I bibelkommentaren till 2 Tim 1: 5-14 >> beskrev vi hur Paulus säger att det finns en ”Mönsterförkunnelse” som leder till helande och upprättelse. Där visar Paulus hur Gud redan innan världen skapades utvalde oss i Kristus. Han bestämde redan då hur mycket kraft och nåd varje lem i hans kropp skall flöda i. Och det är genom Jesu Kristi fullbordade verk som vi får tillträde tillbaka in igen.

Ordet ”I Honom” eller ”På Klippan” eller ”Guds Rike” handlar alltså alltid om någonting som fanns till redan innan den här världens grund var lagd men som Jesus Kristus kom hit till jorden för att inviga och öppna åt oss att gå in I.

Att ta emot Jesus i sitt hjärta är alltså bara startpunkten på en vandring in i helande och upprättelse. (Frälsning) Vi måste alltså aktivt se till hur vi vandrar. Det står att frälsningen är något vi måste arbeta på med fruktan och bävan varje dag. (Fil 2:12) Och det arbetandet och strävandet i Gudsfruktan skall leda oss in i hans vila. För att göra hans gärningar som vi är beredda till innan världen skapades (Heb 4)

Joh 3 Visar att komma in i Guds Rike är att komma in i Honom (Klippan) men för att kunna komma tillbaka igen in i klippan (Jesus) måste vi bli födda pånytt (Få Andligt Liv)

Joh 3:19-21 Här beskrivs att komma in I Riket eller I honom eller I Klippan är att komma in i Ljuset och Sanningen.Och Jesus säger alltså att domen över våra liv kommer att handla om. ”MÖNSTERFÖRKUNNELSEN” Det vill säga du måste bli det kärl Jesus Kristus har bestämt dig att bli innan världens grund var lagd. Och du måste utföra den tjänsten med den Nåden och den Kraften som han redan har beskärt åt dig.

Det är precis den bilden vi måste ha i åtanke när vi nu läser Jes 51:1-3

Jes 51:1 Hör (8085 Shema) på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker HERREN. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni har grävts fram. 2 Se på er fader Abraham, och på Sara som födde er. Ty medan han ännu var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och jagförökade honom. (De 3 stegen i Rom 8:30)

Hör = 8085 Shema = Lyssna + Förstå + Göra Vem skall göra det då? Jo de som far efter rättfärdighet (Frikännande från domen)

I Jes 51:5 förstår vi att detta måste handla om en person

Jes 51:5 Min rättfärdighet är nära, min frälsning är på väg, och mina armar skall döma folken.Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm.

Jes 53 gör det ju helt klart vem Herrens arm är. Och att helandet inte prioriterar kroppsdelar blir ju uppenbart. Helandet av kroppdelar är istället under och tecken som bekräftar ordet (Guds Plan)

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan (Evangeliet) för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Vers 1 Att TRO = SE Herrens arm (Jesus Kristus Guds Son) 2 tim 1: 5-14 >> Beskrev ju en predikan som Paulus sa: Detta är en ”Mönsterförkunnelse” till upprättande och helande.

Om du nu tar dig tid att läsa 2 Kor 3 + 4 så skall du finna att Paulus bekräftar detta med att TRO det är att SE Jesus Kristus Guds Son i evangeliet. (Herrens arm)

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud (Ormen) har förblindat de otroendes sinnen (Hjärta) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. (Herrens arm)

Men Paulus som tror han har sett ljuset och i hans sinne (Hjärta) strålar ljuset

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret” han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Om nu Paulus ”Mönsterförkunnelse” som han visade Timoteus >> stämmer så måste nästa vers handla om ”Upprättelse och Helande” av personlighet och vad vi skall göra i honom. Och det gör det.

2 Kor 4:7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Lerkärl och Skatt = Du kan bara bli det Gud bestämt och i dig kan bara finnas det Gud redan bestämt att du skall bli rutad med. Och det är vad bibeln menar med helande i första hand. (Ef 2:8-10)

Ser vi att helande i bibeln handlar om att komma tillbaka in i det Gud har berett oss till från begynnelsen. När Paulus talar om helande och upprättelse menar han inte alls kroppsdelar. När vi får tid skall vi visa var grunden ligger till hur man kan kan få ett sånt obalanserat evangelium. Helt kort kan sägas att det handlar om okunskap om Gud vägar.

