Jes 21:11 Profetia om Duma. Man ropar till mig från Seir: ”Väktare, vad återstår av natten? Väktare vad återstår av natten? 12 Väktaren svarar: Morgon kommer ändå är det natt. Vill ni fråga mer så fråga. Kom tillbaka igen.

King James

Jes 21:11 The burdenH4853 of Dumah.H1746 He callethH7121 toH413 me out of Seir,H4480 H8165 Watchman,H8104 whatH4100 of the night?H4480 H3915 Watchman,H8104 whatH4100 of the night?H4480 H3915
Jes 21:12 The watchmanH8104 said,H559 The morningH1242 cometh,H857 and alsoH1571 the night:H3915 ifH518 ye will enquire,H1158 enquireH1158 ye: return H7725 come.H857

Duma och Seir handlar om ESAU som profetiskt är en världslig – själisk kristen. Som bor i Seir som betyder: Hårig och demonisk. Esau är alltså en själisk människa som bekänner Jesu namn men vandrar i mänsklig visdom (Jak 3:14-15) och föraktar Guds visdom. Det står att en sådan människa inte kan ta emot någonting från Anden 1 Kor 2:14.

Esau frågar alltså Gud genom profeten – Hur långt är vi nu inne på natten? Och hur lång tid är kvar av natten.

Svaret Gud ger genom profeten på Hebreiska är märklig men profetisk. Morgonen kommer men samtidigt också mörkret omvänd dig och fråga uppriktigt så skall jag svara dig.

Precis på samma sätt tycks det vara i kristenheten för nästan alla vet om att det är en konstig tid vi lever i. Och man kanske ber till Gud om hans tillkommelse men hjärtat är världens.

Man skulle kunna säga att profeten svarar: Jesus kommer (Morgonen) men det gör även Antikrist (Mörkret) så ger han riklinjerna för hur man skall få urskiljning att skilja ljuset från mörkret. Jo OMVÄND er !

Ordet omvändelse på Hebreiska betyder att – Gå tillbaka till den punkt där avfallet skedde. Om inte detta sker så kommer mörkret att bedra och man kan inte se någon skillnad.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, (De som tillhör mörkret) eftersom de inte tog emot sanningen (Ljuset) och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (Mörkret) 12 och blir dömda (Avkiljda) alla dessa som inte har trott (överbevisats och underordnat sig) på sanningen (Ljuset) utan njutit av orättfärdigheten. (Mörkret)

Sedan:

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra (I mörkret) utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover omnatten, och de som berusar sig är berusade om natten.

Sven Reichman säger att – De som har buken till Gud i Fil 3 och lever för denna världen är kristna som fallit av från Herren och inte längre vandrar i ljuset och i Anden. Dessa kännetecknar ESAU från SEIR han bytte bort förstfödslorätten mot en tallrik soppa och han lät buken komma före uppenbarelsen och kunskapen om Gud.

Läs nu noga Fil 3 så skall vi se på ESAU typen just den person som inte kommer att få reda på när domen kommer att komma utan kommer istället att bli bedragen. ESAU är också en tydlig bild på de 5 ovisa jungfrurna i Mt 25.

Fil 3:1 För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er, och för er är det säkrast så. 2 Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. 3 Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting, 4 fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer, 5 jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisé, 6 i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. 7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. 12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. 13 Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför 14 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. 15 Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. 16 Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. 17 Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. 18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

Många är de som mailat oss och frågat varför det är så tyst om Jesu tillkommelse i kyrkorna. Ett svar kan vara att det är så många pastorer som förlitar sig på yttre ting istället för Anden. De ha gått från Andens sfär ut i världenoch den själsliga sfären genom att luras att förlita sig på yttre ting.

Då händer följande att Anden inte längre kan nå dem för den krävs omvändelse i hjärtat först.

1 Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat änJesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.