Läs mer

Grekiska ordet – 213 Alazon

213 Alazon är roten till ordet 212 Alazoneia >> och betyder nästan exakt samma sak. I ändetiden så skall många i församlingen gå ut från Kristus och in i världen. (1 Joh 4) I Kristus och I världen handlar framförallt om från vilken källa vi hämtar vår kraft till det vi tänker och handlar. Alazoneia som kännetecknar det som finns…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 212 Alazoneia

212 Alazoneia se study light >> 1Jn 2:15 Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek inte i honom. 16 Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda (212 ALAZONEIA) det är inte av Fadern, utan av världen. 17 Och världen…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 154 Aiteo

Spiro Zodhitahes Hebrew – Greek Mat 7:7 Bed (154 Aiteo) och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. G154 αἰτέω aitéō; fut. aitḗsō. Ask, request, beg. The seeking by the inferior from the superior (Act_12:20); by a beggar from the giver (Act_3:2); by the child from the parent (Mat_7:9); by man from…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 96 Adokimos

Ordet betyder någonting som är värdelöst A = Ej eller utan + Dokimos = Testat och befunnet vara trovärdigt och någonting som är acceptabelt. Ordet innebär att bli förkastat efter ett prov eller en noga undersökning, något som inte nått upp till en uppsatt standard. Heb 6:8 Men bär den törnen och tistlar är den värdelös, (96 Adokimos) och förbannelsen…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet – 25/26 Agape nr 2

Sven Reichmann hade ett bibelstudium om Andlighet och Köttslighet som vi tyckte var så bra och Andens frukt är ju just Agape. Sven Reichmann sa så här: Köttslighet det är att göra saker för min egen skull (driven av vad som finns i mig själv) Andlighet det är att göra saker för Herrens skull (vara driven och inspirerad av Herrens…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet – 25/26 Agape

25 AGAPE Kärlek är ett av de mest missförstådda orden i hela bibeln – du kan finna sektledare i de värsta sammanhang tala om kärlek. Men den kärlek som kommer från Gud är AGAPE och den har vi inte ens i oss själva utan den måste ges från Gud själv – Den ligger inbäddad i Livet från GUD. Gal 5:14…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska bokstaven – Ayin

Ayin är den 16:e bokstaven i det hebreiska alfabetet och har talvärde 70 – Ayin står för uppenbarelse, ögon, vision, men även en källa. Hebreiska alfabetet innehåller 22 bokstäver som läses från höger till vänster. De hebreiska bokstäverna är inte bara vanliga bokstäver som våra svenska och andra bokstäver. Nej de hebreiska bokstäverna är också symboliska och har en djupare…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ordet 8451 TORAH (2)

8451 Torah betyder helt enkelt instruktion, vägledning, undervisning, och Torah är en bild av hela Guds ord. Roten till ordet Torah kommer från verbet 3384 Yarah som betyder just Instruktion och undervisning. På grekiska så är ordet 8451 Torah översatt med 3551 Nomos som betyder: Riktig och legal mat för djur eller för människor. En mycket profetisk viktig sak får…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ordet 8451 Torah

Det här är ett av de mest missförstådda orden i den Hebreiska bibeln (GT) Vanligtvis tolkar man det här ordet som LAG som är satt av ett högre styre och vars konsekvenser vid olydnad blir straff. Men ordet TORAH (LAG) betyder helt enkelt UNDERVISNING – En lära satt av en lärare eller förälder för att fostra upp till mognad –…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ord 8394 Tabuwn

För att förklara det här ordet så är det lika bra att du studerar grekiska ordet 1922 Epignosis EF 1:17  Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap (1922 EPIGNOSIS) om sig, 18  och att han må upplysa era hjärtans ögon, så att I förstår hur…
Läs mer