Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Skuld(fri)
2. Vill ta bort ”religiös gen”
3. Försök att nå odödlighet – Global Future 2045 Congress
, ”Cybernetik teknologi” [Grundtext: diabolos G1228]
4. Kartlagd! –
kontrollsamhället
5. Interfaith dialog
6. ”Tusentals eldar” –
profetia om upplopp
7. Orosmoln –
Rysslands militärövningar
8. Politisk makt eller Guds (kärleks)kraft?
9. Parousia Mission
– syfte och innehåll

g12

1. Skuld(fri?)

Ordet ”skuld” (Eng. guilt) är nog ett av kännetecknen för den här tiden. USA:s statsskuld uppgår till hissnande siffror och ökar med 70 miljoner i minuten. Statsskulder, finanskriser, eurokris är begrepp som vi har vant oss vid och kanske inte reagerar så mycket på längre. Land efter land söker nödlån. Arbetslösheten i Spanien och Grekland närmar sig 30 procent. Värst är situationen i länder med euron som valuta >> . De har 12,2 procent arbetslösa och det slår nya rekord. Vart ska det leda? (Läs mer om ekonomi på Runes hörna >>)

I SvD fanns en artikel med rubriken ”Hela världen är satt i pant” i november 2012. Det kanske kan sammanfatta resultatet av människans styre. Ändå är dessa skulder ingenting mot den största skulden av alla, nämligen synden.

Rom 6:23 Ty syndens lön är döden…

Döden – skilsmässa från Gud och att gå förlorad med en skuld och dess konsekvens som är omöjlig att betala. För hur kan någon köpa tillbaka ett evigt, skuldfritt liv? Med pengar är det omöjligt. Goda gärningar? Nej, det räcker inte. Inför en helig, fullkomlig och allsmäktig Skapare och Gud krävs ett felfritt och syndfritt liv.

Mark 8:36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 37) Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Ps 49:8 Men sin broder (/syster) kan ingen friköpa, eller ge Gud lösepenning för honom. 9) För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, 10) så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen.

Någon måste hjälpa! Någon måste medla! Människan behöver:

  • förlåtelse (för synd)
  • frikännande i domen (fri från skuld)
  • en ny start, nytt liv, en ny natur

1Tim 2:5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne,

Rom 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Bibeln har svaret! Jesus [hebr. Jeshua = frälsare, befriare] är hans namn! Han kallas också Immanuel – Gud med oss. Sann Gud och sann människa. De gammaltestamentliga förebilderna bekräftar också denna sanning. Arken i det allra heligaste med lagen/budorden, var gjord i trä. Träet var en bild på det mänskliga. Ovanpå arken lades ett lock gjort av rent guld, som här var en förebild för Gud, det gudomliga och fullkomliga. Jesus ÄR vår nådastol. Han uppfyllde Guds bud och levde ett rätt och felfritt liv inför Fadern.

Gal 5:14 Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.

Rom 3:25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Den som tar emot syndernas förlåtelse är förlåten och skuldfri – rättfärdigförklarad av Gud.

2. Vill ta bort ”religiös gen”

På mailen kom tips om ett par länkar. Det ena handlar om planer på att ta fram ett virus som tar bort den ”religiösa genen, gudsgenen ” hos människan PENTEGON REMOVING THE GOD GENE–RFID IS MARK >> , dvs den som anses vara fanatisk. Guds verk består inte i en förändrad gen men enbart att det finns sådan forskning, visar väl vart den här världen är på väg.

Joh 10:27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 28 Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. 29 Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.

2Tim 2:19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina…

3. Försök att nå odödlighet

Att människan vill bli odödlig är naturligt eftersom Gud skapade människan till och ämnade henne för en evig gemenskap med honom. Det är synden – uppror och olydnad – som hindrar och gör att människan står med skuld. Guds löfte om en frälsare och befriare uppfylldes i Jesus Kristus (Messias). Något annat sätt eller någon annan väg existerar inte, för att få återupprättad gemenskap med Gud. Ändå fortsätter människan envist, att på något sätt slippa döden och nå odödlighet i det här livet, utan Guds hjälp. Bakom illusioner och drömmar finns en som ”hejar på” och som alltid har försökt att skilja människan från Gud.

Från Johannes uppenbarelse:

Upp 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. 12 Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen [diabolos G1228] har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.”

Det grekiska ordet diabolos [Strongs G1228] betyder djävul, förtalare, anklagare. Ordet beskrivs också som ”den som kastar sig mellan två för att skilja dem åt”.

