Grekiska ordet – 4413 PROTOS

4413 Protos har samma betydelse som 7225 Reshiyth >> på Hebreiska. 4413 Protos betyder enligt strong:Begynnelsen – Den Bäste – Chefen (Huvudet) – Den som kommer först. (Kurios – Herren) I studiet på 7225 Reshiyth >> ser vi att Jesus är 7725 Reshiyth och då är han också 4413 Protos. Vilket också är Johannes döparens vittnesbörd Joh 1:15 Johannes vittnar…
Läs mer

Grekiska ordet 4318 PROSAGOGE

Ordet innehåller två ord PRO = Mot eller Inför + AGO – Föras eller ledas. Det betyder därför att föras inför någon eller att föras fram till någon. Eller att ges tillåtelse att gå in att få tillträde till någonting pågrund av en annans favör. Till exempel säger Herren att han skall ge Petrus nyckeln till Guds Rike = På…
Läs mer

Grekiska ordet 4297 – 4298 Prokopto

4297-98 Pro – Kopto = Före + Hugga ner. Det betyder att gå före och att rensa undan från vägen allting som kan hindra flyttas undan från vägen. Meningen är att folk obehindrat kunna gå framåt på vägen. (Utvecklas och växa i Herren) Ordet (Prokope) betyder de pionjärer i armén som hade till uppgift att förbereda vägen genom att fälla…
Läs mer

Grekiska ordet 4190 Poneros

4190 Poneros – ONDSKA – Roten till detta ord är 4192 Ponos – Som betyder mycket tungt arbete. Key Study Bible: Det är ett mkt tungt ”religiöst” arbete som kommer att kräva hela människans styrka och kraft. När vi talar om ondska här så talar vi om religiös ondska och om onda andemakter vars vilja är att förslava och binda…
Läs mer

Grekiska ordet 4102 PISTIS = TRO

Heb 11:1 Tron (4102 Pistis) är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det (4229 Pragma) man inte ser. 2 Genom tron (4102 Pistis) fick fäderna sitt vittnesbörd. (3140 Martureo) 3 Genom tron (4102 Pistis) förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.…
Läs mer

Grekiska ordet 4088 Pikria

Ordet betyder bitter galla på Grekiska. Det är relaterat till en bitter rot som ger giftig och dålig frukt. Det handlar om en person som sprider sina argument och sin vrede omkring sig med ett fientligt hjärta mot Guds ord och förlåter inte andra. Ordet har sin rot i Pikros som betyder något som är vasst och som har möjligheten…
Läs mer

Grekiska ordet 3980 Petharcheo

Detta ord är intressant om man tar det i samband med Guds Rike för ordet betyder att bli övertygad och överbevisadoch sedan underordna sig en härskare eller konung och hans ord. Du kan se att det betyder så även i det här sammanhanget Apg 5:29 Då svarade Petrus och apostlarna: Man måste lyda (3980 Peitharcheo) Gud mer än människor. 30…
Läs mer

Grekiska ordet 3952 Parousia

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst [3952 parousia] skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus…
Läs mer

Grekiska ordet 3841 PANTOKRATOR – EL SHADDAI

Den Allsmäktige eller El Shaddai = Pantokrator och kommer av 2 ord PAS = ALL + KRATOS = STYRKA – MAKT – KONTROLL. Den Allsmäktige betyder alltså: Den som har ALL makt och styrka och som kontrollerar ALLT. Jesus säger själv att han är EL SHADDAI i Mt 28:18-20 och det Jesus menar med missionsbefallningen är faktiskt Jes 55 och…
Läs mer

Grekiska ordet 3700 OPTANOMAI

Heb 12:14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se (3700 Optanomai) Herren. Precis som i Joh 1:14 så är även ordet att SE inte vanliga ordet för att titta (Blepto) utan Gk 3700 Optanomai = Spiro Zodhiates/Att verkligen få förstå vad du ser. Det betyder rätt och slätt att med öppna ögon…
Läs mer