Sven Reichmann hade ett bibelstudium om Andlighet och Köttslighet som vi tyckte var så bra och Andens frukt är ju just Agape.

Sven Reichmann sa så här: Köttslighet det är att göra saker för min egen skull (driven av vad som finns i mig själv) Andlighet det är att göra saker för Herrens skull (vara driven och inspirerad av Herrens nåd). Det finns faktiskt olika ord för kärlek i bibeln och vi skall här visa de 2 vanligaste för att visa skillnaden.

Joh 21:15 När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son, älskar (AGAPE) du mig mer än dessa?” Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. (FILEO) Jesus sade till honom: ”För mina lamm på bete.” 16 För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar (AGAPE) du mig? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. (FILEO) Jesus sade till honom: ”Var en herde för mina får.”17 För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: ”Har du mig kär? (FILEO) och han svarade: Herre, du vet allt. (GINOSKO) Du vet att jag har dig kär. (FILEO) Jesus sade: För mina får på bete. 18 Amen, amen säger jag dig: När du var yngre, spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre, skall du sträcka ut dina händer och en annan skall spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill.”

Här kommer de 2 vanligaste orden för kärlek fram. Den kärlek Petrus säger att han har är FILEO – Det betyder att ha samma intressen som någon.Men den kärlek Gud vill ha är AGAPE som faktiskt motsvaras av vers 18 Vår vilja måste överlåtas till Herrens vilja.

Så när det står att Andens frukt är Agape (Kärlek) så tror en del att det är att lägga undan läran för en översvallande känsla för varandra i en stor ekumenisk sammanslagning vilket är en total missuppfattning av skriften. En bibellärare sa en gång att ordet kom till för att beskriva en sons kärlek och underordnande till sin fader eller ett folks underordnande för sin älskade kung och hans regler.

Ordet Agape ligger i linje med ordet för att lyda en konung i Apg 5 se >> och för tro.

Efter att själv ha studerat Agape måste jag erkänna att det är en rätt tolkning av ordet.
Låt oss nu se om den tolkningen stämmer med bibeln

Joh 14:21 Den som har mina (KONUNGENS) bud och håller (5083 TEREO) fast vid dem (FÖR ATT LYDA) han är den som älskar (26 Agape) mig. Den som älskar (26 AGAPE) mig skall bli älskad (26 Agape) av min Fader, och jag skall älska (26 Agape) honom och uppenbara (1718 Emphanitzo) mig för honom.

2 Grekiska ord här som vi behöver titta på är 5083 Tereo och 1718 Emphanitzo
Tereo betyder att vakta och hålla ett öga på så att det inte kommer till skada. (LYDA)
Emphanitzo betyder att uppenbara sig eller lysa fram (Ge ljus) men också att uppenbara sig genom att avtäcka sig själv genom ord.

Vi måste faktiskt gå vidare här och lägga till ett mycket intressant ord i sammanhanget och det är ordet sanning eller sanningen. Ordet är 225 Aletheia som egentligen betyder: Avtäckande realitet. Den helige Ande kallas för Sanningens Ande för han avtäcker Jesus då genom att uppenbara hans ord för oss. Får vem som helst uppleva detta? Svar NEJ!

APG 5:31 Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare (KUNGEN) för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse. 32 Om allt detta (RHEMA) kunna vi själva vittna, så också den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som är honom (KUNGEN) lydiga.

Grekiska ordet för Lydig här betyder att underordna sig en konungs auktoritet genom att lyda hans regler och bud. Vilket då blir exakt samma sak som ordet Agape i Joh 14:21 – Att hålla konungens bud.

Nu börjar vi plötsligt att förstå vad Guds Rike är för något. Det råder där man underordnar sig Konung Jesus Kristus genom att ödmjuka sig och LYDA han ORD. Det blir ju helt uppenbart genom liknelsen om såningsmannen för såningsmannen sår ju ordet om riket.

Det kan tas emot på olika sätt i hjärtat men det som kom i god jord bar riklig frukt (AGAPE) Det hjärtat ödmjukade sig och underordnande sig Konungens auktoritet och hans ord.