Helt kort kan vi säga att felet ligger i att vi ser på Adam som en sorts startpunkt och grund för ett upprättande i Kristus. Men bibeln säger att både vi och Adam har missat någonting som är till redan innan Adam ens var till. Och ur denna felaktiga rot kommer ”Framgångsevangeliet” och ”Kingdom Now” teologin.

Det är därför för ”Trosrörelsen” ytterst viktigt att påpeka att Adam var fullkomlig och Gudomlig innan fallet. För de lär att vi blir som Adam var innan han föll. Men det är inte sant Adam var inte alls fullkomlig han skulle leva av tro precis som du och jag men gjorde det inte. Han skulle ha ätit av livets träd = TRO (GK: Pistis >>) och bara då kunde han bli det Gud planerat och tänkt för honom. (Ett lerkärl med en skatt i)

Kenneth Copeland om Adam >> Benny Hinn >> & >> Följande är på Svenska och tar upp lite av dessa felaktiga tankar som nu verkar att genomsyra allt >>

Adam var inte alls fullkomlig som trosrörelsens teologi säger. Adam skulle vandra i tro precis som vi skall göra han skulle också bli det Gud tänkt och planerat att han skulle bli (Äta av Livets träd)

Detta helande och denna upprättelse är att Gud berör oss med sin Härlighet. Den som får se Herrens arm han vandrar i härlighet. (Han blir det lerkärl Gud har tänkt) (Rom 3:23)

2 Kor 3:17 Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla (Skådar) Herrens härlighet (Herrens arm) vi förvandlas till hans avbilder (De vi skall bli) i det vi stiga från den ena Härligheten till den andra som när den Herre verkar, som själv är ande.

Att vandra i härlighet är alltså samma sak som att SE HERRENS ARM (Jes 53:1) Han får alltså se att KORSET bara början för att bli det Gud tänkt från begynnelsen att vi skall bli och det är HELANDE (Jes 53:5)

Vi kan även se det i Rom 8:28-30 – Förhärligandet = HELANDET

Rom 8:28 Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans rådslut. 29 Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att blihans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock.

Att bli hans Sons avbilder är alltså att bli de kärl som han redan har bestämt att vi skall bli. Och i de kärlen som han har bestämt att forma läggs alltså skatten. Så vad i hela friden har det för betydelse om vi får ett ben eller en arm helad men ändå inte formas och blir de redskap som han har tänkt?

Vems avbilder blir vi då om inte ljuset får lysa upp våra hjärtan? Vad blir vi formade till där mörkret råder och i de församlingar där ”Mönsteförkunnelsen” inte finns? Där man har tagit bort korset! Jo helt automatiskt så kommer det att bli ”Människors bilder

Paulus säger till Timoteus att det är möjligt att förlora det goda (Att bli Guds Lerkärl)

2Ti 1:14 Bevara (Vakta) genom den helige Ande, vilken bor i oss, det goda som har blivit dig betrott.

Alla bilder börjar ju i sinnet i ditt tankeliv i ditt hjärta och där vill mörkret ta över. Här är ett starkt studie om vad som försigår för krig om ditt hjärta och dit vill tjuven ta sig in. >> Jag tar bara ett bibelställe här ifrån studiet.

Rom 1:21 Fastän de kände (1097 Ginosko) till Gud, prisade (1392 Doxazo) de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Ordet 1097 Ginosko betyder att de har en gång haft gemenslap med Gud och fått del av hans välsignelser. Men försoffningen verkar ha kommit och därmed också en oaktivitet.

Det här är exakt vad som sker när ett falskt evangelium får ingång i en församling. ”Mönsterförkunnelsen” byts ut mot ”Bilder av människor

”Mönsterförkunnelsen” om upprättande och helande var ju Guds Härlighet. Och det innebär att vi får skatten i lerkärlet. (Gud har sagt) Om vi förvränger vad han har sagt kan vi inte bli hans avbilder. Vi blir då människors bilder vi blir stenar insatta av människor.

