almighty (Job_22:22). In Israel, a father and mother were sources of instruction for life (Pro_1:8; Pro_6:20); along with wise persons (Pro_13:14; Pro_28:4). In contrast, rebellious people were not willing to accept God’s instructions in any manner (Isa_30:8-9); the scribes handled the instructions of the Lord deceitfully and falsely (Jer_8:8). Various words are found in synonyms parallel with this term: It is paralleled by the sayings of the Holy One (Isa_5:24); the word of the Lord (Isa_1:10); and the testimony or witness (Isa_8:20). It is used regularly to depict priestly instructions in general or as a whole. The Lord rejected the priests of Israel for they had disregarded (lit., forgotten) the Law (Jer_2:8; Hos_4:6). They had been charged to carry out and teach all the instructions of the Lord (Deu_17:11).
The term takes on the meaning of law in certain settings, although it is still currently debated about how to translate the various words that describe the laws, ordinances, commands, decrees, and requirements of the Lord. This word tôrāh is used as a summary term of various bodies of legal, cultic, or civil instructions. The word refers to the entire book of Deuteronomy and Moses’ exposition of the Torah found in it (Deu_1:5). By implication, the word here also refers to the laws given in Exodus, Leviticus, and Numbers. Numerous times this word refers to the whole Law of Moses, the Book of the Law of Moses, the Book of the Law of God, the Law of the Lord, and the Law of God given at Sinai (in order of titles listed, 1Ki_2:3; Neh_8:1; Jos_24:26; Psa_1:2; Neh_10:28-29 [29-30]). The kings of Israel were held to the standard of the Law of Moses (1Ki_2:3; 2Ki_10:31; 2Ki_14:6; 2Ki_23:25). The word can also refer to a single law, for example, the law of the burnt offering (Lev_6:9 [2]; Lev_7:7; Neh_12:44).
It is used of special laws for the Feast of Unleavened Bread (Exo_13:9); the Passover (Exo_12:49); of decisions by Moses (Exo_18:16, Exo_18:20); for the content of the Book of the Covenant (Exo_24:12). The Law or Torah of God is pursued diligently by the psalmist; this word is found twenty-five times in Psalm 119 in parallel with various near synonyms. The word means the usual way, custom, or manner of God as David addressed his surprise to the Lord about the way He had dealt with him (2Sa_7:19).

BDB

H8451
תּרה / תּורה
tôrâh
BDB Definition:
1) law, direction, instruction
1a) instruction, direction (human or divine)
1a1) body of prophetic teaching
1a2) instruction in Messianic age
1a3) body of priestly direction or instruction
1a4) body of legal directives
1b) law
1b1) law of the burnt offering
1b2) of special law, codes of law
1c) custom, manner
1d) the Deuteronomic or Mosaic Law
Part of Speech: noun feminine