Bibelkommentarer Jes 55

Jes 55:1 Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. (Mat)Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. 2 Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd,(Mat) era inkomster för det som inte kan mätta?…
Läs mer

Bibelkommentarer Jes 53:10-12

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer (Syndoffer) får han se avkomlingar (2233 Zera – Frukt – Barn) och leva länge och HERRENS vilja (Agape) skall ha framgång genom honom. (Syndoffret) 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom…
Läs mer

Bibelkommentarer Jes 51:1-3

I bibelkommentaren till 2 Tim 1: 5-14 >> beskrev vi hur Paulus säger att det finns en ”Mönsterförkunnelse” som leder till helande och upprättelse. Där visar Paulus hur Gud redan innan världen skapades utvalde oss i Kristus. Han bestämde redan då hur mycket kraft och nåd varje lem i hans kropp skall flöda i. Och det är genom Jesu Kristi…
Läs mer

Bibelkommentarer GT Jes 42:13-17

Jes 42:13 HERREN drar ut som en hjälte, han eggar upp sig med en stridsmans iver. Han ropar högt, han ger upp ett härskri och visar sin makt mot sina fiender. 14 Under lång tid har jag tigit, jag höll mig stilla, jag lade band på mig. Men nu skall jag skrika som en barnaföderska, jag skall flämta och flåsa…
Läs mer

Bibelkommentarer JES 21:11-12

Jes 21:11 Profetia om Duma. Man ropar till mig från Seir: ”Väktare, vad återstår av natten? Väktare vad återstår av natten? 12 Väktaren svarar: Morgon kommer ändå är det natt. Vill ni fråga mer så fråga. Kom tillbaka igen. King James Jes 21:11 The burdenH4853 of Dumah.H1746 He callethH7121 toH413 me out of Seir,H4480 H8165 Watchman,H8104 whatH4100 of the night?H4480…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Jes 9:1-7

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. 2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i…
Läs mer

Bibelkommentarer – GT PSALM 119:130

Psa 119:130 När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Psa 119:130 The entrance (6608 Pethach) of thy words (1697 Dabar) giveth light (215 Or) it giveth understanding (995 Biyn = Urskiljning) unto the simple. (6612 Pethiy) Komm: Study Light översätter detta: ”Öppningen” av dina ord skänker ljus och urskiljning åt den som är ”öppen…
Läs mer