Bibelkommentarer NT – UPP 11:1-2

Upp 11:1 En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: ”Stå upp och mät Guds tempel ochaltaret och dem som tillber där inne. 2 Men utelämna (1544 Ex – Ballo) templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna ifyrtiotvå månader. 1544 EX –…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 2 Petrus 3

2Pe 3:1 Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. 3 Framför allt skall ni…
Läs mer

Bibelkommentarer NT 2 Petrus 2:19-21

2Pe 1:19 Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet och I gör väl, om I aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. (Jesu tillkommelse) 20 Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan…
Läs mer

Bibelkommentarer NT 2 Petrus 2:1-2

2 Petrus 2:1 Men också falska profeter uppstod bland folket, likasom jämväl bland er falska lärare ska komma att finnas vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar och dra över sig själva plötsligt fördärv i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem. 2 De ska få många efterföljare i sin lösaktighet och för deras…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Titus 1:1-4

Det här är vad man kallar för ett Pastoralbrev. Och Paulus har inte bytt undervisning eller tro så det han nu skriver till Titus är samma sak som han skrev till Timoteus. Och i vår bibelkommentar till 2 tim 1:1-14 Finner vi någonting som vi kallar för ”Mönsterförkunnelsen” Och med den ”Mönsterförkunnelsen” menar vi att Paulus säger att: Du kan…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 2 Tim 2:25-26

2 Ti 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, (3341 Metanoia) så att de kommer till insikt (1922 Epignosis) om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. 2Ti 2:25 In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 2 Tim 2:15-18

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 2 Tim 1:1-14

2Tim 1:5 Jag tänker på den uppriktiga (Utan täckelse) tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunice och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. 6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva (Charis-ma) flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning.…
Läs mer

Bibelkommentarer 1 Tim 3:15-4:1

I bibelkommentaren till Fil 4:6-9 Visade vi att det finns villkor för att få Guds beskydd och Guds ledning i sitt liv. Och denna bibelkommentar understryker detta ytterligare. Vi lärde oss att det första handlade om ödmjukhet och det andra handlade om att göra och praktisera läran. De här 2 sakerna släpper in Guds närvaro (1 Petrus 5) Här i Petrusbrevet…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 1 Tess 2:13

1Tess 2:13 Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord (3056 Logos) som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord (3056 Logos) från människor utan som Guds eget ord, (3056 Logos) något som det verkligen är, ett ord (3056 Logos) som är verksamt (1754 Energeo) i er som tror. (4100 Pisteuo) 3056…
Läs mer