JANUARI 2017 News (Eng) – Fler Dagliga nyheter  (Sv) ARKIV 

pm-1
Organisationsnr: 802473-0841
Bankgiro: 192-7946

Elvor: Striden på Karmel (Mp3)  Janne: Jag vill stå i Tornet (Mp3) 29/1-17

NÄSTA MÖTE Parousia Mission – Söndag 26 februari  Kl 14:00
Mötesplats: Wartagården
_________________

88LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

bereanLämna osunda sammanhang!
Oftentimes I’ve found that psychological abuse goes hand-in-hand with the hierarchy model of the New Apostolic Reformation (NAR). The emotional and spiritual abuse from Dylan’s Australian church (not to mention the false teaching), was so intense that he packed his wife and five children up and moved away. Australia is rife with New Apostolic Reformation and its mystical teachings.
OHLINS; Detta skall du läsa och ta varning av för det pågår även i Sverige. Karismatik kan även bli så osund att den leder in i fångenskap. Falska profetior är som snaror som fångar våra tankar så vi tvingas in i mörker och ångest. Vi känner människor som lämnat men det kan ta lång tid att bli fri i tankelivet igen.

theShack

Before Watching The Shack Movie, Read This – The “Inspiration” Behind the Movie and Eugene Peterson’s Connection (Eng)
Warren Smith:Innan du tittar på Shackfilmen, Läs detta – ”Inspirationen” Bakom filmen och Eugene Petersons förblindelse. Ironiskt nog var det Petersons påskrift som fick mig att omedelbart bli misstänksam mot The Shack. Genom sina tvivelaktiga omskrivningar av Bibeln hade Peterson redan inriktat sig på ett antal områden med New Age/ Nyandliga läror. Ett tydligt exempel är när han översatte en nyckelvers i Herrens bön till att läsa ”As above, so below” (”Som ovan, så nedan”) snarare än (Ske din vilja) på jorden, såsom i himlen.”
”Som ovan, så nedan” är en term som jag var mycket
förtrogen med från mitt tidigare engagemang i New Age-rörelsen. Detta esoteriska talesättet har varit en ockult knutpunkt för nästan fem tusen år. Det påstås av New Age metafysiker att det är nyckeln till all magi och alla mysterier. Det betyder att Gud inte bara är transcendent – ”ute” – men han är också immanent- ”i” allt och alla.
Men, som jag fick reda på precis innan jag övergav de bedrägliga lärorna i New Age, för sanningen och biblisk kristendom, är Gud inte ”i” allt och alla. Bibeln gör det klart, att människan inte är gudomlig och att människan inte är Gud (Hes 28: 2, Hosea 11: 9, Johannes 2: 24-25, etc.) I min bok Deceived on Purpose: The New Age Implications of the Purpose Driven Church,
(Sv) I syfte att bli förförd: New age är följderna av Leva med mål och mening –  citerade jag redaktörerna för New Age Journal om hur de definierar ”som ovan, så nedan” i sin bok, As Above, So Below: ”Som ovan, så nedan, enligt nedan, så ovan.” Denna maxim innebär att den transcendenta ”Guden” bortom det fysiska universum och den immanente ”Guden” inom oss är en”. …Mest påtagligt, i sin bok Återkomsten av Kristus och Visdomens Mästare, avslöjar New Age-ledaren Benjamin Crème att en ny världsreligion kommer att baseras på denna grundläggande ”Som ovan, så nedan”-undervisning i immanens -idén att Gud är ”i” alla och allt…”
OHLINS: Vi vill allvarligt varna för The Shack! Det är new age.

Risk för Grexit igen: Om tre veckor ses EU:s finansministrar för att bland annat diskutera Greklands skuldberg. Om Grekland då inte har nått en uppgörelse om ytterligare åtstramningar med långivarna väcks frågan om grexit på nytt, enligt IMF.

Judehat maskeras som kritik mot staten Israel
”..Ambivalensen i förhållande till andra grupper och problematiseringen av andra situationer ser annorlunda ut. Övergrepp som sker i arabvärlden problematiseras och diskuteras. Förståelsen för hur komplicerat det kan vara blir nästan rörande. Men när det kommer till Israel och judar blir det plötsligt stopp. Resonemangen tar slut. Kunskapsluckorna fylls med förakt, slagord och invektiv. Problematiseringar av situationer förekommer över huvud taget inte och någon ambition att förstå finns inte. Varför det är så vet inte jag. Den som känner sig träffad bör dock försöka hitta ett svar. Inte för att jag behöver det, utan för att något så förvirrat behöver en rejäl omprövning.”
(Eli Göndör)

Förintelsen började med funktionshindrade barn
”..Vi ser också med ökande oro en växande intolerans i Europa och i Sverige, skriver Thomas Jansson, förbundsordförande Riksförbundet FUB.”

RUNES HÖRNA (se längre ner)  ”Extra” – Vi pressas mot ett kontantlöst samhälle – Zero Hedge skriver idag en artikel med rubriken Europa föreslår ”restriktioner för betalningar i kontanter”. Bara dagar efter Davos-mötet är man åter på krigsstigen då Europakommissionen nu jobbar på att få bort kontantanvändningen. Med förevändningen att man vill försvåra terroristverksamhet avser man att i princip införa ett förbud mot användandet av kontanter. Endast brottslingar och terrorister använder sedlar i större valörer påstår man. Som artikeln mycket riktigt påpekar finns ingen sanning i detta påstående. Det visar sig tvärtom att länder med högre valörer av kontanter har faktiskt mycket lägre brottslighet, inklusive andelen organiserad brottslighet och samma trend gäller beträffande korruption och skatteflykt.
Avslutningsvis konstaterar man att de finansiella instituten vill få alla med på tanken att avskaffa eller åtminstone radikalt minska användandet av kontanter. För att uppnå dessa mål pumpar man ut alla typer av propaganda föra att försöka få folk att jämställa brottslighet och korruption med höga valörer av kontanter. Enkelt uttryckt, inga fakta stödjer deras påstående. Det är bara en bluff av många, vilken kommer att ge dem mer makt på bekostnad av din integritet och frihet. / MvH Rune