Det är mycket lätt att förstå vad Jesus menar med Mt 7 i ljuset av ”Mönsterförkunnelsen” Falska profeterna predikar inte ”Mönsterfökunnelsen”. Resultatet blir ett hus på sand och laglösa (Förvridna – Ej upprättade ) människor.

Bilden av huset (familjen) klippan i Mt 7 är ju därför en tydlig bild av vart vi började. De är levande stenar som har blivit de som Gud planerat att de ska bli.

Vi går nu tillbaka igen till Jes 51:1-3 Att se på klippan (Är ju att se Herrens arm och att se hans härlighet)

Vem är då de som beskrivs som att fara efter rättfärdighet? Och varför i hela friden skall de se på Abraham?

  • På hur Gud kallade honom
  • På hur Gud välsignade honom
  • På hur Gud förökade honom

Det är Judarna som for efter rättfärdighet genom lagen. Vi Kristna kan göra precis på samma sätt med bibeln. Det visar Galaterbrevet. Laodicea hade blivit av med sin rättfärdighets klädnad och var naken.

Romarbrevet 9 handlar om både Judar och Hedningar (Som blir lagiska) lägg märke till att det står talas om kärl och härlighet där. (Vilket är att bli det Gud bestämt att vi skall bli)

Rom 9:30 Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vannrättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. 31 Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. 32 Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, 33 så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.

Lägg märke till att sträva efter rättfärdighet (Frikännande från dom) är precis samma sak som att försöka komma in i Guds Rike. (Rom 14:17) (Mt 16 Mt 18 Himmelrikets nycklar)

Abraham var ju trons fader och en förebild på en människa som blir det Gud redan från begynnelsen bestämt att hon skall bli. Gud för Abraham närmare och närmare sig själv och Abraham blev det Gud sagt att han skulle bli. Precis samma sak gäller för vår rättfärdighet och för vår frälsning det måste ske av samma tro som Abraham hade.

2 Pe 1:10 Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. 11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

Petrus menar samma sak: Du skall se till att bli det Gud från begynnelsen bestämt att du skall bli. Du måste göra och utveckla det du är kallad till. (Se 2 Tim 1:6 Timoteus gåva och kallelse i Nåden) Paulus påminde Timoteus om detta viktiga också. >>

2Pe 1:12 Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa iden sanning som ni äger. 13 Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser, så länge jag bor i detta tält.

Sanningen du måste bli befäst i är just att du som en levande sten skall in i honom igen för att bli det du från början var beredd till och utrustad för. (Skatten i lerkärlet)

Denna sanning beskriver nu Petrus i sitt 1:a brev så underbart om att levande stenar skall in i ett tempel och byggas upp. Men både templet och stenarna fanns redan i kristus innan världen skapades.

Han börjar redan i 1:a kapitlet tala om att Jesus död och uppståndelse har öppnat till ett evigt arv i himlen. 1 Petrus 1: 3-4 (Arvet och välsignelsen i honom är att du blir den han bestämt du skall bli.) Sedan handlar hela 1:a kapitlet om samma sak men även att vi kan leva i köttet och missa det.

När vi nu kommer fram till det 2:a kapitlet kommer bilden av templet i Anden.

1Pe 2:1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. (Täckelset 2 Kor 4) 2 Längta som nyfödda barn efter den rena (Oförfalskade) andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten ochen klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. (Planen – Rådslutet) Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Om du läser det här och jämför med 2 Kor kap 3+4 skall du se att det handlar om precis samma sak.

I 2 Kor 4 Ser vi att ormen har förblindat folk med ett falsk evangelium så att de inte ser ljuset i det äkta evangeliet. Och vi har förklarat att ljuset är att vi bara kan bli de lerkärl vi är beredda till. Och ha den skatt i kärlet som redan är utmätt åt oss innan världen var till. (2 Petr1:10)

De som inte ser ljuset säger Paulus otroende (A – Pistis) men de fortsätter tydligen utåt sett att se ut som en församling. Här säger Petrus att de som inte lyder ordet (Planen – Rådslutet) är de som inte tror. (A – Pistis) Men de fortsätter tydligen att bygga församling ändå.

