Bibelkommentarer Kol 1:13-16

Kol 1:13  Han har frälst oss från mörkrets välde (Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och…
Läs mer

Bibelkommentarer Fil 4:6-9

Vi står inför jättestora svårigheter där bara Fridens Gud kan leda oss igenom. Det här studiet är till för att lära oss hur Gud vill leda oss och ta hand om oss. Observera att det är alltid i ett samarbete och i en gemenskap med honom som han tar hand om oss och leder oss igenom svårigheterna. Vi kan aldrig…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Filipperbrevet 2:9

Fil 2:9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, Därför hänvisar till något som redan är sagt. Jo just därför att Gud / Jesus ödmjukade sig och blev en människa och gick till korset. Så just därför upphöjde alltså Gud honom.. Och gav honom namnet framför alla andra namn…. Och det är…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Fil 1:9-11

Fil1:9 Och min bön är att er kärlek (A) mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme 10 så att ni kan avgöra vad som är rätt (1308 Dia-Phero) och vara rena och fläckfria på Kristi dag 11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger (Han i oss Jes) Gud till ära och…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – EF 5:21-29

Kommentaren är hämtad från Sven Reichmann Mp3: Gud är inte auktoritär EF 5:21 Underordna er varandra i Kristi fruktan. 22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. 24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall…
Läs mer