RRTHE TRUMPET NEWS (Pdf)

66

WEEKLY WATCHMAN 

skarmklippLance Wallnau & A Trump Prophecy: Foretelling By Mishandling Scripture
In early 2016, false teacher and hurler of New Apostolic Reformation seven-mountains dominionism, Lance Wallnau got an “impression,” an “impression” from the Holy Spirit. It was about Donald Trump, specifically about Donald Trump becoming the 45th President of The United States. It was about Donald Trump being raised up by God just as He raised up Cyrus for His purposes. OHLINS: Här kommer ett vittnesbörd om en kvinna som lämnade NAR (Eng)

minnesdag
FÖRINTELSENS MINNESDAG fredag 27 januari 2017

Obs nytt tillägg till: Dopets innebörd i Jesu efterföljelse

Gör skillnad på äkta och falska mirakler
I det politiska sammanhanget brukar man tala om det ”politiskt korrekta”, det vill säga att man noggrant följer med de för stunden rådande politiska strömningarna i samhället. Inom kristenheten kan man tala om ”teologisk” (eller kanske ”andlig”) korrekthet”, det vill säga att man noggrant följer med de dagsaktuella teologiska trenderna och andliga strömningarna. Den teologiskt korrekta andan tycks råda, och kritiken är bannlyst!” (Vesa Annala)

Trumps order: Ska publicera en veckolista över brottsmisstänkta invandrare
Det framgår inte av texten om brottsstatistiken enbart ska omfatta illegala immigranter, papperslösa, eller om publiceringarna ska gälla alla personer med invandrarbakgrund som begår brott, även de som vistas lagligt i landet.

Klart barnmorskan inte ska behöva abortera
”…Rätten till samvetsfrihet innebär att det inte är staten som i första hand definierar vad som är moraliskt riktigt – utan individen själv. Samhällen där samvetsfrihet setts som ett problem har varit förtryckarstater. Historien har lärt oss precis hur farligt det är – moraliskt tänkande människor borde ses som en tillgång, inte en belastning! I september nåddes Sverige av nyheten att ett barn, aborterat i vecka 22 lämnats att självdö på ett sjukhus i norra Sverige. I samma vecka kan vi i dag rädda för tidigt födda barn. Abort är ett moraliskt dilemma, för kvinnan som fattar beslutet, men även för vårdpersonalen som utför aborterna. Visst kan man befara att om två barnmorskor beviljas respit från abortvården kommer fler, kanske många fler, vilja ha samma sak. Det skulle i så fall innebära att många i dag lider i det tysta av att arbeta med aborter.
Närapå hälften av tillfrågade gynekologer och barnmorskor anser att man borde ha rätt att avstå från att medverka vid abort om man av samvetsskäl önskar det. Men i Sverige, till skillnad från den övervägande majoriteten av EU-länder, har vårdpersonal inte laglig rätt till sitt samvete!..” (Frida Park)

Pope Francis greeted former California governor Arnold Schwarzenegger Wednesday, just days after the film star’s name had been floated as a possible candidate for U.S. Ambassador to the Holy See.
OHLINS: Rom i centrum igen!

Bibelforskning utan tro oroar
Detta strikt inomvärldsligt präglade ställningstagande är det vanliga i den akademiska världen. Det är emellertid en otillräcklig utgångspunkt om man med veten­skapens och Bibelns­ hjälp vill göra den okände­ Jesus­ mera känd. Då måste­ bibel­texterna också bli beaktade­ som tros­dokument.” (Göte Olingdahl)

The “Regeneration of the Churches” – An Occult Dream Come True
The Christian church in its many branches can serve as a St. John the Baptist, as a voice crying in the wilderness, and as a nucleus through which world illumination may be accomplished. (Alice Bailey)

What is happening to mainstream Christianity is the same thing that is happening to business, health, education, counseling, and other areas of society. Christianity is being cultivated for a role in the New Age. A spirit guide named Raphael explains this in the Starseed Transmissions:

We work with all who are vibrationally sympathetic; simple and sincere people who feel our spirit moving, but for the most part, only within the context of their current belief system

He is saying that they “work,” or interact, with people who open their minds to them in a way that fits in with the person’s current beliefs. In the context of Christianity, this means that those meditating will think they have contacted God, when in reality they have connected up with Raphael’s kind (who are more than willing to impersonate whomever they wish to reach so long as these seductive spirits can link with them.

KONTROLLSAMHÄLLET PÅ VÄG! Ett storskaligt rymdprojekt för att följa djurs rörelser över jorden planeras att dra igång nu i år. Till år 2020 ska sändarna dessutom bli så lätta att de kan sättas fast på riktigt små fåglar. Det är något som biologen Susanne Åkesson i Lund gärna vill utnyttja.
OHLINS: Alltså inga problem att kontrollera jordens innevånare också.

Bill Johnson, IHOP, and the ‘Passion Translation’
The New Apostolic Reformation‘s most influential leaders continue to quote from the “Passion Translation“–despite the fact that this translation is no translation at all. Rather it completely rewords Scripture, making it falsely appear that the Bible supports New Apostolic Reformation (NAR) teachings. Especially disturbing is the fact that well-known adult pastors and teachers–who should know better–are promoting this so-called translation among Christian youth.

OBAMAS ”GÅVA” TILL PALESTINIERNA STOPPAS:
State Department Blocks Transfer of Funds to Palestinian Authority
JERUSALEM, Israel – In a stunning reversal, the U.S. State Department froze $221 million designated by former President Barack Obama to the Palestinian Authority on his last full day in office. The funds had previously been budgeted to the Palestinian Authority but blocked by Congress. Obama released the funds just hours before Trump was sworn-in as president.