Han uttydde alla liknelser för sina lärjungar precis som sanningens Ande ger ljus över ordet för den som älskar honom (Lyder) En lärjunge försöker likna sin mästare så mycket i både lära och liv. (Det är ju Agape eller hur?)

Nu när vi vet vad Agape är så låt oss ta en titt på var ordet står eller vart det uppenbaras i bibeln. Vi kan se avsaknandet av Agape här

Mat 7:19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!(anomia)

De har inte underordnat sig konungens auktoritet och hans ord hans lära – De använder bara hans namn.

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan.

Med andra ord den som älskar honom (AGAPE) han byggs upp på klippan (På konungens undervisning och underordnar sig hans auktoritet) – Han får DHA ljus.

1Ti 1:5 Vad all förmaning syftar till är kärlek (AGAPE) av ett rent hjärta (GOD JORD) av ett gott samvete och av en uppriktig tro.

Eph 4:15 Vi skall i stället i kärlek (AGAPE) hålla fast vid sanningen (DET LJUSET VI FÅR ) och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

1Co 13:2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek (AGAPE) så vore jag ingenting.

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten (ANOMIA) tilltar, kommer kärleken (AGAPE) att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Har du tänkt på att det står att Jesus blev smord “Anointed” för han ÄLSKADE RÄTTFÄRDIGHET och HATADE LAGLÖSHET.Vad var det vi lärde oss att AGAPE VAR? Jo att underordna sig en konungs bud och regler (Lära) och det sker genom Kristi Kors.

Och så var det dags för Jesu Dop – Och vad säger Fadern?

Mat 3:16 Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom. 17 Och från himmelen kom en röst, som sade: ”Denne är min älskade (AGAPE) Son, i vilken jag har funnit behag.”

Han ödmjukade sig och gjorde faderns vilja till slutet (Agape) Han prövades och sedan gick han in i Andens kraft! Först testades han om han älskade fadern och hans regler (Agape)

Heb 1:9 Du har älskat (AGAPE) rättfärdighet (GUDS REGLER) och hatat orättfärdighet (LAGLÖSHET) därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder

Med vår undervisning om AGAPE blir detta att JESUS har underordnat sig RÄTTFÄRDIGHETEN FRÅN GUD (Guds krav och Regler) och hatat laglöshet (ANOMIA)(Förbjuden mat för får)(Kunskapens träd)

Det var ju precis det som Adam och Evas prov bestod av. Så därför blev han smord ANOINTED !

Nu måste jag fråga en sak! Hur får vi smörjelsen och manifestationerna från Lakeland? Genom Agape eller Laglöshet? Laglöshet på grekiska är Anomia men på Hebreiska så handlar det om att förvrida någonting från Gud som är rakt.

Det verkar som om det kommer att finnas 2 smörjelser i ändens tid en som kommer av sanningen och som ger ljus över vem Jesus är i vårt hjärta.

1Jo 2:27 Men vad er angår, så förblir i er den smörjelse I har fått från honom, och det behövs inte att någon undervisar er; ty vad hans smörjelse lär er om allting, det är sant (227 Alethes) och är inte lögn. Förbliv alltså i honom, såsom den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbliv nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och inte med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse.

Den smörjelse som det står talas om här uppenbarar Jesus för oss – Och vi förblir i Honom = i AGAPE = Att underordna sig konungens auktoritet och regler. (Hans Rike) Det är denna SMÖRJELSE som är KÄRLEK (AGAPE) TILL SANNINGEN som det står talas om i 2 TESS 2

2Tess 2:9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedra dem som gå förlorade, till straff därför att de inte gav kärleken (26 AGAPE) till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, 12 för att de ska bli dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

Om du nu jämför 1 Johannes 2:27-28 + 2 Tess 2:9-12 Så talar de om samma sak Agapen till sanningen = Underordnandet av konungens auktoritet och hans bud (Riket) Det verkar som om det kommer att komma en annan SMÖRJELSE innan JESUS kommer TILLBAKA som kommer att komma med Grundtextens ord: Mycket stark energi! (Stora kraftgärningar och under och tecken) som kommer att bekräfta ett falskt evangelium.

