Bibelkommentarer GT Jes 42:13-17

Jes 42:13 HERREN drar ut som en hjälte, han eggar upp sig med en stridsmans iver. Han ropar högt, han ger upp ett härskri och visar sin makt mot sina fiender. 14 Under lång tid har jag tigit, jag höll mig stilla, jag lade band på mig. Men nu skall jag skrika som en barnaföderska, jag skall flämta och flåsa…
Läs mer

Bibelkommentarer JES 21:11-12

Jes 21:11 Profetia om Duma. Man ropar till mig från Seir: ”Väktare, vad återstår av natten? Väktare vad återstår av natten? 12 Väktaren svarar: Morgon kommer ändå är det natt. Vill ni fråga mer så fråga. Kom tillbaka igen. King James Jes 21:11 The burdenH4853 of Dumah.H1746 He callethH7121 toH413 me out of Seir,H4480 H8165 Watchman,H8104 whatH4100 of the night?H4480…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Jes 9:1-7

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. 2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i…
Läs mer

Bibelkommentarer – GT PSALM 119:130

Psa 119:130 När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Psa 119:130 The entrance (6608 Pethach) of thy words (1697 Dabar) giveth light (215 Or) it giveth understanding (995 Biyn = Urskiljning) unto the simple. (6612 Pethiy) Komm: Study Light översätter detta: ”Öppningen” av dina ord skänker ljus och urskiljning åt den som är ”öppen…
Läs mer

Bibelkommentarer – GT PS 50:15

Psa 50:15 And call uponH7121 me in the dayH3117 of trouble:H6869 I will deliverH2502 thee, and thou shalt glorifyH3513 me. 7121 Qarah = Rot: Att bekosta en persons alla behov. be, ropa, bjud in, proklamera, bekänn 6869 Tsarah = Smalt passage – Motstånd – Svårigheter (BERG) 2502 Chalats = Dra bort – Utrusta en soldat – Göra fet (smörja) Vara…
Läs mer

Bibelkommentarer – GT PSALM 33:6-12

Psa 33:6 Himlen är skapad genom HERRENS ord (1697 Dabar) alla dess härskaror genom hans muns ande. 7 Han samlar havets vatten som i en hög, han lägger djupen i deras förvaringsrum. 8 Hela jorden må frukta HERREN, alla sombor i världen må bäva för honom.(1481 Gur) 9 Ty han sade och det blev till, han befallde och det stod…
Läs mer

Bibelkommentarer – GT PSALM 32

Psa 32:1 En läropsalm (Miskil) av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. 2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. 3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. 4 Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft…
Läs mer

Bibelkommentarer GT PS 28:1-2

Psa 28:1 Av David. Till dig, HERRE, ropar jag, min klippa, var ej stum (CHARASH) mot mig. Om du är tyst (CHARASH) mot mig, blir jag lik dem som far ner i graven. (DJUPA GROPEN – DÖDSRIKET – MAKTERNA) 2 Hör mina böners ljud när jag ropar till dig, när jag lyfter mina händer mot det innersta i din helgedom.…
Läs mer