Blunda inte för antisemitism i dag!
”..Tyvärr slutade inte antisemitismen att existera för att Hitlers nazityskland förlorade kriget. Tvärtom tilltar den, både i vårt land och runt om i världen.  När vi i dag talar om antisemitism och dödligt våld mot judar finns det en risk för att vi ”endast” tänker på den antisemitism som drabbar judar i Europa. Men vi bör även tänka på de judar som är bosatta i Israel. När vi nämner offer för terrorism bör vi inte endast nämna Paris, Bryssel, Nice, Berlin och Istanbul, utan även offren för terrorattacker i Jerusalem och Tel Aviv, där personer mördas än i dag endast av en orsak – att de är judar. I dag är Israel, den kollektiva juden, ett tacksamt mål för hat och antisemitism, utan att detta fördöms av media och ansvariga politiker. Den oproportionerliga kritik och det hat som med jämna mellanrum riktas mot staten Israel inom FN och på andra arenor inom det internationella samfundet är också en form av antisemitism..” (Mikael Oscarsson)

Nytt bibelstudie: Dopets innebörd i Jesu efterföljelse

DEN FALSKE PROFETEN:
In Revelation 13 we find the description of the two beasts, which are the Antichrist and False Prophet. The Antichrist will be the false messiah who will be worshiped by the world at the end of the age. He is the first beast mentioned, someone who I will look into in great detail at a future point on this blog. However, we begin with the second beast, the False Prophet.

OHLINS: I denna post nämns en i stort sett likadan dröm som Janne hade om ”det stora avfallet”. Intressant information kommer fram som knyter Loren Cunningham (En av förgrundsfigurerna till de 7 bergen)(Obs! Läs dessa 2 länkar) tillsammans med Vatikanen. Detta mina kära vänner är läran som driver många ”kristna” som nu står samman med nyvalde presidenten Trump. Håll ögonen öppna för vi kan vara framme vid Upp 13 ganska snabbt.
Denna artikel är bra och handlar om urskiljning (Eng)

Växande judisk oro för muslimsk antisemitism
”Migrationen från Mellanöstern och Nordafrika skapar ängslan bland många av Europas judar. En ofta inpräntad antisemitisk övertygelse inom islam hotar den judiska minoriteten, menar Jackie Jakubowski.”

Växande judisk oro för muslimsk antisemitism
Migrationen från Mellanöstern och Nordafrika skapar ängslan bland många av Europas judar. En ofta inpräntad antisemitisk övertygelse inom islam hotar den judiska minoriteten, menar Jackie Jakubowski.

New US Ambassador to Live in Jerusalem, Palestinians Furious
(Sv) Nya USA: s ambassadör kommer att bo i Jerusalem, palestinierna rasande
The new US Ambassador to Israel under President Donald Trump will reside and work in Jerusalem, even if the embassy is still officially in Tel Aviv. David Friedman is yet to receive Senate approval for his new posting, but has already confirmed that he’ll spend most of his time in Israel’s real capital. Friedman owns an apartment in Jerusalem, and plans to live and conduct most of his diplomatic work there.”

THE TRUMPET NEWS

”Gör upp med hat och hets mot Israel”
”I stället för att kritisera Israel för hur man handskas med den senaste tidens knivdåd borde Sverige uppmärksamma den ständiga uppmuntran till terror från palestinskt håll. Det menar Itamar Marcus från Palestinian Media Watch, som granskar Palestinska myndigheter genom dess media och skolböcker. …– Nu har våldsdåden intensifierats och man använder även Margot Wallströms uttalandet som ett slags stöd. Så det är väldigt viktigt att regeringen bryter den här bilden och visar att man kan ta in det här slags information, som inte är någon opinionsyttring utan översättning från officiella palestinska program. Ser man på Nordirland så var det först när man tog uti med hatpropagandan i skolböckerna som det blev en verklig förändring mot fred.” (Eva Janzon)

”En tillnyktring” men är ändå inte nöjd
”Även om Svenska kyrkans nya positionspapper om Israel och Palestina är mer nyanserat än tidigare, innehåller det fortfarande förenklingar och en antiisraelisk ideologi. Det menar Ulf Öfverberg, ordförande i Samfundet Sverige-Israel Stockholm och sedan länge engagerad i hur Sveriges största trossamfund förhåller sig till Mellanösternkonflikten. …Framför allt anser Ulf Öfverberg att dokumentet är präglat av presentism, vilket innebär att man läser in dagens situation och konflikter i historien och skriver om den med dagens ögon. Ett sådant exempel, menar han, är dokumentets svepande skrivningar om ”det palestinska området” i den del som handlar om bakgrunden till konflikten. – Palestinierna som begrepp fanns knappt före den judiska invandringen, och det nationella uppvaknandet för palestinierna i det brittiska mandatet skedde först på 1930-talet, säger han. – Men om det står inget i det här dokumentet. Här finns inget om att delar av den palestinska gruppens ledning hade ett djupt samarbete med naziregimen i Tyskland, eller om de blodiga konflikterna mellan judiska kibbutzer och den nationella palestinska rörelsen.”

vatican
NY ”RUNES HÖRNA” – Runes_19_1_17_kontanter_vatikanen.pdf

WEEKLY WATCHMAN

skarmklippDefrauding Millions: Bethel Church and Benny Hinn Together.
Bethel Church is a highly charismatic church that is known for its manifestations of false signs and wonders. Manufactured glory clouds, speaking (babbling) in tongues, and false prophecies–all attributed to the work of the Holy Spirit–are regular occurrences at its gatherings. Bethel church also practices necromancy through a bizarre practice known as “grave sucking” (or “soaking”), in which they believe that they can suck the “anointing” out of a deceased person’s body by lying on his grave. Johnson’s wife and “Pastor” of Bethel church has been known to practice this abomination.