Global Future 2045 Congress (sv. Global Framtid 2045 Kongressen) och som går att se på You Tube (Eng) 2045: A New Era for Humanity (sv). En ny era för mänskligheten) är en diskussionsplattform för projekt för vår civilisations utveckling”. I nätverket finns forskare, akademiker, vetenskapsmän, finansiärer och förvaltare. Med utgångspunkt i ökade naturkatastrofer tar man bilden av mänskligheten som driver omkring på ett skepp i en stark storm och menar att det är nödvändigt att forma ”en ny mänsklighet …genom teknisk revolution… utveckla kognitiva förmågor …vägar att överföra personligheter till konstgjorda bärare … vi behöver inte bara teknologisk revolution utan vi behöver också en ny filosofi och ny ideologi, ny etik och ny kultur och psykologi och även ny metafysik…”. Videon beskriver planer för de 40 kommande åren. Ett ord som ofta återkommer är ”evolution”.

”I februari 2012 hölls den första Global Future 2045 Kongressen i Moskva. Där möttes över 50 av världens ledande forskare från flera discipliner för att utveckla en strategi för den framtida utvecklingen av mänskligheten. Ett av de viktigaste målen för kongressen var att bygga ett globalt nätverk av forskare till ytterligare forskning om utvecklingen av den cybernetiska teknologin, med det yttersta målet att överföra en människas individuella medvetandet till en konstgjord bärare.”
”2012-2013. Den globala ekonomiska och sociala krisen förvärras. Debatterna om globala paradigm för framtida utveckling intensifieras. Nya transhumanistiska rörelser och partier dyker upp. Ryssland 2045 förvandlas till World 2045.”
”2015-2020. Avatar skapas – en mänsklig robot-kopia som styrs av tankar via ”hjärn-datorers” samspel. Det blir lika populärt som en bil.”

Här talar man om nya centran som startas med ”cybernetik teknologi” där strävan efter att förlänga livet och att nå odödlighet sätter fart på allvar. Vidare steg är att ”androidrobotar” ersätter människors tillverkningsuppgifter och de finns som tjänare i varje hem. ”Vetenskapen kommer mycket nära förståelsen av medvetandets principer”, säger man. År 2035 tror man att det går att överföra en personlighet till en annan bärare.

Åren 2040-2050: ska man kunna skapa kroppar av ”nanorobotar” som kan anta vilken form som helst. Drastiska förändringar i samhällsstrukturen, och den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, all expansion för rymden är etablerad. För framtidsmänniskan är krig och våld oacceptabelt. Den viktigaste prioriteringen för hennes utveckling är andlig självförbättring. En ny era gryr…” (min fetstil).

Varningar har utfärdats i media för den s k nanotekniken. Forskare varnar för nanoteknikens hälsoeffekter.

”Cybernetik teknologi” – vad är det?
Förklaring från en blogg på nätet: ”Boken ”Cybernetics” kom att kallas för en av de viktigaste händelserna under 1900-talet, vetenskapligt jämfördes ämnet med relativitets- och kvantumteorierna och New York Times skrev i en av sina första artiklar att alla med intresse för samhället och vår civilisation borde känna till den.

”Cybernetics” kom att beteckna kontroll- och kommunikationsteknologier, utvecklade genom superdatorernas egenskaper att via fjärrkontroll komma i kontakt med elektroniska, datoriserade och biologiska processer oavsett avstånd. De första experimenten, skrev Norbert Wiener i boken Cybernetics (1948), tog plats 1942 och handlade då om fjärrkontroll av människans hjärna.

När den franska dagstidningen Le Monde den 28 december 1948 recenserade ”Cybernetics” skrev man:
”Den mekaniska manipuleringen av människans reaktioner, kommer den en dag skapa den bästa av världar? Det första stora skiftet i människans hjärna…Överskridandet av nervsystemet.” Hjärnkontroll var från början den mest avgörande tillämpningen.

…Teknologin kan användas för maktens syften, att kontrollera och manipulera människan eller utöka vår frihet, upplevelser och fullständiga liv.”

Genom euforiska beskrivningar av framtiden och en lockande ”självfrälsning”, luras människor att tro på en utopi som kanske ser ut att ta form för en kort tid, men som slutar i katastrof. Vad gör inte människan för att bortförklara och förneka synd och skuld?

