Läs mer

Vem äger ditt hjärta? Vart är du på väg?

Vad är hjärtat egentligen? Ja bibeln syftar inte på att det pumpar blod och syresätter kroppen. Det bibeln menar är det hebreiska tankesättet att ditt hjärta reftekterar och säger vem du verkligen är. Hjärtat representerar vad du tänker och vad du gör. Hjärtat är alltså en bild på människans innersta varelse. Så här berättar Ernest O`neill en Pastor och en…
Läs mer
Läs mer

Mt 13 Såningsmannen – de på stenig mark

Mat 13:5 En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. 6 Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. Här i Matteus hade säden ingen djup jord så säden som växte upp väldigt snabbt och hade ingen rot…
Läs mer
Läs mer

ETT FÖRNYAT SINNE

2 Kor 5:17 Alltså om någon är i Kristus är han en ny (2537 Kainos) skapelse. Det gamla är förbi se det nya har kommit. 2537 Kainos här betyder kvalitativ ny medan 3501 Neos betyder ny precis som det inte funnits förut. Det är många som kan bekänna att något nytt har hänt i våra liv, Men det är också…
Läs mer
Läs mer

Vad menas egentligen med synd till döds?

Undervisning: Elvor Ohlin 1 Joh 5:16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man skall be för den. 17 All orättfärdighet är synd, men…
Läs mer
Läs mer

Det eviga arvet nu eller sedan

Det himmelska eviga arvet Undervisning: Elvor Ohlin Hebr 9:15 Därför är Kristus medlare för ett nytt (grek. kainos) förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. 16 Där det finns ett testamente (förbund), måste det tillkännages att den som har upprättat det är…
Läs mer
Läs mer

Ändenstid-Floden

Herren har visat att en avskiljning är på gång i Kyrkan. Många har drömt om att en flodvåg kommer emot kyrkan. Eller att en eld kommer som delar kyrkan och liknande – se /Uppenbarelser Det vi vill göra med det här bibelstudiet är att med ett hebreiskt tankesätt närma oss ändetidens slut. För att vi kommer att finna att det…
Läs mer
Läs mer

Våra vägar och Guds väg

När jag (Janne) efter mitt missbruk kom till frälsning så sa Herren: Gå nu sanningens väg dig skall inte fattas. Efter ett tag så sa han i ett profetiskt tal – mitt barn om det inte hade varit för min nåd så hade du för länge sedan förgåtts på dina vägar. Med andra ord jag har låtit min nåd vaka…
Läs mer
Läs mer

GUDS VISDOM OCH MÄNNISKORS

Eftersom vi hela tiden måste tolka allting som Paulus säger enligt hans egen ”mönsterförkunnelse”. Den som han hela tiden i skriften återkommer till och som vi har beskrivit i flera studier. Du hittar den i följande studier 2 Tim 1:5-14 >> Titus 1:1-4 >> Rom 8:28-31 >> Jes 51:1-3 >> Guds hemliga visdom är hans vilja och rådslut med oss redan…
Läs mer
Läs mer

Vad skall vi göra?

Religion handlar om att vi måste göra någonting för att duga inför Gud. Medan tro innebär att jag förlitar mig på någonting som redan är fullbordat Nu har det dykt upp en företeelse inom kristenheten i vårt land som heter Messianska Föreningen Shalom som ställer till stor förvirring i kristenheten. Man vill föra tillbaka människor in i laggärningar… Gal 2:15…
Läs mer
Läs mer

En annan Jesus

För att riktigt kunna förstå vad jag vill ha fram i det här studiet så måste vi först sätta oss in i vad Guds Ord (Logos /Dabar egentligen står för >>) Logos = Guds Plan (Joh 1:1-5 + Joh 1:14) och hans rådslut och vilja! Vi får reda på av (Ef 1:7-10) att Guds Plan är att göra Jesus till…
Läs mer