The Fatah-dominated Palestinian Authority has agreed to form a unity government with rival organisation Hamas, Al Jazeera has learned. The agreement was reached late on Tuesday after a three-day negotiation in the Russian capital, Moscow. The two organisations will form a new National Council, which will include Palestinians in exile and hold elections. ”Today the conditions for [such an initiative] are better than ever,” Azzam al-Ahmad, a senior Fatah official, said. The deal also includes the Islamic Jihad group, which had not been involved in negotiations for a long time. OHLINS: Ännu ett steg mot den ”falska freden” ?

berean call

God showed Cindy Jacobs The Lord’s Prayer is really about Dominionism, (Kingdom Now)
OHLINS: Dessa villfarelsens apostlar står bakom Donald Trump. Detta hon säger är ren och skär lögn men hur många genomskådar det? Fader vår kan väl inte vara fel? Jo om man förändrar meningen med bönen så att menas något annat än vad Jesus menar. I 2 Tess 2 står det att ”de avfallna” skall genom onda andar prisges att tro på en lögn för att de skall dömas. Är det denna? Ja faktiskt mycket troligt!

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen

Rather than preach the Gospel of the cross, Apostolic leaders are working to bring the Gospel of the Kingdom of Heaven to Earth. They do this by taking dominion of earthly kingdoms or “mountains” of government, media, entertainment, education, business, family, and religion. Leaders often talk of city building and organize prayer walks to pray against demonic strongholds. They often speak of being mission-focused rather than being Christ-centered.

Vatikanstaten får en palestinsk ambassad
”Påve Franciskus och den palestinske ledaren Mahmoud Abbas möttes i lördags för att öppna en palestinsk ambassad i Vatikanstaten. En som är kritisk är Ulf Cahn, generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen, men han menar samtidigt att ambassaden inte har någon större praktisk betydelse. …Det är inte första gången som Vatikanstaten närmar sig de palestinska myndigheterna. 2015 erkände Vatikanen officiellt Palestina som stat och 2016 slöt Vatikanen avtal med palestinierna. Katolska kyrkans huvudsäte har även uttalat att de vill verka för en tvåstatslösning.
En som inte gläds över ambassadöppnandet är Ulf Cahn, generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen. – Det är klart att jag är kritisk. Det man gör när man säger att det finns en palestinsk stat är att man ignorerar den statsvetenskapliga verkligheten – man bara bestämmer något som inte ”är på riktigt”, säger han. För att något ska räknas som en stat måste vissa kriterier uppfyllas, och dessa är inte uppfyllda när det gäller Palestina, menar han. Ulf Cahn är dock inte förvånad över öppnandet av ambassaden. – Det var inte oväntat, för palestinier har ända sedan Yassir Arafat vänt sig till olika kristna håll för att få stöd. De använder en kristen vokabulär. De pratar exempelvis om Jesus som palestinier och poängterar att de har kristna platser i sitt territorium. De vill visa att de har kopplingar till kristen historia..”
OHLINS: Nyheten ligger ute tidigare men här är den på svenska från Världen idag.

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

En annan sorts syndakatalog
”..För det tredje bekymrar det mig att Joel Halldorf inte kopplar ärendet främst till vad Bibeln har att säga, eller till vad den helige Ande kan ha att tillföra i ämnet. Snarare känns det som om sådant i sammanhanget vore förlegat. Och slutet på ledarartikeln uttrycker kanske därför följdriktigt uppmaningen till ett återvunnet teologiskt ledarskap: ”att finnas med i samtiden – med en uppdaterad bild av forskning, samhällsdebatt och trender – och kunna läsa den teologiskt”. Jag kommer inte undan några för mig väsentliga och relevanta frågor till Joel Halldorf: Är ”kyrkan” du nämner detsamma som varje lokal församling i Sverige? Och är det enbart teologiskt utbildade präster och pastorer som kan lära ut hur man som hängiven kristen ska förhålla sig till vardagslivets ”barnuppfostran, konsumtion, karriär, och så vidare”?
Eller handlar ledarskapet om ett över församlingarna tillsatt ledarskap, katekeskatolskt präglat? Samt kan verkligen en framskolad teologi, till skillnad­ från bibelordet och mer direkt­ den helige Ande, visa på en livsmodell där helgelse och Kristus­likhet konkretiseras? Naturligtvis med respekt för Joel Halldorfs tankar och åsikt, tvivlar jag ändå på detta. Och ser snarare hur en profetisk väckelsekristendom i framtiden, under ett sådant ledarskap, övergår till att åt tonåringarna inrikta det kristna livet mot allmänmänskliga förhållningssätt, där moral-, social- och miljöpolitisk korrekthet står överst på agendan”. (Sigvard Svärd)

Gå inte emot Bibelns profetior
”I oförståndig iver driver FN, med Sverige främst, frågan om en tvåstadslösning. Det är att gå mot Bibelns profetior! Gud har givit Kanaan åt Abraham, Isak och Jakob och därmed till Israels folk för evig tid (1 Mos. 26:2-5; 32:9-15). Ska 2017 bli ett nådens eller nödens år? Jag vädjar till Guds folk att tro på Bibelns ord och be för Wallström och våra makthavare.” (Claes-Göran Bergstrand)

”Ja, Planned Parenthood sålde fosterdelar” (ViD)

70iParis
Fredskonferensen i Paris
”Israels regering har motsatt sig planerna på en internationell fredskonferens sedan det så kallade franska initiativet offentliggjordes för snart ett år sedan. ”Israel står fast vid sin ståndpunkt att det bästa sättet att lösa konflikten mellan Israel och palestinierna är genom direkta, bilaterala förhandlingar”, förklarade man då. ”Israel är redo att starta dem omedelbart utan förhandsvillkor. Alla andra diplomatiska initiativ distanserar palestinierna från direkta förhandlingar”. Det palestinska ledarskapet ställde sig emellertid mer positivt till det franska initiativet, just eftersom det erbjöd en ny anledning att undvika direkta förhandlingar. ” (Paul Widen)