Vilken NÅD det är att bli kallad av Jesus och att få ta emot honom som sin personlige frälsare. Han ger ”en framtid och ett hopp” – evigt liv, ett verkligt liv. Minns du sången? ”Han fann mig, ja han fann mig. Mitt liv nu helt förvandlat är. Något hände och nu jag vet: Han fann mig och gjorde allting väl”. Den gode Herden [JESUS] söker dem som gått vilse och det som är förlorat – människor.

Rom 6:23Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

4. Kartlagd!

Di.se 16 juni 2013: Så kan storebror följa dina spår ”Hela du kan kartläggas med de digitala fotspår vi lämnar efter oss. ”Ett problem är att man kan söka fram en persons hela liv med ett par knapptryckningar. Det är inte svårt att se hur sådan information kan missbrukas”, säger it-säkerhetsanalytikern Fredrik Ljunggren. Lägg ihop alla dina konversationer på Facebook, alla Google-sökningar du någonsin har gjort, alla gånger du använt karttjänsten på din mobil och alla telefonsamtal du gjort från din Iphone – vem du ringde, var du befann dig och hur länge ditt samtal varade.”

Artikel i Expressen 17 juni 2013: Googles balonger ska ge världen internet Google drömmer om att göra hela världen uppkopplad mot internet.

Ingen kommer undan kontrollen. I dagsläget är det industrin och företag mm som är mest utsatt men snaran dras åt alltmer och mänskligheten fångas i sin egen vishet.

Job 5:13 Han fångar de visa i deras slughet och låter de svekfulla förhasta sig vid sina rådslag.

Jes 31:1De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN. 2 Men också han är vis, och låter olyckan komma. Han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig upp mot de ondas hus och mot hjälp från ogärningsmän.

Ps 32:7 Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.

5. Interfaith dialog

Interfaith Dialog ingick (naturligtvis) på kongressen Global Future 2045 och den visar tydligt hur man arbetar för att förena vetenskap och religion men det är en ockult världsbild och ockulta krafter som man syftar på. Några citat: ”Medvetande är en kraft”, ”…som i forntida undervisning lärde man att det går att utveckla högre kroppar som är kapabla att fungera på ett högre plan”, ”kroppens evolution är bra men medvetandets evolution är lika viktig… det vi behöver är att meditera, rena våra sinnen, lämna önskningar och kämpa mot vår egoism”, ”ett nytt medvetande ger visdom, gudomlig vilja, gudomlig kraft och gudomliga handlingar…”, ”högteknologi är bra men det är bara ett första steg. Nästa steg måste bli en gudomlig kropp”, ”Dialogen handlar om medvetandets natur (som Dalai Lama för ut), om hur man går vidare med vetenskapen”.

Läs om buddhismen och Dalai Lama på Ohlins funderingar januari 2011 (mitten på sidan).

Lägg märke till att alltihop går ut på att nå ett nytt medvetandetillstånd genom meditation, en ockult upplevelse som gör att man tror att allt är gud och gud är i allt – alla är gudar där människan når sin högsta nivå och potential i den s k evolutionens höjdpunkt och mål. Det man här kallar ”egoism” är inte själviskhet eller självtillräcklighet. Här är ”egoism” detsamma som att stå utanför och att vägra erkänna evolutionen och sin egen gudomlighet och delaktighet. Även den ortodoxe prästen på videon finner gemensamma nämnare med olika religioner och filosofier som är representerade – men inte ett ord om evangelium om Jesus.

Den här kongressen, hur stort eller litet inflytande den än har, visar ändå på att människor verkligen tror sig kunna åstadkomma sin egen odödlighet och ”gudomlighet”. Inom det närmaste decenniet är dessa övertygade om att kunna skapa en konstgjord människokropp och kunna överföra sitt individuella medvetande till den >> . Detta är ett av många försök att sammanföra vetenskap och (ockult) andlighet.

Liknande tankar finns ju även hos en del ledare inom (Ny)apostoliska reformationen (NAR), även om det sker i Guds namn, när människan sätter sig själv i centrum istället för Gud. Läs om NAR – scrolla ner till rubriken:  Kunskapens träd på gott och ont – Dominion/Kingdom now.

I religionssynkretism och Interfaith ingår förnekelsen av människans synd och skuld inför Gud. Den som predikar Bibelns evangelium om Jesus, anklagas allt oftare för att ”skuldbelägga” människan och kallas intolerant och kärlekslös. Här handlar det om att frälsa och förbättra sig själv genom andliga övningar, tekniker och gärningar.

