Parousia Mission predikningarna läggs ut på – Youtube
Mer inspelad undervisning HÄR och HÄR

År 2022

År 2021

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

År 2013