ISRAELNYHETER: Ett exempel på vilken förödande inverkan resolution 2334 har

SSU vill inte träffa Israels ambassadör
”Med tanke på att just SSU tillhör de organisationer i Sverige som har allra starkast åsikter om Mellanösternkonflikten och samtidigt ständigt uppmanar parterna till dialog och samtal i fredens intresse, är det högst anmärkningsvärt att samma organisation alls inte kan tänka sig eller har något intresse av sådan dialog med Israels högsta officiella representant i Sverige”, skriver Isaac Bachman i artikeln, som riktar sig till SSU:s ordförande, Philip Botström. Ambassadören klargör att han nyligen har vänt sig till ungdomsförbundet med en förfrågan om ett möte med Philip Botström, men att han fick ett nekande svar ”med hänvisning till att de inte skulle träffa ambassadörer”. Han skriver även att det alltid har varit svårt att få möten med SSU.
”Det är också märkligt att tänka sig att ett politiskt ungdomsförbund som profilerat sig på internationella frågor alltså inte skulle träffa utländska representanter i Sverige”, skriver Isaac Bachman vidare, och menar att det är extra anmärkningsvärt med tanke på att Israel har mycket gemensamt med Sverige när det exempelvis gäller kvinnorätt, yttrandefrihet och minoritetsgruppers rättigheter – och med tanke på att SSU inte drar sig för att framföra anklagelser mot Israel i samband med den palestinsk-israeliska konflikten.” (ViD)

Siewert Öholm tar farväl – kan ha timmar kvar
Siewert Öholm, 77, hade fått ett gott besked kring cancern innan semestern i Israel i förra veckan. Han var trött men mådde bra, sa han till Nöjesbladet. Men när familjen kom hem kom chocken: hans levercancer har förvärrats. Beskedet innan har varit helt fel. På måndagskvällen nåddes vi av att det var försent med behandling och att cancern i levern var fullt utvecklad. Det är bara nedräkning, det är ingenting mer att göra. Det var chockartat: sorg och gråt. De har gjort vad de har kunnat. Vi får hoppas att han har timmarna till morgonen, sa Gitten Bolin Öholm, 54, hans hustru sedan nio år tillbaka, till Nöjesbladet i natt. Själv har han inte ork att prata i telefon, men under samtalet sover han.

VIdeoSomething Weird is Going On with Donald Trump’s Inauguration! (2017)

World Class Journalist Spills the Beans, Admits Mainstream Media is Completely Fake.
OHLINS: En tänkvärd artikel men de flesta av oss som studerar Bibelns profetior kan ana. Nämligen att man vill manipulera oss in i en ny världsordning. Måla upp olika hotbilder ligger tydligen i den agendan. Kan det vara så att den senaste tidens hysteri och rapporteringar om dataintrång mm är enligt agendan? Herren har senaste tiden även börjat varna oss för att hemsidor som inte följer deras agenda kommer att ogillas och troligen under hot få stänga ner. Den stora världskyrkan (SKÖKAN) kommer inte att tolerera någon som inte tycker som hon gör.

Avskaffandet av kontanter riskerar att i förlängningen skapa ett samhälle likt Orwells ”1984” där staten kontrollerar allt ­invånarna gör. Det leder till en betydande begränsning av individens frihet, skriver Johan Thorén, Strand Kapitalförvaltning. (SVD)

By Bill Randles
An event is occurring today which portends to be one of the last preliminaries to the shattering events outlined in the book of Revelation, and the end of the world as we know it. The event is the opening of a new Embassy, the Palestinian Embassy in Vatican City. This will be the opening of the first Palestinian Embassy in the European Union. The main characters in this scenario are Pope Francis and Mahmoud Abbas, the Palestinian State and the Vatican.

Italienska nyheter meddelar att PA (palestinska auktoriteten) idag inviger sin ambassad i Vatikanen med Abbas på plats hos påven. Det gäller ett ”Palestina” som inte finns, med ledare som vill utplåna Israel, ta landet från judarna – och som hyllar terrorister och mördare. 

THE TUMPET NEWS

WEEKLY WATCHMAN

Kristna mördas – världen blundar
”Huvudproblemet är förstås inte att det är just kristna som förföljs, det är att så många (i synnerhet muslimska) länder, regimer och organisationer spottar på trosfriheten. Detta drabbar alla religiösa minoriteter, som shiiter, judar och yazidier, och det kan göra livet till en mardröm för ateister och konvertiter, vilket vi också ser exempel på i Sverige. …De kristnas särskilda utsatthet tycks inte heller år 2016 ha gjort några djupare intryck på den svenska regeringen. I utrikesdeklarationen nämnde ministern Margot Wallström ansvaret för att bekämpa ”antisemitism, islamofobi, afrofobi och antiziganism” – alla viktiga områden varav inget hade behövt strykas för att de mest utsatta, de kristna, också skulle få plats.”

Pope Francis and Abbas to meet at the Vatican
”In 2013, the Vatican recognized “Palestine” as a state. Last year, an accord between the Holy See and the PA, which is expected to lead to the establishment of a Palestinian embassy in the Vatican at some point this year, took effect.”
(Sv) År 2013, erkände Vatikanen ”Palestina” som en stat. Förra året, gjordes en överenskommelse mellan Heliga stolen och PA, vilket väntas leda till upprättandet av en palestinsk ambassad i Vatikanen som någon gång i år ska träda i kraft.