Paulus sa i 2 Kor 4 att skapelsens ljus det andliga ljuset som var innan världen var till var i hans hjärta och skulle sprida sitt sken. Han menar samma sak som ett heligt folk som förkunnar härliga gärningar i detta underbara ljus. Se Rom 8:30 – att bli det Herren förutbestämt oss till. Du ser det igen att förkunna härliga gärningar här är alltså exakt samma sak som Herren säger är ”Mönsterförkunnelsen” till all upprättelse och helande >>

Och det är precis vad det sanna oförfalskade mjölken (maten) leder till. Alltså är frälsning någonting mer än att bara med sin mun säga Jesus Jesus. Men vad har nu alla dessa laglösa i Mt 7 för teologi?

De har ätit ett förfalskat evangelium nämligen ormens. Skulle då Gud ha sagt! Eller är du inte klok det menar du väl ändå inte att allting av rättfärdighet redan är berett åt dig utan att du gör någonting? OTRO

Guds evangelium är att Jesus har öppnat vägen till just detta som redan är berett åt oss innan tiden fanns. Alltså att Gud redan har sagt (vilket är vad Logos betyder på grekiska) TRO

Jesus är alltså den klippan i vilket allting skapades hela Guds rådslut och plan var skapad i honom. När Gud sade (Logos) denna klippa (Logos) blir nu kött och kommer till oss för att föra oss in i honom igen (In i Klippan)

TRO eller OTRO eller SYN eller BLINDHET.

TRO på Grekiska som är ordet Pistis >> Så handlar det om att allting vi gör för Gud gör vi därför att det redan ligger en fullbordad grund att stå på eller gå på. Och givetvis handlar det om det som redan är fullbordat och berett i klippan redan innan tiden fanns. Men som Jesus Kristus kom hit till jorden för att föra oss tillbaka in i.

Ordet TRO (Pistis) står därför ofta tillsammans med ordet EIS >> Vilket syftar på en pågående rörelse in emot centrum av Jesus (Klippan) (Tillbaks till vårt ursprung med andra ord) TRO det är att SE och det är att komma till honom. (Joh 1:14 Johannes såg (upplevde) hans härlighet = Att han är Gud att allt är skapat i honom)

Så att smaka och SE att Gud är God = Att uppleva detta som vi beskriver om den eviga klippan.

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. (Otro) 12 Ty Guds ord (Plan och Rådslut) är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Samma tankegångar igen den som TROR går in i VILAN = Han går in i klippan (Jesus) där alla gärningarna finns redan. Vi skall ställas till svars för om vi blir de kärl vi är beredda till. Vi kan SE DET och frimodigt gå till NÅDENS TRON och få barmhärtighet och finna NÅD i rätt tid. (Förvandlas och bli härlighets kärl)

SE hur ordet EIS >> används tillsammans med Jesus (Klippan) Så när Jesus talar om såningsmannen och ordet (Planen) om riket så menar han att de som bär frukt är de som Lyssnar (På Planen) Förstår (Planen) Gör (Handlar efter Planen)

Och ur munnen på dem som lever i ljuset kommer det: Förkunnelsen om Guds väldiga härliga gärningar (1 Petr 2:1- 9) Och det är precis det som kom ur munnarna på den 1:a församlingen.

Apg 2:11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” (Gk: Förundransvärda perfekta gärningar)

Joh 3:14 Och såsom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, 15 så att var och en som tror (1519 EIS) skall i honom (Klippan) ha evigt liv. 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son på det att var och en som tror på (1519 EIS) honom (Klippan) skall inte förgås utan ha evigt liv. 17 Ty inte sände Gud sin Son i (1519 EIS) världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälstgenom honom.18 Den som tror på (1519 EIS) honom, han blir inte dömd, men den som inte tror han är redan dömd eftersom han inte tror på (1519 EIS) Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda 20 Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer inte till ljuset på det att hans gärningar inte ska bli blottade.

