Hebreiska ordet 7533 Ratsats

Som betyder att förtrycka eller krossa någon. Verbet för ordet Jägare kommer ifrån det här ordet så det ger oss en aning om vad Gud egentligen vill säga oss vilket sinnelag som finns hos Esau och Nimrod M fl. Att inte lyda vår himmelske fader öppnar dörren för fienden att komma in och förtrycka oss. Jdg 10:6 Men Israels barn…
Läs mer

Hebreiska ordet 7563 Rasha

På Svenska så är en ond person en som gör vad vi tycker onda saker. Man på det Hebreiska språket så får ordet RASHA en annan innebörd. ondska i Rom 2 är av sammanhanget att söka sitt eget först och det kan man göra i Jesu namn också för det finns andlig ondska. Genom att undersöka det här verbets rot…
Läs mer

Hebreiska ordet 7225 Reshiyth

1 Mos 1:1 I begynnelsen (7225 Reshiyth) skapade (1254 Bara) Gud himmel och jord. H7225 ֵראִשׁית rē’šiyṯ: A noun meaning the beginning, the first, the chief, the best, the firstfruits. Occurring fifty-one times in the Old Testament, this term holds the honor of being the first word written in the entire Bible (Gen_1:1). Often, the term denotes the point in…
Läs mer

Hebreiska ordet 7121 Qarah

Det här ordet kommer från en rot som betyder att: Helt och fullt bekosta en persons alla behov. När det här gäller oss och Guds kallelse över våra liv så har vi 2 jättebehov. Vi behöver bli rättfärdiggjorda (frikända från dom) Vi behöver bli och göra det Gud bestämt om oss (göra hans vilja) Paulus beskriver dessa 2 behov i…
Läs mer

Hebreiska ordet 6960 Qavah

6960 Qavah: Att Vänta – Det betyder att binda sig tillsammans med någon eller tvinna sig ihop med någon. Följande verser i Jes 40 kastar lite ljus över situationen. Jes 40:26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft…
Läs mer

Hebreiska – 6175 Arowm

Det här ordet kommer från 6191 Aram som betyder ”Avtäcka” ”Göra naken” ”Manifestera” och vi finner ordet i stycket om Ormen Nachash i Eden. Intressant är att ormen kommer från en rot som betyder ”Att lysa” eller ”Att viska” 1 Mos 3:1 Men ormen (5175 Nachash) var listigare (6175 Arowm) än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort…
Läs mer

Hebreiska ordet 6075 Awfal

Du som följt våra Teologiska studier kommer att finna att i en liten vers i bibeln så får vi förståelse av betydelsen av andra ord i bibeln Hab 2:4 Behold,2009 his soul5315 which is lifted up6075 is not upright3474, 3808 in him: but the just6662 shall live2421 by his faith.530 Hab 2:4 Se, uppblåst och oärlig är hans själ i…
Läs mer

Hebreiska ordet 5641 Sathar

Att gömma, Att övertäcka , Att gömma under ett täckelse , att dra sig undan. Intressant är att ordets rot är knutet till ordet ansikte – i 37 fall av 80 möjliga så är ordet relaterat till att övertäcka och gömma ansiktet. Första gången Satar är nämnt är då Kain dödar sin broder Abel 1 mos 4:14 Se, du driver…
Läs mer

Hebreiska ordet 5493 SUR (Soor)

5 Mos 28:14 Vik inte av, vare sig till höger eller vänster (5493 Sur) från något av alla de bud (1697 Dabar) som jag i dag ger er, så att du följer (på en väg) andra gudar och tjänar dem. 1697 Dabar är Logos i NT och det är Jesus kristus själv >> Här står ordet Dabar som en öppning…
Läs mer

Hebreiska ordet 4148 Musar

Ord 6:23 Ty budet (4687 Mitzvah) är en lykta och undervisningen (8451 Torah) ett ljus och tillrättavisningar till tukt (4148 Musar) är en livets väg. Eftersom Mt 7 talar om att det är en smal väg som leder till livet så måste ordet musar syfta till en korrigering för att kunna hålla sig inom vägens gränser och det är Guds…
Läs mer