BennyHinn

OHLINS: Hur långt kan dårskap och girighet gå ibland så kallade ”kristna”? Den som fortfarande försvarar Benny Hinn borde vakna. Hinn påstår nu att den som skickar 1000 dollar till honom blir skuldfri år 2017..!
2Petr 2:2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Verklighetsinvertering i Svenska Dagbladet
”Just vattenfrågan är ett tacksamt ämne när Israel ska svartmålas och palestinierna ömkas, eftersom en bild av en palestinier som säger ”Israel tar vårt vatten” väcker omedelbar empati bland många nyhetskonsumenter.  …För knappt ett år sedan inledde Kyrkornas världsråd en kampanj kallad Sju veckor för vatten som riktade samma anklagelser mot Israel som det nu aktuella reportaget i SvD. När jag med anledning av detta kontaktade Israels vattenmyndighet för att få deras perspektiv på saken fick jag ett utförligt svar ganska omgående. Varför Jenny Stiernstedt inte brydde sig om att göra detsamma innan hon skrev sitt reportage kan vi förstås bara spekulera i, men en inte helt vild gissning vore att hon helt enkelt inte var intresserad av detta perspektiv, eftersom det då inte hade blivit någon empatitiggande artikel om lidande palestinier. Innan Israel erövrade Västbanken 1967 hade bara 10 procent av palestinierna tillgång till rinnande vatten. Idag är den siffran 96 procent. Vem byggde vattennätet som gjorde detta möjligt? Israel. …Det skulle krävas en längre uppsats för att vederlägga samtliga falsarier i Stiernstedts alster, men den kanske mest illvilliga får inte lämnas utan kommentar…” (Paul Widen)

Svenska skattepengar och belönade terrorister
Med Jerusalem var det däremot annorlunda. Efter söndagens dåd har Abbas varit tyst. Knäpptyst. Inga fördömanden, inget medlidande, inga kondoleanser. Så hans motstånd mot våld och ”alla sorters terror” ska nog tas med en rejäl skopa salt. När terrorn drabbar judar, eller israeliska soldater, brukar fördömanden från den palestinska ledningen ersättas med hyllningar. Att Abbas, som vår utrikesminister Margot Wallström (S) har uttryckt det, ”alltid varit tydlig i sitt avståndstagande från våld”, är inte med sanningen överensstämmande. Abbas brukar noga välja vad som ska betraktas som bra och dåligt våld. Somligt ska fördömas, medan annat ska belönas. …Det där att Wallström ska ha arbetat för en ”rättfärdig sak” klingar falskt. I samband med att Sveriges regering erkände en palestinsk stat 2014 höjdes det bilaterala biståndet till den palestinska administrationen, från 500 miljoner till 1,5 miljarder kronor under en femårsperiod. Stora summor svenska skattepengar går alltså till den regim som i sin tur belönar antisemitiska terrorister. Den svenska regeringens agerande är att betrakta som i allra högsta grad orättfärdigt.” (ViD, Lukas Berggren)

OHLINS: Hillsongledaren Carl Lentz vågade inte (?) stå för Guds ord och Guds evangelium om Jesus och vad Bibeln säger om synd, omvändelse och pånyttfödelse på new age-inspirerade Oprah Winfrey network. Om evangeliets skärpa görs till sirap handlar det inte om äkta kärlek från Gud. Det är som att ge hungrande människor sockervadd till föda – eller något ännu värre. Hillsongledare Gary Clarke bättrade inte direkt på sitt rykte eller förtroende med ”Naked cowboy”-uppträdandet (finns även på YouTube). Vi kan inte göra annat än att avråda från att lyssna till dem eller delta på deras konferens ”Revival nights” (Hillsong Stockholm).
2Tim 3:4-5 …De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Kräklan är inte biblisk
”Det är självklart att hålla med Olofsson om att endast Bibeln är kanon för en kristen när han påtalar det. Men när han så kommer till att också credo ges en liknande ställning – eller betydligt värre, när kräklan placeras på samma nivå – då kan jag inte följa med Olofsson, utan betraktar särskilt det sistnämnda som ren villfarelse, skriver Sigvard Svärd. …Även om en kristen tros-bekännelse är god sammanställning och konkreta utdrag av bibliska läror, är det inte jämbördigt med Bibeln i sin fullhet.”

Adam och Eva blev hett debattämne
”Att hävda att Adam och Eva inte fanns på riktigt är ett uttryck för liberalteologi. Det menar Stefan Swärd, men får mothugg av evangelikala svenska teologer. – Teologiska utbildningar som lär ut en mytologisk bibelsyn måste deklarera detta öppet, anser Stefan Swärd.”
OHLINS: Liberalteologi som denna är människans påfund och mänsklig vishet som ersätter gudsfruktan och andlig insikt. Det har raserat människors tro istället för att bygga upp den. Dessa teologer sätter krokben på sig själva och andra.

Kylan i Europa dödar 
”Flyg ställs in. Bosporen är stängd för alla fartyg. Kilometer med vattenledningar har frusit.
Öar i Grekland har blivit snödränkta och tusentals flyktingar har flyttats till uppvärmda tält.
Snön och kylan som håller Europa i ett järngrepp har hittills krävt mer än 20 personers liv.”

skarmklipp
Passion Conference: A Pastor’s Perspective on The Importance Of Truth and Standing Against Apostasy

maxresdefault-1

Unbelievable’ Events are Happening Wo(rldwide! 2017)
Pope’s January Prayer Intention: Christian Unity
Rick Warren: The World’s Most Dangerous Pastor!

OHLINS: Det låter ju så bra det Påven och Rick Warren säger. FN:s och agenda 2030 och de här herrarnas budskap passar som handen i handsken in i den nya världsordningens bygge (Babylon). Frågan är ju bara hur många förstår detta? Även om du gör det så måste Gud själv ge kvarlevan kraften att bestå. Budskapet till Guds folk är nu: Dra ut från Babylon!

