Bibelkommentarer NT – Filipperbrevet 2:9

Fil 2:9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, Därför hänvisar till något som redan är sagt. Jo just därför att Gud / Jesus ödmjukade sig och blev en människa och gick till korset. Så just därför upphöjde alltså Gud honom.. Och gav honom namnet framför alla andra namn…. Och det är…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Fil 1:9-11

Fil1:9 Och min bön är att er kärlek (A) mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme 10 så att ni kan avgöra vad som är rätt (1308 Dia-Phero) och vara rena och fläckfria på Kristi dag 11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger (Han i oss Jes) Gud till ära och…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – EF 5:21-29

Kommentaren är hämtad från Sven Reichmann Mp3: Gud är inte auktoritär EF 5:21 Underordna er varandra i Kristi fruktan. 22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. 24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Gal 5:22 – Gal 6:5

Gal 5:22 Andens frukt däremot är kärlek (Agape) glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana…
Läs mer