Bibelkommentarer – GT PS 50:15

Psa 50:15 And call uponH7121 me in the dayH3117 of trouble:H6869 I will deliverH2502 thee, and thou shalt glorifyH3513 me. 7121 Qarah = Rot: Att bekosta en persons alla behov. be, ropa, bjud in, proklamera, bekänn 6869 Tsarah = Smalt passage – Motstånd – Svårigheter (BERG) 2502 Chalats = Dra bort – Utrusta en soldat – Göra fet (smörja) Vara…
Läs mer

Bibelkommentarer – GT PSALM 33:6-12

Psa 33:6 Himlen är skapad genom HERRENS ord (1697 Dabar) alla dess härskaror genom hans muns ande. 7 Han samlar havets vatten som i en hög, han lägger djupen i deras förvaringsrum. 8 Hela jorden må frukta HERREN, alla sombor i världen må bäva för honom.(1481 Gur) 9 Ty han sade och det blev till, han befallde och det stod…
Läs mer

Bibelkommentarer – GT PSALM 32

Psa 32:1 En läropsalm (Miskil) av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. 2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. 3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. 4 Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft…
Läs mer

Bibelkommentarer GT PS 28:1-2

Psa 28:1 Av David. Till dig, HERRE, ropar jag, min klippa, var ej stum (CHARASH) mot mig. Om du är tyst (CHARASH) mot mig, blir jag lik dem som far ner i graven. (DJUPA GROPEN – DÖDSRIKET – MAKTERNA) 2 Hör mina böners ljud när jag ropar till dig, när jag lyfter mina händer mot det innersta i din helgedom.…
Läs mer

Bibelkommentarer GT PS 8:4-10

Psa 8:4 När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, 5 vad är då en människa (582 Enosh) eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom?(6483 Pashad) 6 En liten tid lät du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. 7 Du satte…
Läs mer

Bibelkommentarer GT 2 Mos 20

2 Mos 20:2 Jag är HERREN, din Gud (430 Elohim) som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 3 Du skall inte ha andra gudar (430 Elohim) vid sidan av mig. Heb: Före eller över ansiktet Exo 20:2 IH595 am the LORDH3068 thy God,H430 whichH834 have brought thee outH3318 of the landH4480 H776 of Egypt,H4714 out of the…
Läs mer

Bibelkommentarer 2 Mos 14:14

2 Mos 14:14 HERREN skall strida (3889 Lachem) för er och ni skall hålla er stilla (2790 Charash) Strida =3898 Lachem – Övervinna + att ätas som mat / Roten till 3889 Lechem – Bröd/mat. Betlehem kommer av 2 ord Beit (Hus Familj) + Lechem = Mat för människor eller djur, Ordet den som segrar eller övervinner finner vi ju…
Läs mer

Bibelkommentarer 1 Mos 4 Kain och Abel

Till att börja med låt oss säga här att namnet Kain kommer från en rot som har innebörden: Att plantera och få att växa upp för egen ära.(Plantering) Eller man skulle kunna säga grundlägga bygga upp för egen ära. (Hus) Det känner vi igen? Paulus säger ju att församlingen är hans åkerfält eller hans hus. Läs hela 1 Kor 3…
Läs mer