Fyra döda i terroristattack i Jerusalem
Paul Widen: ”Fyra människor dödades och minst 16 skadades tidigt på söndagseftermiddagen i Jerusalem när en terrorist körde in i en folkmassa med en lastbil. Attacken inträffade vid ett promenadstråk söder om gamla stan med utsikt över stadsmuren och Tempelberget. Dödsoffren, tre kvinnor och en man, var officerskadetter på besök i Jerusalem som en del av sin utbildning. …Israels försvarsstyrkor (IDF) offentliggjorde under söndagskvällen namnen på de fyra dödsoffren: Shir Hajaj (22), Erez Orbach (20), Shira Tzur (20) och Yael Yekutiel (20). Som brukligt efter terroristattacker kunde palestinier på Västbanken och i Gaza ses dela ut sötsaker till förbipasserande för att fira det inträffade.
…Terroristattacker brukar ha en starkt enande effekt i Israel, men strax efter dagens attack utbröt en kontrovers som har splittrat landets befolkning och redan har skapat stor förbittring. Den beväpnade turistguiden som först öppnade eld mot terroristen har nämligen i israelisk media uppgett att soldaterna som befann sig på platsen tycktes tveka innan de också öppnade eld. – Varför var det en 30-årig civilperson som först öppnade eld och inte någon av de många välbeväpnade officerarna? frågade han retoriskt, innan han erbjöd sin egen förklaring: den nyligen dråpdömde israeliske soldaten Elor Azarias öde. Rädsla att de i likhet med Azaria skulle kunna komma att ställas inför rätta för dråp var enligt turistguiden definitivt en faktor bakom soldaternas tvekan…”

Flera döda efter lastbilsattack i Jerusalem
”Flera människor har dödats och omkring 15 skadats i Jerusalem när en lastbil rammade fotgängare. Föraren ska ha skjutits. Enligt uppgift var gruppen som kördes på soldater.”
OHLINS: Ännu ett fruktansvärt terrordåd har skett. Troligen kommer denne mördare att hyllas som martyr och hjälte av Hamas och andra terrororganisationer. Terrorister är mördare och onda människor som vill skada och döda andra medvetet.

Biblical Return of 70 Nations as Countries Gather in Paris to Condemn Israel
BreakingIsraelNews: ”High ranking officials from 70 nations of the world will gather in Paris on January 15th in an attempt to force Israel to accept a two-state solution with the Palestinian Authority. By so doing, they will be fulfilling a momentous Biblical prophecy foretold thousands of years ago. …Rabbi Trugman understood a different message in the gathering of the 70 countries. “There is no doubt this is a fulfillment of the prophecies that in the end of days, all the nations will come out against Israel,” noted the rabbi. He quoted the commentary of Rabbi Shlomo Yitzchaki, an 11th century French commentator known by the acronym ‘Rashi’, on the first verse in the book of Genesis…”
OHLINS: Den 15 januari kommer 70 länder att samlas i Paris för att tvinga fram en tvåstatslösning av Israel. Intressant att notera är att talet 70 symboliserar alla nationer (hednaländerna) och rabbinen ser därför profetians uppfyllelse att alla ska vända sig emot Israel. Tolkningen av talet 70 kommer bl a från 1 Mos 9:19 eftersom Noas uppräknade barnbarn efter Sem, Ham och Jafet är 70 personer. 1Mos 9:19 Dessa tre var Noas söner och från dem har jordens alla folk spritt ut sig. Vad beslutet i Paris än kommer att innebära så är det för oss återkommande påminnelser om profetiornas uppfyllelse och pressen att dela landet och att försöka ta Tempelberget, Västra muren och östra Jerusalem från judarna enligt Joel 3:2, Hes 36:2, Sak 12:3 och:
Ps 83:4-6 Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!” I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig..
Vi kan också notera att det är 50 sedan sexdagarskriget, Israels försvarskrig 1967 då judarna inte bara segrade genom att bestå utan också intog Sinaihalvön, Gaza och Golan. (Många såg det som övernaturliga segrar, även från sekulärt håll).
____________

ISIS uppmanar celler till att använda brandbomber mot kyrkor
”After recent tutorials advising lone jihadists how to commit knife and vehicle attacks, the Islamic State’s latest issue of Rumiyah magazine counsels terrorists on waging arson attacks — with a Dallas megachurch suggested as a possible target.”

NYHET MED PROFETISK BETYDELSE

The Vatican wants to change the current financial system in the world by implementing a concept of a ‘central World Bank’ and ‘global authority’.
OHLINS: Kan det bli tydligare? I Uppenbarelseboken 13 skall det vara ett religiöst vilddjur som skall framhäva en ny global ekonomi. Det är inte första gången vi ser Påven uttrycka stöd för den nya världsordningen. Dimman skingras mer och mer kring ”den falske profeten” (Intressant länk >>)

Just nu finns det två falska läror om ändens tid som florerar:
1/Församlingen skall övervinna världen och själva sätta upp Guds rike innan Jesus kommer tillbaka
2/Vi behöver inte ens se Uppenbarelsebokens budskap för vi ”rycks bort” innan

THE TRUMPET NEWS

USA:s kongress mot FN-resolution
USA:s representanthus har röstat för att fördöma FN-resolutionen som kräver att Israel stoppar byggandet av bosättningar på ockuperad palestinsk mark.
OHLINS: Det var ett bra beslut men DN:s journalister ger fel information. Marken har aldrig varit ”palestinsk” och den är inte ”ockuperad”. Innan judarna fick tillbaka sitt eget land 1948, var området under brittiskt mandat. Judeen (Västbanken) ockuperades illegalt av Jordanien (Transjordanien) och Gaza ockuperades illegalt av Egypten, när flera arabstater attackerade den nybildade staten Israel 1948. Som vi vet vägrade araberna (s k palestinier) att acceptera FN:s tvåstatslösning då, eftersom de inte accepterade en judisk stat alls. Gaza, Västbanken (Judeen) och östra Jerusalem intogs av Israel i försvarskriget 1967. Att inta land i självförsvar kan knappast kallas ”ockupation”. Särskilt inte när det tas från illegala ockupanter, som aldrig ens krävde självbestämmande i områdena och Jordanien sagt upp sina anspråk på området. Först när judarna kom tillbaka till sitt eget av Gud givna land Israel blev området alltså högintressant bland arabländerna. De arkeologiska fynden som bevisar Bibelns historiska fakta och judarnas historia i landet är många.

