Parousia Mission predikningarna läggs ut på – Youtube
Mer inspelad undervisning HÄR (äldre predikningar) och HÄR (Emanuelskyrkan Kungsbacka)
Elvor:  Bibelstudier/predikan i text
Janne: Bibelstudier/predikan i text

År 2023

År 2022

År 2021

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

År 2013