Ser du vad skriften menar? Den som tror han gör det på en fast grund som ligger av evighet. Han får del av härligheten som förvandlar honom så att han blir det Gud sagt att han skall bli. Men den som inte tror han ser inte och kommer inte heller in i dessa gärningar.

Det som nu sker i kristenheten säger Herren är en transport ut ifrån klippan och mot en katastrof. Vi rör oss inte längre mot klippan utan nu rör vi oss bort från klippan och ut istället. (2 Petr 2:1-2)

Lyssna till predikanterna idag! Sanna profeter skall föra er mot klippan. Falska profeter kommer att föra er bort från klippan. Sanna profeter kommer alltid att följa Paulus ”Mönsterförkunnelse>> Levande stenar i ett andligt tempel kommer alltid att ha ”Mönsterförkunnelsen” i centrum.

Hur är det idag på våra konferenser? Vad undervisas vilket vittnesbörd är det? Är det ”mönsterförkunnelsen”? Om det inte är det så leder det bort från klippan. Och du kommer att hamna bland de laglösa som inte vet vad de är kallade till. Du skall inte ha din identitet i något stort bygge eller något annat än klippan därifrån kommer du och dit skall du tillbaka igen. Bara det sanna evangeliet kan föra dig dit igen.

Du kan klart se den här bilden med klippan i Ps 40 ifrån leran och dyn tillbaks till klippan igen där vi hör hemma. Och vad händer på klippan eller i klippan?

Psa 40:3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa (Sela) och gjorde mina steg fasta.

Klippan här är Sela och betyder en högt uppsatt ointaglig plats. Det är en bild på Jesu uppståndelse från de döda. Och med sitt verk öppnade han dörren för oss att komma tillbaka in i klippan igen och bli vad Gud har tänkt.

Och det är precis vad som menas här: Han gjorde mina steg fasta är på Hebreiska 3559 Kun vilket betyder följande. Gud gör oss fasta och han förbereder oss och formar oss. I ordet ligger att sätta någon på en plats för att upphöja vilket då innebär att vi blir de Gud skapat oss till. (Se förhärliga Rom 8:30)

Och det är det här Jakob i sitt brev menar när han talar om en upphöjelse som måste föregås av en omvändelse och en ödmjukhet.

Jak 4:10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han Upphöja er. (Lyfta upp)

Vi lästa ett Johannes säger att NÅD och SANNING finns i honom (Klippan)

JaK 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de Ödmjuka ger han nåd.

Och då ser vi att vara på klippan det är att vara ödmjuk och bli upphöjd och få nåd. Och den som får nåden han blir precis det Gud planerat och förberett och han vandrar i det Gud planerat. Att stå på klippan är alltså att stå i ljuset och i sanningen och i nåden och i härligheten från Gud.

Det finns alltså ingen annan plats för oss att bli frälsta. För att bli frälst det är att bli det som Gud planerat att vi skall bli.

Du får gärna pröva det här men Herren säger uttryckligen att många just nu som följer ledare som förespråkar det så kallade ”företagstänkandet” i församlingarna är på väg ut ur klippan istället för in i klippan.

Och ni kommer väl ihåg ordet EIS >> (En rörelse in emot centrum) (Avfall = Tvärtom)

Lägg nu märke till vad det är Jesus säger här och kom ihåg vad vi har lärt oss om att vi har kommit ut ur klippan och måste tillbaka dit igen.

Joh 16:7 Men jag säger er Sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 8 Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd (missa Vägen eller målet) och rättfärdighet och dom 9 om synd, ty de tror inte på (EIS) mig (Klippan) 10 om rättfärdighet ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, 11 om dom, ty denna världens furste är dömd. 12 Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. 13 Men när han kommer, Sanningens Ande, då skall han föra er in i (EIS) hela Sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.

Här får du reda på att sanningen är samma sak som Klippan. Sanningens Ande leder oss alltså på Sanningens väg som leder tillbaka in i Klippan eller in i hela Sanningen. Och det är samma sak som att komma in i Nåden.