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

hitler

Re-print of Hitler’s ’Mein Kampf’ takes Germany by storm
The book outlines Hitler’s ideology that formed the basis for Nazism and sets out his hatred of Jews, which led to the Holocaust. The new edition is the first reprint since World War Two, released last January after a 70-year copyright on the text expired at the end of 2015. It includes explanatory sections and some 3,500 annotations, and has sold 85,000 copies to the surprise of its publishers.
OHLINS: Detta signalerar väl de underliggande nationalistiska strömningarna som är på gång nu.
Att ta emot så många flyktingar utan att lyckas med integrationen har bäddat för detta. Kan vi ens föreställa oss det kaos som kommer att ske vid ett ekonomisk kaos i Europa?  Tiden ligger nog inte långt borta för Europas ”starke man” att träda in på scenen.

Lyssna till Guds goda varningar
Pastor Carter Conlon, efterträdare till David Wilkerson vid Times Square Church i New York, var i början på 1990-talet inbjuden som en av huvudtalarna vid en konferens inom den karismatiska grenen av kristenheten i Kanada. Under förberedelserna inför sin predikan föll den helige Ande över honom och framförde ett ord av varning till pastorerna på konferensen. Budskapet handlade i korthet om att det inom en ganska snar framtid skulle komma väckelser ”i köttet” över den karismatiska kristenheten i Nordamerika och de uppmanades att vara vaksamma inför detta och inte släppa in det i församlingarna. Väldigt få ville lyssna, och en del blev upprörda och lämnade mötet. Conlon berättade under en predikan nyligen i Times Square Church i New York hur det såg ut i dag i Kanada efter att dessa ”väckelser” gått fram inom det cirka hundratal pingstförsamlingar som fanns representerade på konferensen. Flera var helt utplånande och saknade Andens liv och glädje, alla tidigare ”skrattväckelser” till trots. Andra församlingar hade kraftigt försvagats…” (Konrad Nyström)
OHLINS: Mycket bra att Konrad Nyström uppmärksammar detta och ger egna kommentarer. På samma sätt kan vi se dålig frukt av de falska väckelserna här i Sverige och det gäller alla som har med Latter-rain att göra, sedan den s k ”skrattväckelsen” på 90-talet (som Gud också varnade för innan den kom hit och dessutom hade trosförkunnelsen fått fäste sedan 80-talet).

Kyrkan uppmanas till barmhärtig realism
”Vilket ansvar har vi i Sverige för den uppkomna situationen med den oerhörda strömmen av flyktingar? Vilka ideal ska styra vår migrationspolitik? I vilken utsträckning kan invandringen beskrivas som en tillgång, och när övergår den i stället till att vara ett problem? frågar sig Olof Edsinger.
Innan jag kommenterar detta vill jag vara tydlig med min egen grundhållning. För det första vill jag låta mig utmanas av Bibelns tal både om en enkel livsstil och om ett överflödande givande. För det andra tror jag att en naturlig konsekvens av evangeliet är att vi blir generösa med våra materiella tillgångar. För det tredje tror jag att vi så långt som det är möjligt ska försöka hjälpa människor i nöd. Men trots detta uppfattar jag Micael Grenholms hållning, inte bara som ogenomförbar, utan faktiskt också som orättfärdig. Att han samtidigt beskriver alla som inte ställer upp på det han skriver som ”dåliga kristna” gör inte saken bättre (sid 232). Låt mig börja i en mer principiell ända: Är det rimligt att vi i samhället i stort ska tillämpa samma principer som i den kristna församlingen?…”
OHLINS: Olof Edsinger sätter än en gång ”huvudet på spiken”. Han belyser problemet med Micael Grenholm och likasinnade vilka tenderar att sudda ut gränsen mellan Guds rike och världen, religion och politik. Den slutsumman leder till en Kingdom now-variant, ett falskt gudsrike som bygger på människans (själv)godhet och makt men avsaknad av omvändelse och den inre förändring som bara Jesus Kristus/Messias kan åstadkomma. De som inte håller med anklagas, skuldbeläggs (jämför FN) och anses som ”dåliga kristna”. Detta är lagiskhet och ett osunt fördömande. Jesu ord och befallningar är riktade till hans lärjungar och efterföljare. Ingen människa kan av hjärtat lyda Gud om inte Jesus först får bli kung och Guds rike etableras i människans hjärta och liv.
Barmhärtighet och realism måste gå hand i hand, som Edsinger uttrycker det. Grenholm verkar vara förblindad av en vänster-kommunistisk utopi (?) som passar bra med FN och den nya världsordningens röda agenda men som är just en utopi. Guds rike handlar inte om en orealistisk och naiv verklighetsuppfattning, varken liberalteologi eller laggärningar. Gud säger sanningen om människans synd och dess konsekvenser, behovet av Guds frälsning – och därefter Guds Andes personliga påverkan och ledning att bli utgivande till Guds ära och inte drivas av skuldkänslor.

Nytt bibelstudie: Beklädda med kraft så att vi orkar hela vägen

ONE for ISRAEL: Från kibbutzen till Yeshua (Jesus) (textat på Eng)

När vi hörde Filippinernas president tala på CNN för någon månad sedan såg vi liksom ”Harmagedon” målas upp. Han sa: Vi vill inte tillhöra Västmakternas ”Världsordning” vi vill hellre tillhöra Rysslands och Kinas. Det är exakt det scenario vi tycker oss se i bibelns Harmagedon. Idag kommer nyheten om att Filippinerna och Ryssland nu skall ha militärt samarbete. Det verkar som om Västmakterna kommer lyckas upprätta en falsk fred i Israel innan det stora kaoset inträffar och Jesu tillkommelse sker.

nar

SPIRIT OF ERROR BLOG
Anyone who has studied the New Apostolic Reformation (NAR) knows how difficult it is to pin down. One reason it’s so hard to pin down the NAR is because it’s a movement. It’s not a formal organization or denomination–with an official list of beliefs, leaders or organizations. So you can’t simply go to a website and find an exhaustive list of NAR churches and teachers. So how can you tell if a teacher is part of the NAR?

Key Archaeological Highlights in Israel – 2016
(Viktiga arkeologiska fynd i Israel under 2016)

fred ETT PROFETISKT ÅR AV FÖRÄNDRINGAR 2017