Joe 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn han skall varda frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall finnas en räddad skara, såsom HERREN har sagt och till de undsluppna ska höra de som HERREN kallar.

Eftersom det ingen kapitelindelning finns så fortsätter Joel 3 med att tala om samma sak.

Joel 3:1 Ty se i de dagarna och på den tiden då jag åter upprättar Juda och Jerusalem, 2 då skall jag samla tillhopa alla hednafolk (Harmagedon) och föra dem ned till Josafats dal och där skall jag hålla dom över dem för mitt folks och min arvedels Israels skull därför att de har förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land. (Delat mitt land)

Befria Juda och Jerusalem talar om Israels frälsning. För Galaterbrevet beskriver dem som att vara i andligt fångenskap. Och bibeln är solklar med att Israel skall bli frälst under en tid som kallas för den stora vedermödan som verkar inträffa 3 1/2 år innan Jesus kommer tillbaks igen.

Dan 12:1 Ger ju oss svaret på när Daniels folk skall bli frälst och det sker efter ”Styggelsen som orsakar förödelsen”

Dan 12:1 På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står såsom försvarare för dina landsmän; och då kommer en tid av nöd vars like inte har funnits allt ifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden ska av ditt folk alla de varda frälsta, som finnas skrivna i boken.

Om du nu tar och läser Mat 24:15-31 så får du se att det handlar om vedermödan. Och helt automatiskt får du insikt i den hemligheten Paulus skriver om i Rom 11 om det naturliga Israels upptagande i Olivträdet.

Rom 11:25  Ty för att I, mina bröder, inte ska hålla er själva för kloka, vill jag yppa för er denna hemlighet:Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara har kommit in 26  och så skall hela Israel bli frälst, såsom det är skrivet: ”Från Sion skall förlossaren komma, han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.

In i Olivträdet är alltså samma sak som att komma in i Kristus Ef 1:8-11 som är samma sak som Guds viljas rådslut som avslutas med den sista basunens ljud Upp 10:5-7

Det verkar som om Dan 12:1 och 2 tess 2 är samma händelse. Och då är det kanske under en FN resolution som man tvångsrensar västbanken från innevånare.

Mat 24:15 När I nu fån se förödelsens styggelse om vilken är talat genom profeten Daniel stå på helig plats den som läser detta, han give akt därpå 16 då må de som äro i Judeen (västbanken) fly bort till bergen,

Det finns en allvarlig profetia om Israels berg (Judeén) också i Hes 36 där det verkar som om man tänker tömma städerna där. Även bråket om Östra Jerusalem finns med i profetiorna och tydligen så kommer också detta ske med övervåld och hat.

Sak 14:2 Ty jag skall församla alla folk till strid mot Jerusalem och staden skall intas, och husen ska plundras och kvinnorna skändas. Och hälften av folket i staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden därav skall inte bli utrotad ur staden 3 ty HERREN skall dra ut och strida mot de folken, såsom han stridde förr på drabbningens dag.

Östra Jerusalem verkar vara den delen av staden som är Judeen eller om du så vill västbanken. Det verkar alltså som om vi kommer att få se Påvens önskan om ett FN med tänder uppfyllas. Men dessa militärer kommer att gå längre än att bara vara fredsbevarande trupper. Antikrist tänker att gå längre i sina planer och kommenderar sina soldater att rensa hela Östra Jerusalem och Västbanken.

Det hela verkar att sammanfalla med vilddjurets regering i Upp 13 som skall vara i 42 månader vilket är 3 1/2 år. Vilddjurets regering kommer att förlösas av en händelse som kallas för ”förödelsens styggelse”

Och vi finner att tiden från uppsättandet av denna ”styggelse” tills slutet skall vara ca 3 1/2 år. Vi skrev att tidstecknen nyligen i Jupiter och Venus verkar att båda för denna händelse, Antiokus Epiphanes satte upp en Jupiter staty i templet i Jerusalem.

Joel 2:30+31 Tecken skall ske i planeterna och stjärnorna och stora bränder på jorden. Dessa tecken skall alltså höra samman med att alla nationer kommer samman under en flagga (FN)

När var 1:a gången i modern tid då nästan all militär kom samman under en flagga för att göra en gemensam sak? Jo det var under Gulfkriget 1991 som tydligen startade 9 Av. Kunde vi på den tiden se några stora bränder på jorden? Ja de största bränderna någonsin skedde i Kuwait och ingen såg solen på nästan en månad för all röken.

I boken ”stöt i basunen” från 1987 så skrev David Wilkerson: Innan den verkliga förintelsen inträffar så kommer mindre förödelser att inträffa. Oljefälten i mellanöstern kommer att brinna och röken kommer att stiga upp både dag och natt mot himlen som en varning för det som kommer att komma.