Vetenskap och Bibeln är inte motsatser. Tvärtom bekräftar vetenskap och forskning Bibelns trovärdighet allt som oftast. Men om forskaren utgår ifrån en ateistisk syn blir slutsatserna ibland därefter. Utan Gud är det inte bara svårt, utan omöjligt att förklara skapelsen. Man kallar det för evolution och om den utvecklingen inte sker på överskådlig tid eller ens så långt tillbaka som det går att veta något alls, måste man ta till med miljoner och miljarder år. De stora glappen och saknad av ”mellanarter” förtigs. Evolutionen vilar på teorier och hos många en ockult (antikristlig) världsbild där människan når sin slutliga guldålder och sitt mål att bli gudar eller ”som Gud”. Trots det, framställs evolutionsteorin ofta som vetenskaplig.

Den som håller sig till Bibeln kommer aldrig på skam.

Artikel i Världen idag: Kristendomen och välfärdsstaten >> ”Nyligen publicerades World Economic Forum’s jämlikhetsrapport 2012. …I historiskt perspektiv är sekulariseringen en relativ ny företeelse. Förklaringen till de nordiska välfärdsstaternas frontposition är i stället att finna i den kristna idétraditionen. Korsen på flaggorna är mer än symboliska, de röjer grunden för den positiva samhällsutvecklingen. En orsak är den kristna skapelsesynen, i vilken betonas att alla människor har ett värde och att alla har samma värde. En annan är tanken på etisk monoteism, att alla har tilldelats ett personligt ansvar inför Någon. En tredje är läran om den naturliga lagen, att vi alla har ett samvete, en grundläggande uppfattning om rätt och fel eller i vart fall att rätt och fel existerar. En fjärde orsak är den profetiska ådran, det vill säga en moralisk förpliktelse att protestera när man ser korruption och andra missbruk. Till detta kommer den i Norden starka lutherska traditionen, som varit pådrivande i samhällsutvecklingen.
…Det finns skäl till varför World Economic Forum’s jämlikhetsrapport har de nordiska länderna i topposition. Korsen på flaggorna är mer avslöjande är många anar.”
(Kjell O. Lejon och Tuve Skånberg)

Tankarna går allt oftare till David Wilkersons syn om tusentals eldar i städerna på grund av upplopp, som uttrycker människors desperation och vrede. Även Sverige har drabbats och blivit världskänt för upplopp och bränder på senare tid. Men här verkar det snarare vara kriminella (extremister?) som utnyttjar situationen och uppviglar ungdomar att begå brott. En av Kanadas mest inflytelserika journalister, Margaret Wente skriver:

“De här förorterna är ingen slum. De har stora parker och aktivitetscentra och gratis svenskundervisning. Skolorna får extra understöd. Välfärdsförmånerna är generösa. Sverige stoltserar med att vara det mest toleranta, inkluderande landet i världen. Så vad får hundratals unga män att löpa amok och sätta eld på bilar och polisstationer och till och med sina egna skolor?” (Eng).

Hos många av de människor som demonstrerar i muslimska länder finns det orsak till desperationen för att de lever under styren som är totalitära, förtryckande och hindrar åsiktsfrihet och religionsfrihet mm. Likaså finns det orsaker bakom den förtvivlan det innebär att vara arbetslös och inte klara sitt livsuppehälle i länder med ekonomisk kris. Men också där finns det ibland onda krafter som har en egen agenda och som utnyttjar människors nöd.

Vi har mycket att vara tacksamma för i Sverige. Men vi ser också många orosmoln och bönehusen och bönemötet behöver prioriteras åter igen.

7. Orosmoln

Ingen missade väl artikeln i Aftonbladet 13 maj 2013: Därför bombövade Ryssland mot Sverige
Ryssarnas bombövning mot Sverige var en förberedelse för att attackera Baltikum. Anklagelsen kommer från Lettlands försvarsminister. – Det var en verklig simulering av en attack, om det en dag skulle behövas, säger han till SvD. …Rysslands övning var en förberedelse inför en eventuell konflikt mellan Ryssland och de baltiska länderna, enligt Lettlands försvarsminister Artis Pabriks. Han säger till SvD att den ryska militären genomförde övningen för att kunna hindra övriga Natoländer från att understödja med förstärkningar i konflikten.