Detta är precis vad som nu sker i Lakeland – Och det är till för att testa din och min kärlek (AGAPE) till Gud. Om vi underordnar oss Konungens auktoritet och hans regler. (AGAPE) – Du kan se en stor skara i MT 7 Som har besökts av dessa falska profeter men som ej Agape (Frukt)

Och man har följt dem och deras förvridna läror istället för Herren och hans lära – straffet ser du i 2 Tess 2. De har valt profetia andeutdrivning och kraftgärningar men de säger Herre Herre men gör inte vad han säger. (Det var ju motsatsen till AGAPE)

Dessa människor är ogräset som benämns i Mt 13 och som är Satans falska sådd ett falskt evangelium och en falsk kristus det ger nu en falsk väckelse. Du ser nu hur de laglösa kommer samman precis som J Potter sa skulle ske >>

Det är domen (Avskiljningen) över Guds Hus som pågår.

1Pe 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

* I vers 19 med rött härpå Grekiska: Att sätta in pengar (Talenter) på en bank!
Och vips så har vi fått uttydningen av Liknelsen med de givna talenterna

Det måste handla om AGAPE = Att underordna sig konungens auktoritet och regler och bud.

Luk 19:11 Medan de hörde härpå, framställde han ytterligare en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de nu menade att Guds rike strax skulle uppenbaras. 12 Han sade alltså: En man av förnämlig släkt tänkte fara bort till ett avlägset land för att utverka åt sig konungslig värdighet; sedan skulle han komma tillbaka. 13 Och han kallade till sig tio sin tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: Förvalta dessa, till dess jag kommer tillbaka.’ 14 Men hans landsmän hatade honom och sände, efter hans avfärd, åstad en beskickning och lät säga: ’Vi vilja inte att denne skall bli konung över oss.” 15 När han sedan kom tillbaka, efter att ha utverkat åt sig den konungsliga värdigheten, lät han kalla till sig de tjänare åt vilka han hade givit penningarna, ty han ville veta vad var och en genom sin förvaltning hade förvärvat. 16 Då kom den förste fram och sade: ’Herre, ditt pund har givit i vinst tio pund.’ 17 Han svarade honom: ’Rätt så, du gode tjänare! Eftersom du har varit trogen i en mycket ringa sak, skall du få makt och myndighet över tio städer.’ 18 Därefter kom den andre i ordningen och sade: ’Herre, ditt pund har avkastat fem pund.’ 19 Då sade han jämväl till denne: ’Så vare ock du satt över fem städer.’ 20 Och den siste kom fram och sade: ’Herre, se här är ditt pund; jag har haft det förvarat i en duk. 21 Ty jag fruktade för dig, eftersom du är en sträng man; du vill ta upp vad du inte har lagt ned, och skörda vad du inte har sått.’ 22 Han sade till honom: ’Efter dina egna ord vill jag döma dig, du onde tjänare. Du visste alltså att jag är en sträng man, som vill ta upp vad jag inte har lagt ned, och skörda vad jag inte har sått? 23 Varför satte du då inte in mina penningar i en bank? Då hade jag, när jag kom hem, fått uppbära dem med ränta.’ 24 Och han sade till dem som stod vid hans sida: ’Ta ifrån honom hans pund, och given det åt den som har de tio punden.’ 25 De sade till honom: ’Herre, han har ju redan tio pund.’ 26 Han svarade: ’Jag säger er: Var och en som har, åt honom skall varda givet; men den som inte har, från honom skall tas också det han har. 27 Men dessa mina ovänner, som inte ville ha mig till konung över sig, för dem hit huggen ned dem här inför mig.

Ser du vers 23 – Det motsvarar exakt det grekiska ordet vi läste i 1 Petrus 4:19
Och liknelsen motsvarar också Såningsmannen – Med det hjärtat som ger 30 – 60 – 100 falt. (AGAPE)

Vers 26 säger Jesus i såningsmannen också Mat 13:11 Han svarade och sade: Er är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det inte givet. 12 Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som inte har, från honom skall tas också det han har.

En lärjunge är en som med sitt hela liv underordnar sig sin mästare i både liv och lära (AGAPE) Den som har pågående AGAPE han är den som HAR och han får mera ljus.

