Bibelkommentarer GT PS 8:4-10

Psa 8:4 När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, 5 vad är då en människa (582 Enosh) eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom?(6483 Pashad) 6 En liten tid lät du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. 7 Du satte…
Läs mer

Bibelkommentarer GT PS 5:5 – 7

Psa 5:5 Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet, den som är ond får ej bo hos dig. 6 De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän. 7 Du förgör (Rot: Vandra bort ifrån) dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska. 8 Men jag får gå in i ditt hus (Familj) genom din…
Läs mer

Bibelkommentarer GT 2 Mos 20

2 Mos 20:2 Jag är HERREN, din Gud (430 Elohim) som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 3 Du skall inte ha andra gudar (430 Elohim) vid sidan av mig. Heb: Före eller över ansiktet Exo 20:2 IH595 am the LORDH3068 thy God,H430 whichH834 have brought thee outH3318 of the landH4480 H776 of Egypt,H4714 out of the…
Läs mer

Bibelkommentarer 2 Mos 14:14

2 Mos 14:14 HERREN skall strida (3889 Lachem) för er och ni skall hålla er stilla (2790 Charash) Strida =3898 Lachem – Övervinna + att ätas som mat / Roten till 3889 Lechem – Bröd/mat. Betlehem kommer av 2 ord Beit (Hus Familj) + Lechem = Mat för människor eller djur, Ordet den som segrar eller övervinner finner vi ju…
Läs mer

Bibelkommentarer 1 Mos 4 Kain och Abel

Till att börja med låt oss säga här att namnet Kain kommer från en rot som har innebörden: Att plantera och få att växa upp för egen ära.(Plantering) Eller man skulle kunna säga grundlägga bygga upp för egen ära. (Hus) Det känner vi igen? Paulus säger ju att församlingen är hans åkerfält eller hans hus. Läs hela 1 Kor 3…
Läs mer