Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. 2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. 3 Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. 4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. 5 Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld. 6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Det här är några av mina favoritverser, om man får ha det. Jag har predikat åtskilliga gånger över Jesaja 9. En predikan finns inspelad och heter ”Som i Midjans tid” >> (under rubriken Övrigt).

Texten beskriver tiden för Jesu (första) ankomst men den pekar också mot hans återkomst. ”På hans skuldror skall herradömet vila…” Inte på våra axlar, med andra ord. Sebulon och Naftali var områden i Galileen som var (ö)kända för omoral, kriminalitet och våld och framför allt ett andligt mörker vid tiden av Jesu födelse. Därför var det också mycket stridighet och trasighet bland människorna.

Orsaken kan vi läsa om i kapitlen innan. Folket hade (1) vänt sig bort från Gud och hans ord. De började (2) se upp till det som var stort mänskligt sett och det ledde till förakt för Guds väg. Man började också (3) ta in främmande religion, österländsk mysticism och spiritism – den tidens ”nyandlighet”. Då kommer man i kontakt med den onda andevärlden och det leder alltid till förvirring, mörker och ångest. Man följer falska ljus som lyser ett tag men sen slocknar.

Det fanns välsignelser från Gud som låg och väntade. Mose hade profeterat över de här områdena (5 Mos 33). Nu höll man på att missa alltihop. Men Jesus Messias kom och han sökte upp människorna för att föra dem tillbaka till gemenskapen med Gud. Så gör han idag också, genom den helige Ande. Jesus kom för att dö, för att frälsa och ge oss livet med Gud tillbaka.

Att komma till tro på Jesus är som att ”komma hem”. Det är som i liknelsen om ”den förlorade sonen” (Luk 15). När han kom hem blev det fest och han fick ta på sig högtidsdräkten, den finaste dräkten. Den fanns redan färdig men han kunde inte ta den på sig förrän han vände om och bad om förlåtelse för sina synder. Först då kunde han ta emot pappans kärlek och nåd.

På samma sätt finns ”Frälsningens klädnad” färdig på grund av att Jesus gick i döden för oss. Frälsningen är skräddarsydd och speciell just för dig. Du blir inte en kopia av någon annan när Jesus får ta hand om dig.

Vägen är smal men den leder till det himmelska målet! På Guds väg behöver vi inte ständigt fråga om vi är rätt eller gör rätt. Vi leds in och vandrar in i Guds vilja.

Ibland gör Gud en väg där ingen väg fanns. Du kanske står inför ”ett hav” med omöjliga omständigheter? Men Gud gjorde en väg genom Röda havet och han kan göra det i ditt liv!

Fridsfursten – JESUS – ger oss sin frid och leder i frid och den största välsignelsen är att lära känna honom!
…ett stort ljus eller soluppgång. JESUS sa:

Joh 8:12 ”Jag är världens ljus [or]. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Det hebreiska ordet för ljus – or – kan också översättas soluppgång. Det är ungefär som när jag och en kompis liftade till En Gedi vid Döda havet i början på 80-talet. Det var redan mörkt och vi la oss på stranden och sov. Vi vaknade av surrande flugor och tyckte att det luktade konstigt. När solen gick upp såg vi att vi låg ibland sopor… Ljuset avslöjar skräpet. Jesus gör oss medvetna om synd för han vill förlåta och rena, befria och ge oss ett nytt liv. LJUS är också härlighet och den visar hur Gud verkligen är.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten [doxa] från Gud,

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet [doxa], en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Vad innebär det då att Jesus genom tron bor i våra hjärtan – att ha ljus i sitt liv? Jo det betyder precis som grundtextens ord [doxa]:

  • att ha Guds närvaro i sitt liv
  • att bli det Gud har avsett och skapat oss att vara
  • att få sitt rätta värde
  • att få den helige Andes inspiration och kraft att följa Jesus

Det som binder och hindrar måste ge vika – inte för att vi presterar något – utan för att Guds närvaro är med oss.

Jesus bryter sönder oket, läste vi! Det gäller syndens ok, tvångets ok, självrättfärdighetens ok, lagiskhetens ok… vilka ok vi än bär på – självpåtagna eller som andra har lagt på oss. Jesus ger oss sitt ok som är milt och en börda som är lätt (Matt 11:30). Igen är det individuellt, en uppgift, där vi är utrustade för att tjäna varandra. Ingen är utanför i Guds rike.

Jag fastnade för orden ”de som bor i dödskuggans land”. Att bo eller bosätta sig där, talar om uppgivenhet och hopplöshet. Till dig som befinner dig där… Gud har aldrig ämnat att du ska leva i förvirring eller hopplöshet. Han vill ge dig ljus och hopp och mening i ditt liv. Ett liv med evighetsvärde himlen som mål.

Jag vill avsluta med:

Jes 49:8 Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag

Idag är frälsningens dag, står det i NT! Idag får vi be! Idag kan vi tacka Jesus! Nu!
Sebulon betyder ”skänkt” och Naftali betyder ”den med kamp vunnen”. Att bli född på nytt, komma till tro, kan innebära kamp. Vi möter också situationer och omständigheter i livet som innebär kamp. Den totala och avgörande kampen vann Jesus på Golgata. Det är i hans seger som vi kan segra, genom överlåtelsen till honom.

Till kyrkan: Det är inte tid för lek & ytlighet& underhållning! Det är allvar! Det gäller liv eller död. Vi har världens viktigaste budskap att dela med oss av.

/Elvor Ohlin