Gå in i landet genom Jordan

LÖFTES LANDET = KRISTUS (Kraften vilan andens fullhet) 2Co 1:20 Ty Guds löften, så många de är har i honom fått sitt ”ja” mdärför få de också genom honom sitt ”amen”, på det att Gud må bli ärad genom oss. Port smal väg leder in i (EIS) livet. TRO (EIS) JESUS (Landet) Låt oss titta lite grann på att gå…
Läs mer

Sabbater och högtider (EO) del 2

Sabbater och Högtider – del 2 Sabbat – Griskött – Slavar – Djuroffer Undervisning: Elvor Ohlin (Forts. om sabbaten) I del 1 >> såg vi att Andens frihet innebär frihet när det gäller att fira eller inte fira sabbater och högtider. Det som har verkligt värde är att vi lever i dess innebörd. ”Sabbaten är till för människan”, inte tvärtom!…
Läs mer

Bibelkommentarer – GT Sakarja Kap 5:6-11

Haggaj på Aletheia kastade ut en tanke igår. >> Kan uttrycket i Matt 24:15 på helig plats syfta till Tempelberget som plats betraktat, och den vanhelgade skändligheten innebära ett tempel, som inte har Guds välsignelse? Alltså att det tempel, som byggs ihop med andra religioner, är själva skändligheten? Jag önskar er läsares tankar omkring detta. Vi läste otroliga saker på…
Läs mer

Bibelkommentarer Joel 2:30 – Joel 3:2

Joe 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn han skall varda frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem…
Läs mer

Bibelkommentarer GT Daniel 12

Dan 12:1 På den tiden (3 ½ år) skall Mikael träda upp (sluta upp att hålla tillbaka = 2 Tess 2:7) den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd (3 ½ år) som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till ända till den tiden. Men på den…
Läs mer

Bibelkommentarer Jes 53:10-12

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer (Syndoffer) får han se avkomlingar (2233 Zera – Frukt – Barn) och leva länge och HERRENS vilja (Agape) skall ha framgång genom honom. (Syndoffret) 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom…
Läs mer

Bibelkommentarer GT Jes 42:13-17

Jes 42:13 HERREN drar ut som en hjälte, han eggar upp sig med en stridsmans iver. Han ropar högt, han ger upp ett härskri och visar sin makt mot sina fiender. 14 Under lång tid har jag tigit, jag höll mig stilla, jag lade band på mig. Men nu skall jag skrika som en barnaföderska, jag skall flämta och flåsa…
Läs mer

Bibelkommentarer JES 21:11-12

Jes 21:11 Profetia om Duma. Man ropar till mig från Seir: ”Väktare, vad återstår av natten? Väktare vad återstår av natten? 12 Väktaren svarar: Morgon kommer ändå är det natt. Vill ni fråga mer så fråga. Kom tillbaka igen. King James Jes 21:11 The burdenH4853 of Dumah.H1746 He callethH7121 toH413 me out of Seir,H4480 H8165 Watchman,H8104 whatH4100 of the night?H4480…
Läs mer