Hebreiska ordet 6960 Qavah

6960 Qavah: Att Vänta – Det betyder att binda sig tillsammans med någon eller tvinna sig ihop med någon. Följande verser i Jes 40 kastar lite ljus över situationen. Jes 40:26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft…
Läs mer

Hebreiska – 6175 Arowm

Det här ordet kommer från 6191 Aram som betyder ”Avtäcka” ”Göra naken” ”Manifestera” och vi finner ordet i stycket om Ormen Nachash i Eden. Intressant är att ormen kommer från en rot som betyder ”Att lysa” eller ”Att viska” 1 Mos 3:1 Men ormen (5175 Nachash) var listigare (6175 Arowm) än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort…
Läs mer

Hebreiska ordet 6075 Awfal

Du som följt våra Teologiska studier kommer att finna att i en liten vers i bibeln så får vi förståelse av betydelsen av andra ord i bibeln Hab 2:4 Behold,2009 his soul5315 which is lifted up6075 is not upright3474, 3808 in him: but the just6662 shall live2421 by his faith.530 Hab 2:4 Se, uppblåst och oärlig är hans själ i…
Läs mer

Hebreiska ordet 5641 Sathar

Att gömma, Att övertäcka , Att gömma under ett täckelse , att dra sig undan. Intressant är att ordets rot är knutet till ordet ansikte – i 37 fall av 80 möjliga så är ordet relaterat till att övertäcka och gömma ansiktet. Första gången Satar är nämnt är då Kain dödar sin broder Abel 1 mos 4:14 Se, du driver…
Läs mer

Hebreiska ordet 5493 SUR (Soor)

5 Mos 28:14 Vik inte av, vare sig till höger eller vänster (5493 Sur) från något av alla de bud (1697 Dabar) som jag i dag ger er, så att du följer (på en väg) andra gudar och tjänar dem. 1697 Dabar är Logos i NT och det är Jesus kristus själv >> Här står ordet Dabar som en öppning…
Läs mer

Hebreiska ordet 4148 Musar

Ord 6:23 Ty budet (4687 Mitzvah) är en lykta och undervisningen (8451 Torah) ett ljus och tillrättavisningar till tukt (4148 Musar) är en livets väg. Eftersom Mt 7 talar om att det är en smal väg som leder till livet så måste ordet musar syfta till en korrigering för att kunna hålla sig inom vägens gränser och det är Guds…
Läs mer

Hebreiska ordet 3820 Lev

Ordet Lev är i biblisk mening inte det organ som slår och pumpar blod inne i kroppens innersta utan är det andliga hjärtat i en människa. Det är hjärtat som uttrycker hur en person verkligen är. Hjärtat är inte bara massa känslor det är mycket mer än så. I västerländskt tankesätt så är hjärnan centrum av förståndet, men i Hebreiskt…
Läs mer

Hebreiska ordet 3474 Yashar

Ordet 3474 Yashar beskriver något som är rakt eller någonting som är jämnat. När det handlar om en Yashar människa så är hon en uppriktig människa som lever i ljuset. Det är en människa som lever utan täckelse inför Herrens ansikte. En Yashar människa har inga dolda motiv bakom sina gärningar. Hon är ren och lever i ljuset. Ordet betyder…
Läs mer

Hebreiska ordet 3467 Yasha – Frälsning

Grundbetydelsen i det här ordet enligt Spiro Zodhiates Wordstudy är att det öppnas upp en väg igenom en svårighet eller trång plats en vedermöda till en säker plats. Roten till det här ordet betyer ”Att öppna upp” men samtidigt ”Försvara” och att ”Vakta på” det är det ord som ligger till grund för vår frälsares namn på Hebreiska Yeshua. Här…
Läs mer

Hebreiska ordet 3117 YOM

3117 YOM är alltså 2250 Hemera i NT >> och behöver inte alls betyda 24 timmar som man kan tro. Det indikerar en tidsperiod mellan 2 bestämda punkter som vi kan se i dessaa bibelställen 1 Mos 26:8 Men när han hade varit där en längre tid, (3119 YOM) hände det sig att filisteernas kung Abimelek tittade ut genom fönstret…
Läs mer