Mina tankar gick direkt till ”de tre revbenen i björnens gap”, ett av de fyra världsmakterna i ändetidens scenario i Bibelns profetior. Sedan I Baxter gav ut tolkningen att de olika djuren finns idag, och ”björnen” ju står för Ryssland, har jag tolkat det som att ”revbenen” är de Baltiska staterna: Estland, Lettland och Litauen.

Dan 7:5 Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen: Stå upp och sluka mycket kött.

Mer om Ryssland (Gog):
Cold War 2.0: Russia to launch nuclear submarines across both north and south poles
(Sv) Kalla kriget 2.0: Ryssland lanserar atomubåtar över både nord-och sydpolen.
Putin announces permanent Russian naval presence in the  Mediterranean, as it arms Assad regime in Damascus and bolsters alliance with  Iran and Lebanon
(Sv) Putin meddelar permanent rysk marin närvaro i Medelhavet, eftersom det beväpnar Assad-regimen i Damaskus och stärker alliansen med Iran och Libanon.
Putin varnar USA för imperialism.

Vid det senaste G8-mötet sa Putin till västländerna att skicka vapen till de syriska rebellerna ”kunde slå tillbaka en dag”. (Ett hot?) Själv försvarade han sina militära kontakter med Syriens Assad. Gog (Ryssland) rustar upp och rustar andra, som det står i Hes 38:7 (enl. grundtexten). ”Landet (längst upp) i norr” – norr från Israel sett – breder ut sitt inflytande, en ständig fiende till Israel.

Pastor Brian skriver om Irans nye president: Hassan Rouhani är ingen ”moderat.” Han fick stöd av den enda iranska ledaren någonsin att offentligt kräva att Israel ska förstöras av kärnvapen.

8. Politisk makt eller Guds (kärleks)kraft?

Pope Francis: `Gay lobby’ exists inside Vatican
(sv) ”Påve Francis: Gay-lobbyister finns inne i Vatikanen.”

David Wilkerson beskrev i Synen att han såg en världsomspännande superkyrka (sid 66-70). Han såg liksom en armé av karriärmänniskor som intar de mest inflytelserika posterna, besatta av tanken att göra den till en politisk maktfaktor. Wilkerson beskriver hur de kommer att acceptera och uppmuntra homosexuell livsstil och förakta bibeltroende predikanter. Nästa steg han såg var nakendans i vissa kyrkor och ockulta förehavande där bönemötet ersätts med seanser. Där nakendansen pågår, som påstås vara ”en konstnärlig form av tillbedjan”, ser han att ”det för med sig en mentalsjukdom som inga behandlingar biter på”. Gud tvingas att överlåta dessa människor till sin synd, enligt (Rom 1).

Wilkerson såg sedan att det följer en världsvid förföljelse av de bibeltroende, som vägrar gå in under denna superkyrkas (maktfullkomliga) ledarskap [Upp-bokens ”skökan Babylon”]. ”Dessa utgör en världsvid förening av alla Jesu Kristi efterföljare som mer än någonsin arbetar för att sprida evangeliet till alla och som väntar på Jesu återkomst. Denna gemenskap blir som en underjordisk församling som är fylld med den helige Andes kärlekskraft.”

Vi vet inte hur nära i tiden det här ligger. Det vi vet är att mycket kan förändras hastigt och på kort tid. Vi kan läsa i Apostlagärningarna om förföljelsen som plötsligt bröt ut efter att Stefanus blev dödad för sin tro på Jesus. Stefanus var oskyldig [”skuldfri”], när han anklagades. Han hade gjort upp sin sak med Gud och han var inte rädd för att dö. Liknande förföljelser pågår i många länder och det kommer att öka innan Jesu återkomst, enligt Bibelns profetior.

Apg 8:1 Och Saulus hade gått med på att han dödades. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. 2 Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. 3 Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. 4 De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet.

Hebr 13:3 Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp.

g7

9. Parousia Mission

Vi kan räkna med att en kyrka med politisk makt kommer att presentera en politisk Jesus, en annan Jesus. Det behövs många initiativ för att bevaras i tron, uppbygga och uppmuntra varandra både i och utanför församlingar och samtidigt sprida evangeliet. Jag syftar på oss som är Jesus-efterföljare och inte följer strömmen mot Rom, dvs till den ekumeniska ”superkyrkan”. Läs om ett initiativ som vi upplevde var rätt tid att starta nu: Parousia Mission.

Läs om synen ”Den smala passagen”.

Mvh
Elvor Ohlin