Bibelkommentarer Kol 1:15-16

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Lance Lambert: Vad betyder det att vara förstfödd i de här länderna på den här tiden? Jo det…
Läs mer

Bibelkommentarer Fil 4:6-9

Vi står inför jättestora svårigheter där bara Fridens Gud kan leda oss igenom. Det här studiet är till för att lära oss hur Gud vill leda oss och ta hand om oss. Observera att det är alltid i ett samarbete och i en gemenskap med honom som han tar hand om oss och leder oss igenom svårigheterna. Vi kan aldrig…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – EF 5:21-29

Kommentaren är hämtad från Sven Reichmann Mp3: Gud är inte auktoritär EF 5:21 Underordna er varandra i Kristi fruktan. 22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. 24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Gal 5:22 – Gal 6:5

Gal 5:22 Andens frukt däremot är kärlek (Agape) glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana…
Läs mer

Bibelkommentarer NT 1 KOR 10:2

1 Kor 10:2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Mose är en förebild på Jesus Kristus (5 Mos18:15) Det intressanta är att innan man började att gå igenom havet så formade platsen man var på ett tydligt kors. (2 Mos 14:1-2) I sin Judiska kommentar till NT skriver David H. Stern på sidan 468: Att döpas…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 1 Kor 1:4-12

1 Kor 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord (Logos = Rådslut – Plan >>) som skulle övertygagenom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skullebygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga,en vishet som inte tillhör den…
Läs mer