Den tjänaren här som hade talenten inne i en duk (Täckelse) motsvaras av ett hjärta som inte AGAPE Som inte överlåter sin själ och hjärta till konungen och hans ord (Mt 7: 21-23) Men det motsvaras också av dem som har täckelse (Lot på Heb) i 2 Kor 3:16 – 2 Kor 4:1-5

2Co 3:15 Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses.16 Men närhelst någon (HJÄRTAT) omvänder sig till Herren (KONUNGEN) tas slöjan bort. = (AGAPE) 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är där är frihet.18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

(Som de får som lyder honom) (AGAPE)

2Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet.2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (OLYDIGA) sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

1Joh 4:15 Den som bekänner (HOMO – LOGEO) att Jesus är Guds Son (KONUNGEN) i honom förblir Gud, och han själv förblir i Gud. (DET ÄR DEN SOM HAR)16 Och vi har lärt känna den kärlek (AGAPE) som Gud har i oss, och vi har kommit till tro på den. Gud är kärleken (AGAPE) och den som förblir i kärleken (AGAPE) han förblir i Gud, och Gud förblir i honom.

17 Därigenom är kärleken (AGAPE) fullkomnad hos oss, att vi har frimodighet i fråga om domens dag; ty sådan Han är, sådana är också vi i denna världen. 18 Räddhåga finns inte i kärleken (AGAPE) utan fullkomlig kärlek (AGAPE) driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är inte fullkomnad i kärleken. (AGAPE)19 Vi älska (AGAPE) därför att han först har älskat (AGAPE) oss.

V 19 Jesus har älskat oss först = Han underordnade sig sin faders ordning och regler och dog på Golgata för oss. (AGAPE) Vi får ta emot Konungens Ande vars kraft verkar fram AGAPE i våra LIV (Gal 5 – Andens frukt)
Guds plan och rådslut är att sätta Jesus Kristus som Konung och Herren och att både de som är i Himlen och de som är på jorden skall underordna sig Konungen och hans regler och ord. (Vi lärde oss att det är Agape) Du kan läsa Guds plan här.

Eph 1:9 i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv, 10 om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.

Grundtextens ord = Göra till Ett under ETT HUVUD. Med ljuset av vad vi lärt oss så är de som är ETT under HERREN – De som älskar honom (AGAPE – RIKET) Men vad är det då för falsk rörelse som talar om att bli ETT och använder Johannes 17 Som ett argument för att lägga ner läran för att uppnå en organiserad enhet? Låt oss nu titta på några verser i Johannes 17 för att avslöja dessa villolärares försök att bedra oss.

Joh 17:18 Såsom du har sänt mig i världen, så har också jag sänt dem i världen. (Till att bära frukt AGAPE) 19 Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att också de må vara i sanning helgade. (Vi får hans Ande om vi lyder) 20 Men inte för dessa allenast ber jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig

Det är ORDET om RIKET (AGAPE) MT 13

21 jag ber att de alla må vara ETT och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.
Med ljuset av EF 1:9-10 så MÅSTE detta handla om att vi skall ha samma PLAN och TANKAR och LÄRA som JESUS

22 Och den härlighet som du har givit mig, den har jag givit åt dem, för att de ska vara ETT, såsom vi är ETT
Härlighetens ANDE uppenbarar Härlighetens HERRE i 2 kor 4

23 jag i dem, och du i mig – ja, för att de ska vara fullkomligt förenade till ETT, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig. 24 Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har givit mig vara med mig, så att de få se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse. (2 kor 4) 25 Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och dessa har förstått att du har sänt mig. 26 Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det (GENOM DHA) på det att den kärlek (AGAPE) som du har älskat (AGAPE) mig med, må vara i dem, och jag i dem.”

I utsållningen och domen av Guds Hus kommer att hållas genom att han tillåter Falska profeter komma och pröva våra hjärtan med en falsk Jesus i ett falskt evangelium 2 Petrus 2:1-2 Beskriver exakt på Grekiska vad som händer just nu och som Herren talade det till oss i drömmar redan för flera år sedan. (Precis som 3 Mos 13 – De skall pröva Agapen)

Du kommer att finna 2 stycken grupper kvar efter prövningen av Agapen.

Rikets Söner = Agapen testad! Huset står kvar! Motsvaras av upp Filadelfia församling.
Och ondskans Söner = Agapen finns ej! Huset rasar! Motsvaras av Laodicea.