Vilken otrolig uppenbarelse det är över de verser Jesus säger här. Vi fortsätter några verser till.

Joh 16:14 Han skall förhärliga mig (klippan) ty av det som är mitt (Klippan) skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Anden skall alltså hämta från klippan och hans verk skapade redan innan världens grund var lagd. Och det skall han förklara och visa för hans lärjungar. Du som är hans verk skall alltså inte vandra i okunskap om vem du är och vart du är på väg. Du är med Andens hjälp på väg mot målet om du är hans lärjunge att bli det Gud har berett åt dig i klippan. (Ef 2:5-10)(Kol 1:13-19)(2 Kor 4:1-7)(Ef 1:1-22)

Ser du bilden av Anden som för verket från Klippan vidare till oss? Jag tycker mig se den Andliga bilden av vatten från Klippan. Anden brukar vara en bild på levande vatten!

Och det här är alltså vatten från klippan! ”MÖNSTERFÖKUNNELSEN” >> (2 tim 1: 5-14)

1Kor 2:7 Nej, vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den skall bliva oss till härlighet 8 och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt; ty om de hade känt den, så hade de icke korsfäst härlighetens Herre. 9 Vi tala – såsom det heter i skriften ”vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom”. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet. 11 Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människans egen ande?Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande. 12 Men vi hava inte fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud.

Guds hemlighet är Kristus (Klippan) och då givetvis också hela verket skapat i honom från begynnelsen. Bara Sanningens Ande (Vattnet) kan uppenbara det verket för oss personligen vad han redan har berett för oss.

Guds plan var att på Golgata krossa klippan Kristus: Och ut ur hans sida strömmade vatten och blod!

Förebildet till det här finner vi när Mose slog på Horebs klippa (Tsur) Och ut ur klippan (Tsur) kom då vatten så folket kunde dricka (1 Kor 1:10)(2 Mos 17:6)

Andra gången folket knorrade skulle han tala till (Heb eller: Om) klippan inför deras ögon då nämns den klippan vid ett annat namn på Hebreiska nämligen Sela

4 Mos 20:6 Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig HERRENS härlighet för dem. 7 Och HERREN talade till Mose. Han sade: 8 ”Tag staven och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan (5553 Sela) inför deras ögon, och den (5553 Sela) skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan (5553 Sela) och ger menigheten och dess boskap att dricka.”

På Hebreiska kan orden: ”Tala till klippan inför deras ögon” översättas: ”Berätta om planen med rörelsen mot klippan” Eller ”Tala om klippan inför deras ögon”Mönsterförkunnelsen” vi lärt oss i 2 tim 1:5-14 >>

Det finns inget annat sätt att styrka sina bröder än att predika detta budskapet om klippan. Det var precis vad Jesus menade när han talade till Petrus.

Luk 22:32 men jag har bett för dig, att din tro inte må bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig,styrk dina bröder.

Tro stod ju ihop med EIS och Petrus skulle vända sig helt om innan han kunde styrka sina bröder.

Han skulle alltså precis som Mose predika om klippan och hans verk. Att vi redan är beredda och utvalda i honom redan innan världen fanns till. Att gå in i löfteslandet dit de var på väg är en profetisk bild av att komma in i honom igen och få vår arvedel i honom. Lägg märke till hur Paulus använder detta i texten i EF 1.

EF 1:17 Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig, (Vatten) 18 och att han må Upplysa era hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat er, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, (Landet)19 och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tro allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft,20 varmed han har verkat i Kristus (Klippan) i det att han uppväckte honom från de döda (Klippan: Tsur) och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen (Klippan: Sela) 21 över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan ock i den tillkommande. 22 ”Allt lade han under hans fötter.” Och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting 23 åt församlingen, ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla.

Ur klippan Kristus strömmade någonting när han dog för oss Blod och Vatten (Joh 19:34-35) Det här är livsviktigt tänk på ordningen in i tabernaklet. Först altaret och blodet sedan kommer kopparbäckenet fullt av vatten från klippan.

Först efter detta var prästen redo att gå in och tjäna inne i helgedomen