Vidare skriver han: Snart mycket snart kommer vi att bli indragna i en ekonomisk mardrömskris. Amerika kommer att ställas i en tid av masshysteri när banker slår igen och finansinstitut går omkull. Tillslut så kommer det ekonomiska systemet inte längre gå att styra. Guld och silver kommer att förlora sitt värde.

Du kan gärna fnysa åt det här men den fruktan som vi har förträngt om en fullständig kollaps blir snart en tragisk verklighet. Vår ömtåliga välfärd kommer att spricka och snart så kommer även den mest optimistiske att förstå att det inte längre går att förhindra en fullständig kollaps. Politiker blir förstummade när de förstår att de inte längre kan stoppa denna vansinniga utveckling som slutar i kaos. Affärsmän och ekonomiska rådgivare blir förskräckta över de konsekvenser detta kommer att få. Men den stora förintelsen kommer efter Amerikas ekonomiska kollaps.

Tecknen i himlen och bränderna på jorden skall alltså vara tecken på att världens folk kommer samman under en flagga (FN)(Upp13) Och denna enhet vid namn Babylon kommer att tillslut vända sig emot Israel med sin militär precis som man gjorde mot Irak. (Sak 14 + Hes 36)

Du kan väl inte ha missat att Påven nyss gjorde ett uttalande om ett starkt FN med ”tänder” (militärmakt) och att det internationella samfundet nu verkligen har satt press på Israel att genom föra sin 2 statslösning.

Ju mer man pressar Israel ju starkare tycks Gud tala för den som verkligen vill höra. Många missade nog tidstecknet i November – 08 >> Under fredskonferensen i Annapolis då hela världen var samlat för att dela Israel. Detta bekräftades av tecken i himlen och bränder på jorden. Det var väldiga bränder i Usa just då och senare rasade även de största skogsbänderna i Australiens historia.

Precis i månaden AV så besökte Obama – delegationen Israel för att pressa Israel till en 2 statslösning och vad sker då? En stor solförmörkelse och de stora tecknen i Jupiter och Venus . Något vi kanske inte tänker på är att samtidigt så kommer rapporter om jättelika skogsbränder över hela Europa och Kanarieöana och Kanada.

På tal om tecken i himlen så är det just nu de största solfläckarna någonsin >> Samtidigt som solförmörkelsen är den längsta på 100 år. Förutom det så rapporteras det samtidigt om märkliga moln över hela jorden som förbryllar metereologer. >>

Nu ska vi titta på Joel 3:1 och hur världen församlar sig. det Gäller nu inte bara politiskt utan också religöst. Enhet till varje pris är det som gäller. Men bibeln är väldigt klar med att denna enhet kommer att vända sig emot Israel och Jesu Kristi brud. (Men det församlandet är emot Herren och hans smorde i ett babylon)

Lance Lambert profeterade redan 1992 om denna nya världsordning >>

Och om vi inte ser upp så kommer vi att vända oss emot Guds eget rådslut och gå med i ändetidens Babylon. Det verkar de flesta faktiskt göra i Mt 7 som talar om de laglösa.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Dra ut ifrån henne I mitt folk så att I inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor.

Denne Påve som ser ut att vara ett lamm men talar tydligen som en drake (orm) kallar en del av våra kristna ledare för ”Enhetens symbol” och då förstår vi kanske hur lätt vi kan hamna på fel tåg om vi inte ser upp.

Här följer en liten översikt så att vi kan följa hur världens nationer nu börjar att församla sig. Makten stiger hela tiden uppåt i den globala pyramiden tills laglöshetens människa träöder fram på scenen. Denne ledare kommer att vara värre än Hitler och utlösa den stora vedermödan.

Straxt efter världskriget startade FN som redan de gamla predikanterna såg skulle tillsammans med Katolska Kyrkan bli det vilddjur som uppenbarelseboken talar om. Och 1948 som ett under så står där Israel som en nation och bara Gud kan ha utfört detta.

9 Nov 1989 Berlinmuren föll och slut på kalla kriget som började 1948. Man säger att tiden nu är inne för den nya världsordningen att genomföras och Bush tillsammans med Påven och Gorbatchew var på Malta för överläggningar. Näde de kom ut därifrån meddelades att man var överens om att tiden var inne för at genomföra den nya världsordningen.  (Källa: Irwin Baxter- Endtime Ministries)

Saddam Hussein tänder världens största bränder i Kuwait och Gulf Kriget är ett faktum och det bröt ut den 9:e Av enligt uppgift.

Gamle President Bush talar om en ny världsordning under FN >> Lyssna gärna på videon och jämför med vad Påven sa nyss om ett FN med ”tänder” >> även >> även 2005 >> och den gamle Påven var också på samma linje >>

Om du läser om Eufrats uttorkning så skall det samla konungarna till harmageddon och det är ju under FN:s flagg så Påven Antikrist och Draken talar ju om att styrka FN just nu. (Upp16:12-16)

Ohlins Göteborg.